กตัญญู

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กตัญญู - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Em | D |Cmaj7 | Em |

พ่อEmแม่บอกไปอยู่กับเขา พี่Dจะพาไปทำงานเป็นอยู่Cmaj7สบายทุกอย่าง  ไม่เดือDดไม่ร้อนอันใด

ขึ้Emนปีใหม่ พี่จะมารับ..เอาหนูDกับน้องอีกคนไม่พูCmaj7ดไม่บ่น เชื่อฟังทุกอย่างเป็นลูDกที่ดีประเสริฐ.. D

แล้Emววันหนึ่งก็รู้ทุกอย่างนายหน้Dาเขามาจ่ายเงินมัดจำCmaj7สัญญา เซ็นชื่อไว้ว่า..แม่พ่อDขายหนูให้เขา.D | D.

 C เหมือนสายฟ้าฟาดกลางดวงใจD C พ่อแม่ทำไม ทำได้อย่างD | Dนี้.. C ส่งลูกไปDให้ลงนรEmก.. C แลกกับควาDมสบายทางกาEm C กตัญญูDหนูรู้ว่าคG Bmวร..  แค่ไหEm C ให้หนูเกิดมาทำไม C จะเลี้ยงดูเหมือนวัวเหมือนควายหรือไงCmaj7  เกิดมารับใช้งาน

Em | D |Cmaj7 | Cmaj7 |
Em | D |Cmaj7 | Cmaj7 |

** |

Em | Em |

Emตัญญู คุณครูท่านสอน ท่อDงจำไว้จนขึ้นใจบุญคุCmaj7ณอันใด ออกลูกมาขายเอาควาDมสบายใส่ตัวพ่Emอแม่จ๋า ลูกจะรับใช้ จงอยู่Dสบายกันเถิดชาติหน้Cmaj7าถ้ามี อย่าให้กำเนิดอย่าเกิDดมาเจอกันอีก.. เลEm