คาที่

บอส ธีรพงษ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คาที่ - บอส ธีรพงษ์

Gm | Dm |D# | F |

ขั่นบ่ฮัGmกน้องกะไปF.. ถิ่มอ้าD#ยไว้ตรงA#นี้ให้มัCmนจบลงสาฮักDmที่มี  ขั่นสิมีD#กะมี.. แค่น้ำFตา

ขั่นบ่ฮัGmกน้องกะลืFม.. ลืมคำD#สัญญาที่ให้A#ไว้มันคCmงบ่ดน..ที่เจ้Dmาทำใจแต่อ้าD#ย..อาจตายคFาที่...  F

เบิดหัวใจD#อ้ายมีแต่เจ้Fแต่น้องกะเลือกเขDmา.. เข้ามาGmแทนอ้ายฮู้บ่D#มันเจ็บแป๊ตาFย มื้อบอกเลิกA#กันกลางถนD#นสายฝนโปรยปรFายเจ้าปล่อยมืออ้าDmย.. ไว้ตรงGmนั้นจะเอาอะไD#รคนบ่ฮักกัFน..(ถิ่มกันให้ตาย(A# F)คาที่)

จบกันสGmาฮักวันนี้F..อย่ามีD#เรื่องต้องค้างA#ใจอาจมีCmคนตาย บ่ต้องDmสนใจปล่อยอ้D#าย.. ให้ตายไปกับFใจ..  F

** |

D# F | Dm Gm |D# F | A# |
D# F | Dm Gm |D# | F | F |

** | ** |

Gm F | D# A# |
Gm F | D# | F | Gm |