เจ้าตัวน้อยของแม่

อ้อย กะท้อน, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เจ้าตัวน้อยของแม่ - อ้อย กะท้อน

A | C#m |F#m | C#m |
Bm E | A | A |

เมื่อได้เห็นAรอยยิ้มน้อย ๆเมื่อได้ยิC#mนเจ้าคอยเรียกหาเจ้าไขว่คว้F#mา.. ร้องไห้หาแC#mม่โลกทั้งใBmบจะร้อนรEน เหนื่อยเท่าไC#mรก็ตามแF#mต่Gม่จะดูแลเจ้าEเอง

ให้เจ้าหนุAนตักแม่เป็นหมอนให้เจ้านอC#mนนิทราหลับใหลอย่าหวั่นใF#mจ ลูกแม่คนเก่C#mแม่คุ้มครBmองด้วยหัวใจE ไม่ให้ใคC#mรเขาข่มเหF#mสองมืBmอนี้เอEง..ที่จะคอยAประคอง

ไม่อาจเก็บเดืBmอนมาให้เจ้าได้แต่ชี้ดาC#mวให้เจ้ามองเจ้าอย่าร้Dอง แม่จะอุ้มจะกอดไEว้

เจ้าตัวน้อAยของแC#mม่  คือรักแF#mท้ของใC#mแม่ไม่หวัF#mงใด ๆC#m  ขอแค่ให้Bmเจ้าเป็นเด็กดีEเจ้าตัวน้อAยของแC#mม่  แม่จะยืF#mนดูอยู่ตรงนี้C#mเฝ้F#mารอวัน..ที่เจ้C#mามี..เส้นทาBmงดี ๆ E.. เมื่อโตใหญ่

A | C#m | F#m | C#m | |
Bm E | C#m F#m | Bm E | A | A |

* | ** |

A | A |

เมื่อได้เห็นAรอยยิ้มน้อย ๆเมื่อได้ยินC#mเจ้าคอยเรียกหาเจ้าไขว่คF#mว้า ร้องไห้หาแC#mม่โลกทั้งใBmบจะร้อนรEน เหนื่อยเท่าไC#mรก็ตามแF#mต่Bmม่จะดูEแลเจ้าเอA