จบแบบงงๆ

 กวาง จิรพรรณ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จบแบบงงๆ กวาง จิรพรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: นะโม โมราโปรดิวเซอร์: เฮียป่อง สมชาย สายอุทาสังกัดค่าย: เซิ้ง MUSiCติดต่องานแสดง: 0638500150

F | Fsus4 F |Am | Gm C | F |

คืFอเฮ็ดได้ คือส่าFsus4งลืมกันง่ายๆFแล้วไสAmว่าฮัก ฮักน้อGmงจนเบิดหัวใจC

คำก็บอกว่าหึงF ห่างกะบอกว่าหวDmคนที่น้องเคยควA#ง มื้อนี่ไปไสFเจ็บหัGmวใจ น้ำตาไหAmลผ่าหน้าที่อ้ายปล่Gmอยป๋ากันจั่งAm Gm Cซี่ ..

คือตั้งใจถิ่Fม ถิ่มฮักหักใAmพ้อผู้ใหA#ม่ ลืมเก่า มักหน้Fเสียบเหยื่ออ่อGmยไว้ทางสายตAmกว่าสิฮู้ว่A#า..เจ็บหนักมันกะคักอ้ายว่าเซาฮักCกัน..   C

จบแบบงงๆF บ่ทันได้ปลงจักอย่Dmางอยู่ๆ ก็ถืกม้าA#งทางฮักจนเพพัFฮ้อนทรวงใGmนปานว่าถูกไฟถั่Amสูญสิ้นความหวัA#ง ทั้งที่ยังฮักหลCายบ่มีสิทธิ์ต่อรอFง เพราะคนจั่งน้องอ้ายบ่เอDmเขี่ยถิ่มเป็นแฟนเก่A#า อยากไปทางใด๋กะไปFต้องเจ็บซ้ำๆGm กับคำที่ตำหัวใAmยืนน้ำตาไหA#ให้ลมซา หมากะเห่า เว้าบ่ได้ ไอบ่Gดัง.. C(เหลือแต่ยังบ่ทันตาย)

F Dm | A# F |Gm Am | Gm Am | Gm C |

* | ** |

A# Fอ้ย Dm  ให้จบแบบงงๆA# บ่ทันได้ปลงจักอย่Fางอยู่ๆ ก็ถืกม้าA#งทางฮักจนเพพัFฮ้อนทรวงใGmนปานว่าถูกไฟถั่Amสูญสิ้นความหวัA#ง ทั้งที่ยังฮักหลCาย

บ่มีสิทธิ์ต่อรอFง เพราะคนจั่งน้องอ้ายบ่เอDmเขี่ยถิ่มเป็นแฟนเก่A#า อยากไปทางใด๋กะไปFต้องเจ็บซ้ำๆGm กับคำที่ตำหัวใAmยืนน้ำตาไหA#ให้ลมซา หมากะเห่า เว้าบ่ได้ ไอบ่Gดัง..โอ้Cเหลือแต่ยังบ่ทันตF Dm | A# Fาย..เหลือแต่ยังบ่ทันตาย..

Gm Am | A# |G C | F |คอร์ดเพลง จบแบบงงๆ กวาง จิรพรรณ

เนื้อเพลง จบแบบงงๆ กวาง จิรพรรณคือเฮ็ดได้ คือส่างลืมกันง่ายๆแล้วไสว่าฮัก ฮักน้องจนเบิดหัวใจ คำก็บอกว่าหึง ห่างกะบอกว่าหวง คนที่น้องเคยควง มื้อนี่ไปไส เจ็บหัวใจ น้ำตาไหลผ่าหน้า ที่อ้ายปล่อยป๋ากันจั่งซี่ คือตั้งใจถิ่ม ถิ่มฮักหักใจ พ้อผู้ใหม่ ลืมเก่า มักหน้า เสียบเหยื่ออ่อยไว้ทางสายตา กว่าสิฮู้ว่าเจ็บหนักมันกะคัก อ้ายว่าเซาฮักกัน จบแบบงงๆบ่ทันได้ปลงจักอย่าง อยู่ๆก็ถืกม้างทางฮักจนเพพัง ฮ้อนทรวงในปานว่าถูกไฟถั่ง สูญสิ้นความหวัง ทั้งที่ยังฮักหลาย บ่มีสิทธิ์ต่อรอง เพราะคนจั่งน้องอ้ายบ่เอา เขี่ยถิ่มเป็นแฟนเก่า อยากไปทางใด๋กะไป ต้องเจ็บซ้ำๆกับคำที่ตำหัวใจ ยืนน้ำตาไหล ให้ลมซา หมากะเห่า เว้าบ่ได้ ไอบ่ดัง (เหลือแต่ยังบ่ทันตาย) โอ้ย ให้จบแบบงงๆบ่ทันได้ปลงจักอย่าง อยู่ๆก็ถืกม้างทางฮักจนเพพัง ฮ้อนทรวงในปานว่าถูกไฟถั่ง สูญสิ้นความหวัง ทั้งที่ยังฮักหลาย บ่มีสิทธิ์ต่อรอง เพราะคนจั่งน้องอ้ายบ่เอา เขี่ยถิ่มเป็นแฟนเก่า อยากไปทางใด๋กะไป ต้องเจ็บซ้ำๆกับคำที่ตำหัวใจ ยืนน้ำตาไหล ให้ลมซา หมากะเห่า เว้าบ่ได้ ไอบ่ดังโอ้ย เหลือแต่ยังบ่ทันตาย เหลือแต่ยังบ่ทันตาย