แค่นั้น

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่นั้น ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

A Asus4 | A Asus4 | A Asus4 |

บางคราวก็อยากจะฝัAน บางทีก็อยากจะรู้ F#mใครมีความหมายในใEจ ของเธอ A  ใจหนอช่างโหดร้Aาย มองฉันอย่างเมินเฉF#m   ใครหนอใครเล่าเอEย..จะอดทน..E

 Bm   ก็เป็นได้แค่คน ๆ หนึ่Dง.. ที่รักเธออย่างเปิดเผE   ไม่เคยได้รับกลับคืA Asus4 Bm  ก็เธอนั้นแค่คนคนหนึ่D   จะรักไม่รักช่างเธEอ ให้ฉันงมงายต่อAไป..   Asus4 Bm  แค่ได้รักได้คิดได้ชอD   สุขแบบทุกข์ ๆ อย่างนี้E..ก็พอ  E

 D นี่ตัวเราคงคล้าEย..ดังหมาเห่าเรือC#mบิน  จนสิ้นใจยังไม่ได้F#mยล D ไม่กวนใจให้หมEอง  ไม่รักไม่ว่าอะไC#m  คิดได้ฝ่ายเดียวก็พF#m  ใBmจ หนอ น้อ หEนอ  ฉันเป็นสุขเหลือA Asus4 | A Asus4เกิน..

Bm | D |E | A |Bm | D |E | A |

A Asus4 | A Asus4 |

สำลักความสุขจนล้Aน ต้องดั้นด้นผ่านทุกข์นั้F#mข้างในใครรู้มันช้ำE.. เพียงใด.. E Bm  เมื่อลมพัดผ่านผิวบาง ๆD   ฉันวอนว่าลมเอ๋Eย ช่วยพัดผ่านมาทาA Asus4งนี้ Bm  สูดดอมดมกลิ่นหอมจาง ๆD   ที่เหลือไว้ก่อนจะเลือEน..หายไป..E

** |

Bm | D | E | A | ( x6 ) | A |คอร์ดเพลง แค่นั้น พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง แค่นั้น พงษ์สิทธิ์ คำภีร์บางคราวก็อยากจะฝัน บางทีก็อยากจะรู้ ใครมีความหมายในใจ ของเธอ ใจหนอช่างโหดร้าย มองฉันอย่างเมินเฉย ใครหนอใครเล่าเอยจะอดทน ก็เป็นได้แค่คนๆหนึ่ง ที่รักเธออย่างเปิดเผย ไม่เคยได้รับกลับคืน ก็เธอนั้นแค่คนคนหนึ่ง จะรักไม่รักช่างเธอ ให้ฉันงมงายต่อไป แค่ได้รักได้คิดได้ชอบ สุขแบบทุกข์ๆอย่างนี้ก็พอ นี่ตัวเราคงคล้ายดังหมาเห่าเรือบิน จนสิ้นใจยังไม่ได้ยล ไม่กวนใจให้หมอง ไม่รักไม่ว่าอะไร คิดได้ฝ่ายเดียวก็พอ ใจ หนอ น้อ หนอ ฉันเป็นสุขเหลือเกิน สำลักความสุขจนล้น ต้องดั้นด้นผ่านทุกข์นั้น ข้างในใครรู้มันช้ำ เพียงใด เมื่อลมพัดผ่านผิวบางๆฉันวอนว่าลมเอ๋ย ช่วยพัดผ่านมาทางนี้ สูดดอมดมกลิ่นหอมจางๆที่เหลือไว้ก่อนจะเลือนหายไป ( x6 )