เจ้าตัวน้อยของแม่

 เจ้าตัวน้อยของแม่  อ้อย กะท้อน  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เจ้าตัวน้อยของแม่ อ้อย กะท้อน
สังกัดค่าย: RS

A | C#m |F#m | C#m |
Bm E | A | A |

เมื่อได้เห็นAรอยยิ้มน้อย ๆเมื่อได้ยิC#mนเจ้าคอยเรียกหาเจ้าไขว่คว้F#mา.. ร้องไห้หาแC#mม่โลกทั้งใBmบจะร้อนรEน เหนื่อยเท่าไC#mรก็ตามแF#mต่Gม่จะดูแลเจ้าEเอง

ให้เจ้าหนุAนตักแม่เป็นหมอนให้เจ้านอC#mนนิทราหลับใหลอย่าหวั่นใF#mจ ลูกแม่คนเก่C#mแม่คุ้มครBmองด้วยหัวใจE ไม่ให้ใคC#mรเขาข่มเหF#mสองมืBmอนี้เอEง..ที่จะคอยAประคอง

ไม่อาจเก็บเดืBmอนมาให้เจ้าได้แต่ชี้ดาC#mวให้เจ้ามองเจ้าอย่าร้Dอง แม่จะอุ้มจะกอดไEว้

เจ้าตัวน้อAยของแC#mม่  คือรักแF#mท้ของใC#mแม่ไม่หวัF#mงใด ๆC#m  ขอแค่ให้Bmเจ้าเป็นเด็กดีEเจ้าตัวน้อAยของแC#mม่  แม่จะยืF#mนดูอยู่ตรงนี้C#mเฝ้F#mารอวัน..ที่เจ้C#mามี..เส้นทาBmงดี ๆ E.. เมื่อโตใหญ่

A | C#m | F#m | C#m | |
Bm E | C#m F#m | Bm E | A | A |

* | ** |

A | A |

เมื่อได้เห็นAรอยยิ้มน้อย ๆเมื่อได้ยินC#mเจ้าคอยเรียกหาเจ้าไขว่คF#mว้า ร้องไห้หาแC#mม่โลกทั้งใBmบจะร้อนรEน เหนื่อยเท่าไC#mรก็ตามแF#mต่Bmม่จะดูEแลเจ้าเอAคอร์ดเพลง เจ้าตัวน้อยของแม่ อ้อย กะท้อน

เนื้อเพลง เจ้าตัวน้อยของแม่ อ้อย กะท้อนเมื่อได้เห็นรอยยิ้มน้อยๆเมื่อได้ยินเจ้าคอยเรียกหา เจ้าไขว่คว้า ร้องไห้หาแม่ โลกทั้งใบจะร้อนรน เหนื่อยเท่าไรก็ตามแต่ แม่จะดูแลเจ้าเอง ให้เจ้าหนุนตักแม่เป็นหมอน ให้เจ้านอนนิทราหลับใหล อย่าหวั่นใจ ลูกแม่คนเก่ง แม่คุ้มครองด้วยหัวใจ ไม่ให้ใครเขาข่มเหง สองมือนี้เองที่จะคอยประคอง ไม่อาจเก็บเดือนมาให้เจ้า ได้แต่ชี้ดาวให้เจ้ามอง เจ้าอย่าร้อง แม่จะอุ้มจะกอดไว้ เจ้าตัวน้อยของแม่ คือรักแท้ของใจ แม่ไม่หวังใดๆขอแค่ให้เจ้าเป็นเด็กดี เจ้าตัวน้อยของแม่ แม่จะยืนดูอยู่ตรงนี้ เฝ้ารอวันที่เจ้ามีเส้นทางดีๆเมื่อโตใหญ่ เมื่อได้เห็นรอยยิ้มน้อยๆเมื่อได้ยินเจ้าคอยเรียกหา เจ้าไขว่คว้า ร้องไห้หาแม่ โลกทั้งใบจะร้อนรน เหนื่อยเท่าไรก็ตามแต่ แม่จะดูแลเจ้าเอง