จบคนละทาง

 วงกลม ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จบคนละทาง วงกลม
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย จันสุขสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999, 0805205222

C Em | Am |F | G |

ก็ไม่เป็นไรC.. โอเEmคถ้าเธอจะไAmฉันเข้Fาใจ.. ว่าเธGอต้องการอะไรCก็สิ่งที่เห็Fน ภาพมันฟ้อGง.. ว่าเธEmอกำลังหมดใAmจะดื้อดึFงฉุดรั้งเท่าไหGร่ ไม่มีCทาง   G

จบ ๆ กันไปC.. ต่างไEmปหาคนใAmหม่จะไม่ตอกย้ำF.. ให้เธGอต้องหนักใจCหากจะไFปก็เชิGญ ให้เธEmอเดินไปกับเขAmเมื่อไม่Fมีเธอ ก็ไม่มีเราอีกต่อไปG

ต่างคนต่างไปC.. หEmา..คนAmใหม่เมื่อไม่มีเธDmอ อย่างไรมันไม่ถึงตาGเจ็บแค่นี้.C. ไม่นาEmนก็คงหาAmเมื่Fอเธอมีใหม่ ฉันGก็มีใหม่ ดีเหมือCนกัน.. (G)

คนมันไม่รัCก จะไปEmรั้งเขาทำไAmปล่อย ๆ กันไปF เหนื่อยใจGที่ต้องฝืนใจCกันหากจะไFป เชิญเลGย.. ให้เธEmอเดินไปกับเขAmเมื่อไม่Fมีเธอ ก็ไม่มีเราอีกต่อไปG

** |

Am | Em |F G | C |
Am | Em |F | G |

** | ** |

C Em | Am |F | G | C |คอร์ดเพลง จบคนละทาง วงกลม

เนื้อเพลง จบคนละทาง วงกลมก็ไม่เป็นไร โอเคถ้าเธอจะไป ฉันเข้าใจ ว่าเธอต้องการอะไร ก็สิ่งที่เห็น ภาพมันฟ้อง ว่าเธอกำลังหมดใจ จะดื้อดึงฉุดรั้งเท่าไหร่ ไม่มีทาง จบๆกันไป ต่างไปหาคนใหม่ จะไม่ตอกย้ำ ให้เธอต้องหนักใจ หากจะไปก็เชิญ ให้เธอเดินไปกับเขา เมื่อไม่มีเธอ ก็ไม่มีเราอีกต่อไป ต่างคนต่างไป หาคนใหม่ เมื่อไม่มีเธอ อย่างไรมันไม่ถึงตาย เจ็บแค่นี้ ไม่นานก็คงหาย เมื่อเธอมีใหม่ ฉันก็มีใหม่ ดีเหมือนกัน คนมันไม่รัก จะไปรั้งเขาทำไม ปล่อยๆกันไป เหนื่อยใจที่ต้องฝืนใจกัน หากจะไป เชิญเลย ให้เธอเดินไปกับเขา เมื่อไม่มีเธอ ก็ไม่มีเราอีกต่อไป