กตัญญู

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กตัญญู ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Em | D |Cmaj7 | Em |

พ่อEmแม่บอกไปอยู่กับเขา พี่Dจะพาไปทำงานเป็นอยู่Cmaj7สบายทุกอย่าง  ไม่เดือDดไม่ร้อนอันใด

ขึ้Emนปีใหม่ พี่จะมารับ..เอาหนูDกับน้องอีกคนไม่พูCmaj7ดไม่บ่น เชื่อฟังทุกอย่างเป็นลูDกที่ดีประเสริฐ.. D

แล้Emววันหนึ่งก็รู้ทุกอย่างนายหน้Dาเขามาจ่ายเงินมัดจำCmaj7สัญญา เซ็นชื่อไว้ว่า..แม่พ่อDขายหนูให้เขา.D | D.

 C เหมือนสายฟ้าฟาดกลางดวงใจD C พ่อแม่ทำไม ทำได้อย่างD | Dนี้.. C ส่งลูกไปDให้ลงนรEmก.. C แลกกับควาDมสบายทางกาEm C กตัญญูDหนูรู้ว่าคG Bmวร..  แค่ไหEm C ให้หนูเกิดมาทำไม C จะเลี้ยงดูเหมือนวัวเหมือนควายหรือไงCmaj7  เกิดมารับใช้งาน

Em | D |Cmaj7 | Cmaj7 |
Em | D |Cmaj7 | Cmaj7 |

** |

Em | Em |

Emตัญญู คุณครูท่านสอน ท่อDงจำไว้จนขึ้นใจบุญคุCmaj7ณอันใด ออกลูกมาขายเอาควาDมสบายใส่ตัวพ่Emอแม่จ๋า ลูกจะรับใช้ จงอยู่Dสบายกันเถิดชาติหน้Cmaj7าถ้ามี อย่าให้กำเนิดอย่าเกิDดมาเจอกันอีก.. เลEmคอร์ดเพลง กตัญญู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง กตัญญู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์พ่อแม่บอกไปอยู่กับเขา พี่จะพาไปทำงาน เป็นอยู่สบายทุกอย่าง ไม่เดือดไม่ร้อนอันใด ขึ้นปีใหม่ พี่จะมารับเอาหนูกับน้องอีกคน ไม่พูดไม่บ่น เชื่อฟังทุกอย่าง เป็นลูกที่ดีประเสริฐ แล้ววันหนึ่งก็รู้ทุกอย่าง นายหน้าเขามาจ่ายเงิน มัดจำสัญญา เซ็นชื่อไว้ว่า แม่พ่อขายหนูให้เขา เหมือนสายฟ้าฟาดกลางดวงใจ พ่อแม่ทำไม ทำได้อย่างนี้ ส่งลูกไปให้ลงนรก แลกกับความสบายทางกาย กตัญญูหนูรู้ว่าควร แค่ไหน ให้หนูเกิดมาทำไม จะเลี้ยงดูเหมือนวัวเหมือนควายหรือไง เกิดมารับใช้งาน กตัญญู คุณครูท่านสอน ท่องจำไว้จนขึ้นใจ บุญคุณอันใด ออกลูกมาขาย เอาความสบายใส่ตัว พ่อแม่จ๋า ลูกจะรับใช้ จงอยู่สบายกันเถิด ชาติหน้าถ้ามี อย่าให้กำเนิด อย่าเกิดมาเจอกันอีก เลย