จากเสือเหลือหมา

  จากเสือเหลือหมา   ใหม่ กอบกุล   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จากเสือเหลือหมา ใหม่ กอบกุล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ใหม่ กอบกุลเรียบเรียง: โกโก้ ปั่นสังกัดค่าย: พอดีม่วน

D | Bm | G | A |
D | Bm | G | A | A |

มันกะเกิดคำถาDมกับใจหลายเทื่อว่าเฮาเป็นอีหยัBmงคือต้องเสียใจที่เขาจากไปG..เฮาควรดีใจบ่แม่Dนบ่แล้วเป็นหยัGงคือคิดนำเขGmใจเหF#mงา ยามบ่ได้พ้Bmเป็นจังไEmด๋มึงคักละบ้Aอยามบ่เหลือไผD

ผ่านมากี่คEmน.. บ่เคยสนF#mใจ..พอได้Gแล้วกะถิ่มไป บ่เคยหัวAซา.. โฮA..

จากคำGว่าเสือ คงเหลืAอแค่หมาบ่คิดว่F#mาสิเป็นไปไBmด้จากคEmนที่บ่มีหัวใจF#m..สุดท้Emายต้องกลืนน้ำตAหากย้อGนเวลาไปได้A  สิหยุดกับเจ้F#mาท่อนั้นล่Bmกะบ่ฮู้Emย้อนอีหยังดอกหF#mวาเจ็บคัEmกยามกินน้ำตAา กลับมาไD | (A)ด้บ่

กะบ่เคยDถืกถิ่ม มีแต่A/C#ถิ่มเขาเจ็บและเหBmงาก็เพิ่งเข้าใF#mกะบ่ฮู้Gว่าสิเฮ็ดจังได๋A.. ให้เจ้ากลับมDอยากฝืGน แต่ยืนGmบ่ได้  สุดท้าF#mยต้องเจ็บคือว่Bmคำว่าเสืEmอที่หมู่ให้มAา อ้ายสิลบDลาย

D A/C# | Bm F#m | G A | D |
G Gm | F#m Bm | Em A | D D7 |

* | ** | ** |

จากคำว่าเEm Aสือ..       คงเหลือแค่หมDา..คอร์ดเพลง จากเสือเหลือหมา ใหม่ กอบกุล

เนื้อเพลง จากเสือเหลือหมา ใหม่ กอบกุลมันกะเกิดคำถามกับใจหลายเทื่อ ว่าเฮาเป็นอีหยังคือต้องเสียใจ ที่เขาจากไปเฮาควรดีใจบ่แม่นบ่ แล้วเป็นหยังคือคิดนำเขา ใจเหงา ยามบ่ได้พ้อ เป็นจังได๋มึงคักละบ้อยามบ่เหลือไผ ผ่านมากี่คน บ่เคยสนใจ พอได้แล้วกะถิ่มไป บ่เคยหัวซา โฮ จากคำว่าเสือ คงเหลือแค่หมา บ่คิดว่าสิเป็นไปได้ จากคนที่บ่มีหัวใจ สุดท้ายต้องกลืนน้ำตา หากย้อนเวลาไปได้ สิหยุดกับเจ้าท่อนั้นล่ะ กะบ่ฮู้ย้อนอีหยังดอกหวา เจ็บคักยามกินน้ำตา กลับมาได้บ่ กะบ่เคยถืกถิ่ม มีแต่ถิ่มเขา เจ็บและเหงาก็เพิ่งเข้าใจ กะบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ ให้เจ้ากลับมา อยากฝืน แต่ยืนบ่ได้ สุดท้ายต้องเจ็บคือว่า คำว่าเสือที่หมู่ให้มา อ้ายสิลบลาย จากคำว่าเสือ คงเหลือแค่หมา