ใจบาง

 ใจบาง  มอส รัศมี  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจบาง มอส รัศมี ซาวด์มีแฮง
เนื้อร้อง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: ทีมออนบอร์ดดนตรี: อ.เตเต้ ไทบ้านเดอะซีรี่ส์สังกัดค่าย: ซาวด์มีแฮง เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0877766658

ดูFmaj7สิดู ดู้ ดู..  ดูEm7 ดูสิดู ดู้ ดู..ดูสิดูDm7.. ดูโวG.. เยอิเยCmaj7เอ..

Fmaj7 | Em7 |Dm7 | C |
Fmaj7 | Em7 |Dm7 | C | C |

สายตFmaj7าที่มองมานั้น หัวใจEm7มันสั่นนำก้นคิดเหลือโตDm7นเจ้าของ ที่จ้อGงดน ๆ บ่ไCmaj7ด้เก็บเอาไว้Fmaj7ให้เป็นความลับ แต่กะเผลEm7อมีใจมักได้เอาไปฝันDm7ว่าได้เอาะเซGาะ กะพอCmaj7ใจ

คิดFmaj7อยู่เด้ว่าอ้าย.. เป็นเทพEm7บุตรแปลงกายสะบ้อทั้งหัDm7 D7วใจ..          คือละลายจั่งGซี่

โอ้ย ใจบาFmaj7งเบิดแล้วตอนนี้ยิ้มให้น้องแหEm7น่จั๊กหน่อยคนดียิ้มมาทีละนิDm7ด สะกิดหัวใจดูสักทีมันกระวนกระวาCยเมื่อใกล้อ้ายตอนนี้ดีต่อใจFmaj7 สิหาไสได้ล่ะพี่หาทั่วประเทศไทEm7ยสิมีคืออ้ายบ่ล่ะตี่ได้อ้ายมาเป็นแฟDm7น สิจับควงแขนลักแล่นหนีไปเที่ยวนำกันCอยู่บ้านน้องจี่บักหอยเชอรี่..    Dm7        เย้G..

ชาFmaj7ไปทั้งหัวใจมันเกิดอะไรEm7หัวใจไม่หยุดสั่นไหวไปส่องไอจีDm7ดูรูปเธอก็เป็นไข้กดไลค์'ตัสเธCอบนเฟซบุ้คก็ป่วยใจเย๊ เทFmaj7ให้เธอทั้งใจ หวังว่าเธอEm7คงไม่มีใครฉัDm7นจ้องเธอมานานแล้วไหมควรCจีบเธอเองก่อนใช่..ไหมDm7เล่าเธอไม่อยากเสียGเวลา..

Fmaj7 | Fmaj7 |Em7 | Em7 |

Fmaj7 | Fmaj7 |Em7 | Em7 |
Dm7 | Dm7 |G | G |

คิดFmaj7อยู่เด้ว่าอ้าย.. เป็นเทพEm7บุตรแปลงกายสะบ้อทั้งหัDm7 D7วใจ..          คือละลายจั่งG | Aซี่

โอ้ย ใจบาGmaj7งเบิดแล้วตอนนี้ยิ้มให้น้องแหF#m7น่จั๊กหน่อยคนดียิ้มมาทีละนิEm7ด สะกิดหัวใจดูสักทีมันกระวนกระวาDยเมื่อใกล้อ้ายตอนนี้ดีต่อใจGmaj7 สิหาไสได้ล่ะพี่หาทั่วประเทศไทF#m7ยสิมีคืออ้ายบ่ล่ะตี่ได้อ้ายมาเป็นแฟEm7น สิจับควงแขนลักแล่นหนีไปเที่ยวนำกันCอยู่บ้านน้องจี่บักหอยเชอรี่..    Em7        เย้A..

ชาGmaj7ไปทั้งหัวใจมันเกิดอะไรF#m7หัวใจไม่หยุดสั่นไหวไปส่องไอจีEm7ดูรูปเธอก็เป็นไข้กดไลค์'ตัสเธDอบนเฟซบุ้คก็ป่วยใจเย๊ เทGmaj7ให้เธอทั้งใจ หวังว่าเธอF#m7คงไม่มีใครฉัEm7นจ้องเธอมานานแล้วไหมควรDจีบเธอเองก่อนใช่..ไหมEm7เล่าเธอไม่อยากเสียAเวลา..

** |

เทGmaj7ให้เธอทั้งใจ หวังว่าเธอF#m7คงไม่มีใคร..คอร์ดเพลง ใจบาง มอส รัศมี ซาวด์มีแฮง

เนื้อเพลง ใจบาง มอส รัศมี ซาวด์มีแฮงดูสิดู ดู้ ดู ดู ดูสิดู ดู้ ดู ดูสิดู ดูโว เยอิเยเอ สายตาที่มองมานั้น หัวใจมันสั่นนำก้น คิดเหลือโตนเจ้าของ ที่จ้องดนๆบ่ได้ เก็บเอาไว้ให้เป็นความลับ แต่กะเผลอมีใจมัก ได้เอาไปฝันว่าได้เอาะเซาะ กะพอใจ คิดอยู่เด้ว่าอ้าย เป็นเทพบุตรแปลงกาย สะบ้อทั้งหัวใจ คือละลายจั่งซี่ โอ้ย ใจบางเบิดแล้วตอนนี้ ยิ้มให้น้องแหน่จั๊กหน่อยคนดี ยิ้มมาทีละนิด สะกิดหัวใจดูสักที มันกระวนกระวายเมื่อใกล้อ้ายตอนนี้ ดีต่อใจ สิหาไสได้ล่ะพี่ หาทั่วประเทศไทยสิมีคืออ้ายบ่ล่ะตี่ ได้อ้ายมาเป็นแฟน สิจับควงแขนลักแล่นหนี ไปเที่ยวนำกันอยู่บ้านน้อง จี่บักหอยเชอรี่ เย้ ชาไปทั้งหัวใจ มันเกิดอะไรหัวใจไม่หยุดสั่นไหว ไปส่องไอจีดูรูปเธอก็เป็นไข้ กดไลค์'ตัสเธอบนเฟซบุ้คก็ป่วยใจ เย๊ เทให้เธอทั้งใจ หวังว่าเธอคงไม่มีใคร ฉันจ้องเธอมานานแล้วไหม ควรจีบเธอเองก่อนใช่ไหมเล่าเธอ ไม่อยากเสียเวลา คิดอยู่เด้ว่าอ้าย เป็นเทพบุตรแปลงกาย สะบ้อทั้งหัวใจ คือละลายจั่งซี่ โอ้ย ใจบางเบิดแล้วตอนนี้ ยิ้มให้น้องแหน่จั๊กหน่อยคนดี ยิ้มมาทีละนิด สะกิดหัวใจดูสักที มันกระวนกระวายเมื่อใกล้อ้ายตอนนี้ ดีต่อใจ สิหาไสได้ล่ะพี่ หาทั่วประเทศไทยสิมีคืออ้ายบ่ล่ะตี่ ได้อ้ายมาเป็นแฟน สิจับควงแขนลักแล่นหนี ไปเที่ยวนำกันอยู่บ้านน้อง จี่บักหอยเชอรี่ เย้ ชาไปทั้งหัวใจ มันเกิดอะไรหัวใจไม่หยุดสั่นไหว ไปส่องไอจีดูรูปเธอก็เป็นไข้ กดไลค์'ตัสเธอบนเฟซบุ้คก็ป่วยใจ เย๊ เทให้เธอทั้งใจ หวังว่าเธอคงไม่มีใคร ฉันจ้องเธอมานานแล้วไหม ควรจีบเธอเองก่อนใช่ไหมเล่าเธอ ไม่อยากเสียเวลา เทให้เธอทั้งใจ หวังว่าเธอคงไม่มีใคร