ใจฮ้างๆ

วงฮาร็อค, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ใจฮ้างๆ ฮาร็อค

ของฮ้างของเก่Bmา เขาบ่สนไม่มีเหตุผF#mลที่คนจะมองใจมันเหลืGอค่าเพียงเศษกระป๋Aองถูกโยนทิ้Dงมา

สิมีไF#mผ.. เห็นควาBmมสำคัญมองใจฉัF#mน.. ให้ยัBmงมีค่าใจฮ้าง ๆG กลับถูกเมินสายตAา หมายังDเมิน

ของทำหล่Emน.. เจ้าของยังตามเก็บตามF#mคืนแต่ของถูกทิ้งต้องกล้ำกลืG G#dimน..ถูกคนเมินสาA | Aยตา..

นอนอายหมDา.. บ่มีA/C#ผู้มาใส่ใBmของที่เคยถูกใช้G ถูกถิ่มเอาไว้Aให้อยู่ไกลสายDตาใจฮ้าง ๆG ใจเก่า ๆA ไผสิเอF#mา ไร้ราBmคาสิมีไผGมามองเห็นค่Aา..

ของฮ้างของเก่Bmา ไผสิสนอดีตหมองหF#mม่น มีตำหนิถูกเหยียGบถูกย่ำย่ำยีA..จากเจ้าของคนDเก่า

ถิ่มไF#mว้ตากแดดลมฝนรอว่าใครสักคBmนมองเห็นใจเราใจฮ้าง ๆG นี้ยังหวังเบา ๆA อยากพึ่งเจ้าDของ

G A | F#m Bm |G A | D |

* | ** | *** |

ใจฮ้าง ๆG สิขอรับรอAง ฮักเจ้าของฮอดมื้อตาย

D C B | D |