จำ(ใส่สมอง)

ไอซ์ หลวงพระเนตรแนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

จำใส่สมอง - ไอซ์ หลวงพระเนตร

A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E A | E |

บ่มีสิทธิ์หึAง สิทธิ์หวง..อีหยัF#mงเจ้าก็ย้อนว่าเฮBmาบ่แม่นคนในEใจบ่มีสิทธิ์เว้Aา สิทธิ์ว่า หรือเคียF#mดให้งอแงบ่ไBmด้ เจ้าบ่ง้อ เจ้าบ่Eสน

เจ้าบ่เคยสิแคC#mร์.. บ่แลแล้วก็บ่สF#mเป็นหยังจั่งบ่หลูโตDนคนที่มันฮักเจ้าหลEายทั้งที่อ้ายนั้นฮัC#mก.. พร้อมทั้งทุ่มเทF#mใจใสแล้วสิ่งที่ได้D.. แค่เศษใจกะบ่มีE..

จำใส่สมอAงเจ้าของเอาไว้C#mว่าอย่าไปDฮักไผ ง่าย ๆ  แบบนี้Eขั่นฮู้ว่าตอนจAบ มันสิเจ็บจังซี่C#mสิบ่ฮู้สึกดีDกับไผง่าย ๆEจำใส่สมอAงเจ้าของไว้แหC#mน่คนที่เขาบ่แคDร์ อย่าไปงึดเขาหลEายจำบ่ละหืAอ จื่อบ่หัวใF#mย้อนฮักคนง่าย ๆBmก็เลยเจ็บหลาEย ง่าย ๆ  แบบนี้

A E |

A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E A | E |

มีสิทธิ์แค่มอAง แต่จับต้องบ่ไC#mด้มีสิทธิ์เข้าใกBmล้..แค่ระยะสายตEมีสิทธิ์ส่ำนี้A กะดีคักแล้วลF#mฮู้เจ้าอยู่ว่Bmา ควรสิอยู่หม่องใด๋E

แต่ห่าลางเถื่อกะเคีC#mยด แล้วกะคึดน้อยF#mใจแต่เว้าหยังบ่ได้D มันเว้าไปกะไร้Eค่าได้แต่บอกเจ้าขอC#mง..ว่าให้ลืมน้อF#mงซ่ะแล้วจำคำไว้Bm Dว่า..        อย่าไปฮักเขEา..

** |

D | E | F# |

จำใส่สมองBเจ้าของเอาไว้D#mว่าอย่าไปฮักไผEง่าย ๆ  แบบนี้F#ขั่นฮู้ว่าตอนจบBมันสิเจ็บจังซี่D#mสิบ่ฮู้สึกดีEกับไผง่าย ๆF#

จำใส่สมอBงเจ้าของไว้แหD#mน่คนที่เขาบ่แคEร์ อย่าไปงึดเขาหลF#ายจำบ่ละหืBอ จื่อบ่หัวใD#mย้อนฮักคนง่าC#m | F# G | F#ย ๆ .. โวก็เลยเจ็บหลายง่าย ๆ  แบบนี้

B D#m G#m | E | F# | B |