จบคนละทาง

วงกลมแนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

จบคนละทาง - วงกลม

C Em | Am |F | G |

ก็ไม่เป็นไรC.. โอเEmคถ้าเธอจะไAmฉันเข้Fาใจ.. ว่าเธGอต้องการอะไรCก็สิ่งที่เห็Fน ภาพมันฟ้อGง.. ว่าเธEmอกำลังหมดใAmจะดื้อดึFงฉุดรั้งเท่าไหGร่ ไม่มีCทาง   G

จบ ๆ กันไปC.. ต่างไEmปหาคนใAmหม่จะไม่ตอกย้ำF.. ให้เธGอต้องหนักใจCหากจะไFปก็เชิGญ ให้เธEmอเดินไปกับเขAmเมื่อไม่Fมีเธอ ก็ไม่มีเราอีกต่อไปG

ต่างคนต่างไปC.. หEmา..คนAmใหม่เมื่อไม่มีเธDmอ อย่างไรมันไม่ถึงตาGเจ็บแค่นี้.C. ไม่นาEmนก็คงหาAmเมื่Fอเธอมีใหม่ ฉันGก็มีใหม่ ดีเหมือCนกัน.. (G)

คนมันไม่รัCก จะไปEmรั้งเขาทำไAmปล่อย ๆ กันไปF เหนื่อยใจGที่ต้องฝืนใจCกันหากจะไFป เชิญเลGย.. ให้เธEmอเดินไปกับเขAmเมื่อไม่Fมีเธอ ก็ไม่มีเราอีกต่อไปG

** |

Am | Em |F G | C |
Am | Em |F | G |

** | ** |

C Em | Am |F | G | C |