จับเธอแก้ผ้า

 วงกลม  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จับเธอแก้ผ้า วงกลม
สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999, 0805205222

C#m | B |C#m | B |

ฉันนั้นก็พอจะรู้C#mว่าเธอนั้นอยากจะไปB ไม่อยากจะอยู่Eแต่ไม่รู้C#mว่ามันเป็นเพราะอะไรBเธอถึงอยากไปจากฉัEเป็นเรF#mไร ฉันมันไม่ดีBอย่าไรหรือว่าฤทG#mธิ์ของเธอที่เธอมาทำC#mกันหรือว่าฉันAไม่ดีอย่างโน้นอย่างนั้นทำไมเธอไม่บอG#ก..

หรอC#mยใช่ไหมที่เธอมาทำBให้ฉันเสียใC#mอะไรAที่มันไม่ได้ดั่งใจB เธอก็มาลงที่ฉัEอย่างนี้F#mมันหมายควายว่าปรืBลุกลี้ลุกรG#mเหมือนจิตใจ ไม่ค่อยจะอC#mยู่กับเนื้อกับตัวแต่วันนี้Aฉันเริ่มรู้ตัว ว่าฉันกำลังจะถูกทิ้B

แต่ก่อF#mนที่เธอจะไปก็อยากจะทำอะไรๆในสิ่งที่คนC#mอื่นเขาไม่ค่อยจะทำกันเมื่อสิ่งนั้Aนทำแล้วรู้สึกบายใจว่าสุดท้าBยไม่เป็นภาระของใคร โฮ้G#ย..

จะจับเธอแก้ผ้Aา แล้วเอาเชือกมามัดไว้Bแล้วบอกใคร ๆG#m ที่เธอนั้นเคยหลC#mอกให้เขามาดูF#m ในตอนที่เธอไม่เหลืBออะไรเลยสักอย่Eางจับเธอแก้ผ้Aา แล้วปล่อยหมาให้กัดให้ตาBคนใจร้าG#mยอย่างเธอมันต้องเจอดีC#mเข้าสักวันคนอย่างเธF#mอมันอันตรายปล่อAยเอาไว้ไม่ได้แล้วโฮ้G#ย..

** |

F#m | C#m |F#m | B |
F#m | C#m |F#m | G# |

* | ** | ** |

C#m | B | ( x2 ) | C#m |คอร์ดเพลง จับเธอแก้ผ้า วงกลม

เนื้อเพลง จับเธอแก้ผ้า วงกลมฉันนั้นก็พอจะรู้ ว่าเธอนั้นอยากจะไป ไม่อยากจะอยู่ แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร เธอถึงอยากไปจากฉัน เป็นเรไร ฉันมันไม่ดีอย่าไร หรือว่าฤทธิ์ของเธอที่เธอมาทำกัน หรือว่าฉันไม่ดีอย่างโน้นอย่างนั้น ทำไมเธอไม่บอก หรอยใช่ไหมที่เธอมาทำให้ฉันเสียใจ อะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจ เธอก็มาลงที่ฉัน อย่างนี้มันหมายควายว่าปรือ ลุกลี้ลุกรน เหมือนจิตใจ ไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัว แต่วันนี้ฉันเริ่มรู้ตัว ว่าฉันกำลังจะถูกทิ้ง แต่ก่อนที่เธอจะไปก็อยากจะทำอะไรๆในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ค่อยจะทำกัน เมื่อสิ่งนั้นทำแล้วรู้สึกบายใจ ว่าสุดท้ายไม่เป็นภาระของใคร โฮ้ย จะจับเธอแก้ผ้า แล้วเอาเชือกมามัดไว้ แล้วบอกใครๆที่เธอนั้นเคยหลอก ให้เขามาดู ในตอนที่เธอ ไม่เหลืออะไรเลยสักอย่าง จับเธอแก้ผ้า แล้วปล่อยหมาให้กัดให้ตาย คนใจร้ายอย่างเธอมันต้องเจอดีเข้าสักวัน คนอย่างเธอมันอันตราย ปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วโฮ้ย