คาที่

 คาที่  บอส ธีรพงษ์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คาที่ บอส ธีรพงษ์
สังกัดค่าย: V6 Musicติดต่องานแสดง: 0949535154

Gm | Dm |D# | F |

ขั่นบ่ฮัGmกน้องกะไปF.. ถิ่มอ้าD#ยไว้ตรงA#นี้ให้มัCmนจบลงสาฮักDmที่มี  ขั่นสิมีD#กะมี.. แค่น้ำFตา

ขั่นบ่ฮัGmกน้องกะลืFม.. ลืมคำD#สัญญาที่ให้A#ไว้มันคCmงบ่ดน..ที่เจ้Dmาทำใจแต่อ้าD#ย..อาจตายคFาที่...  F

เบิดหัวใจD#อ้ายมีแต่เจ้Fแต่น้องกะเลือกเขDmา.. เข้ามาGmแทนอ้ายฮู้บ่D#มันเจ็บแป๊ตาFย มื้อบอกเลิกA#กันกลางถนD#นสายฝนโปรยปรFายเจ้าปล่อยมืออ้าDmย.. ไว้ตรงGmนั้นจะเอาอะไD#รคนบ่ฮักกัFน..(ถิ่มกันให้ตาย(A# F)คาที่)

จบกันสGmาฮักวันนี้F..อย่ามีD#เรื่องต้องค้างA#ใจอาจมีCmคนตาย บ่ต้องDmสนใจปล่อยอ้D#าย.. ให้ตายไปกับFใจ..  F

** |

D# F | Dm Gm |D# F | A# |
D# F | Dm Gm |D# | F | F |

** | ** |

Gm F | D# A# |
Gm F | D# | F | Gm |คอร์ดเพลง คาที่ บอส ธีรพงษ์

เนื้อเพลง คาที่ บอส ธีรพงษ์ขั่นบ่ฮักน้องกะไป ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ ให้มันจบลงสาฮักที่มี ขั่นสิมีกะมี แค่น้ำตา ขั่นบ่ฮักน้องกะลืม ลืมคำสัญญาที่ให้ไว้ มันคงบ่ดนที่เจ้าทำใจ แต่อ้ายอาจตายคาที่ เบิดหัวใจอ้ายมีแต่เจ้า แต่น้องกะเลือกเขา เข้ามาแทนอ้าย ฮู้บ่มันเจ็บแป๊ตาย มื้อบอกเลิกกัน กลางถนนสายฝนโปรยปราย เจ้าปล่อยมืออ้าย ไว้ตรงนั้น จะเอาอะไรคนบ่ฮักกัน ถิ่มกันให้ตายคาที่ จบกันสาฮักวันนี้ อย่ามีเรื่องต้องค้างใจ อาจมีคนตาย บ่ต้องสนใจ ปล่อยอ้าย ให้ตายไปกับใจ