ใจหาย

 วงกระบือ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจหาย วงกระบือ
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรีติดต่องานแสดง: 023186565

D A | Bm |G A | D A7 |

 D เธอโร้มั่งหม้าย.. ว่าใคAรคนหนึ่ง..  หวังเหวิBmดคิดถึง คิดถึง..ทุกคืน ทุกวัG D ตั้งแต่เมื่อเธอ.. ร่ำลAาไปไกล  กินก็Bmไม่ได้ นอนกะไม่หลับ สาวเหGอ..

 D ถ่อยคำหวาน ๆ .. ใบหน้Aาของเธอ  รอยยิ้Bmมน่ารัก น่ารัก ยังติดตาGฉัน D จมกับความหลัง  แค่ภาAพเดิม ๆ  หวั่นใจBmเหลือเกิน เมื่อเรานั้นต้องห่างAกัน

ก็มันเหงBmาพรือโฉ้แหม็ดใจแล้วโร้หม้F#mายยามเมื่อคิดEmถึงเธอขึ้นมGา..ครั้งใดA

แลหวันโพล้เพDล้ กลัวเธอรวนเAแอบมีใจBmให้ใครคนใหGม่นั่งอยู่AนอกชาDน..ที่ริมบันใดAที่เราเคยBmนั่งอยู่ด้วยกัGนั่งเหิAดแลทาDง เฝ้าคอยแต่เธAใจมันคิดBmถึงเธอทุกวัGเมื่อไหAร่อีหลDบ..กลับมาหาAกันใจมันหายGแวบเลย เสียวไปA..เหมดแล้ว..

D A | Bm G A |D A | G A |

* |

แลหวันโพล้เพDล้ กลัวเธอรวนเAแอบมีใจBmให้ใครคนใหGม่นั่งอยู่AนอกชาDน..ที่ริมบันใดAที่เราเคยBmนั่งอยู่ด้วยกัGนั่งเหิAดแลทาDง เฝ้าคอยแต่เธAใจมันคิดBmถึงเธอทุกวัGเมื่อไหAร่อีหลDบ..กลับมาหาAกันใจมันหายBmแวบเลย เสียวไG Aป..

** |

Bm A | G |D A | G |คอร์ดเพลง ใจหาย วงกระบือ

เนื้อเพลง ใจหาย กระบือเธอโร้มั่งหม้าย ว่าใครคนหนึ่ง หวังเหวิดคิดถึง คิดถึงทุกคืน ทุกวัน ตั้งแต่เมื่อเธอ ร่ำลาไปไกล กินก็ไม่ได้ นอนกะไม่หลับ สาวเหอ ถ่อยคำหวานๆใบหน้าของเธอ รอยยิ้มน่ารัก น่ารัก ยังติดตาฉัน จมกับความหลัง แค่ภาพเดิมๆหวั่นใจเหลือเกิน เมื่อเรานั้นต้องห่างกัน ก็มันเหงาพรือโฉ้แหม็ดใจแล้วโร้หม้าย ยามเมื่อคิดถึงเธอขึ้นมาครั้งใด แลหวันโพล้เพล้ กลัวเธอรวนเร แอบมีใจให้ใครคนใหม่ นั่งอยู่นอกชานที่ริมบันใด ที่เราเคยนั่งอยู่ด้วยกัน นั่งเหิดแลทาง เฝ้าคอยแต่เธอ ใจมันคิดถึงเธอทุกวัน เมื่อไหร่อีหลบกลับมาหากัน ใจมันหายแวบเลย เสียวไปเหมดแล้ว แลหวันโพล้เพล้ กลัวเธอรวนเร แอบมีใจให้ใครคนใหม่ นั่งอยู่นอกชานที่ริมบันใด ที่เราเคยนั่งอยู่ด้วยกัน นั่งเหิดแลทาง เฝ้าคอยแต่เธอ ใจมันคิดถึงเธอทุกวัน เมื่อไหร่อีหลบกลับมาหากัน ใจมันหายแวบเลย เสียวไป