ใจฮ้างๆ

 ใจฮ้างๆ วงฮาร็อค ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจฮ้างๆ ฮาร็อค
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิชัย ไชยราชเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

ของฮ้างของเก่Bmา เขาบ่สนไม่มีเหตุผF#mลที่คนจะมองใจมันเหลืGอค่าเพียงเศษกระป๋Aองถูกโยนทิ้Dงมา

สิมีไF#mผ.. เห็นควาBmมสำคัญมองใจฉัF#mน.. ให้ยัBmงมีค่าใจฮ้าง ๆG กลับถูกเมินสายตAา หมายังDเมิน

ของทำหล่Emน.. เจ้าของยังตามเก็บตามF#mคืนแต่ของถูกทิ้งต้องกล้ำกลืG G#dimน..ถูกคนเมินสาA | Aยตา..

นอนอายหมDา.. บ่มีA/C#ผู้มาใส่ใBmของที่เคยถูกใช้G ถูกถิ่มเอาไว้Aให้อยู่ไกลสายDตาใจฮ้าง ๆG ใจเก่า ๆA ไผสิเอF#mา ไร้ราBmคาสิมีไผGมามองเห็นค่Aา..

ของฮ้างของเก่Bmา ไผสิสนอดีตหมองหF#mม่น มีตำหนิถูกเหยียGบถูกย่ำย่ำยีA..จากเจ้าของคนDเก่า

ถิ่มไF#mว้ตากแดดลมฝนรอว่าใครสักคBmนมองเห็นใจเราใจฮ้าง ๆG นี้ยังหวังเบา ๆA อยากพึ่งเจ้าDของ

G A | F#m Bm |G A | D |

* | ** | *** |

ใจฮ้าง ๆG สิขอรับรอAง ฮักเจ้าของฮอดมื้อตาย

D C B | D |คอร์ดเพลง ใจฮ้างๆ ฮาร็อค

เนื้อเพลง ใจฮ้างๆ ฮาร็อคของฮ้างของเก่า เขาบ่สน ไม่มีเหตุผลที่คนจะมอง ใจมันเหลือค่าเพียงเศษกระป๋อง ถูกโยนทิ้งมา สิมีไผ เห็นความสำคัญ มองใจฉัน ให้ยังมีค่า ใจฮ้างๆกลับถูกเมินสายตา หมายังเมิน ของทำหล่น เจ้าของยังตามเก็บตามคืน แต่ของถูกทิ้งต้องกล้ำกลืน ถูกคนเมินสายตา นอนอายหมา บ่มีผู้มาใส่ใจ ของที่เคยถูกใช้ ถูกถิ่มเอาไว้ให้อยู่ไกลสายตา ใจฮ้างๆใจเก่าๆไผสิเอา ไร้ราคา สิมีไผมามองเห็นค่า ของฮ้างของเก่า ไผสิสน อดีตหมองหม่น มีตำหนิ ถูกเหยียบถูกย่ำย่ำยีจากเจ้าของคนเก่า ถิ่มไว้ตากแดดลมฝน รอว่าใครสักคนมองเห็นใจเรา ใจฮ้างๆนี้ยังหวังเบาๆอยากพึ่งเจ้าของ ใจฮ้างๆสิขอรับรอง ฮักเจ้าของฮอดมื้อตาย