ไข่ไหม้

  ไข่ไหม้   เบนซ์ สิงห์มิวสิค   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไข่ไหม้ เบนซ์ สิงห์มิวสิค
เนื้อร้อง/ทำนอง: คนกอซอเรียบเรียง: จักรี อบมาสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

Bm | G |F# | Bm |

ตะเว็นแดBmง ยามแลAงของสุมื้BmกะคืBmอ..หน้าที่Aของลูกผู้หญิDเข้าครัGวหาเฮ็ดAแนวอยู่แนวBmกินได้งิEmนแม่บอAก..ให้ทอดDไข่

กะเลBmย..เฮ็ดนำAคำแม่Gว่าดังไฟBm ตั้งกระทAะ สิทอดไข่Dไฟฮ้อGน แล้วกAะเทไข่ลงBmไปในใEmจ..มีลาAงสังหรณ์บอกDว่า

คึดเห็นหน้Emาแต่อ้ายอ่ำล่ำกะคุยเฟสนำF#mอยู่เด้หว่างหั่นเป็นหยังGคนเฮาฮักกันคือจั่งมีลาAงบ่ดีแบบนี้.. A

บ่พอครGาว กะมีผู้สาAวคนหนึ่งทักมBmบอกเฮาว่Gา..ให้เลิกคุยAกับแฟนคะเจ้Dส่งรูปมGา จนตะลึAงเซไปข้างเสBmรูปผู้บ่าEmว..คนที่บอAกว่าฮักเฮาหว่างหั่D

แม่ถาBmม เป็นหยัAงคือได้กลิ่Gนเหม็นแนมBmเห็น..ว่าไข่AกำลังสิไหDม้น้ำตาG..ไหลหยดF#mลงใส่ทอดBmไข่เสียใEmจ ทอดไข่Aบ่เป็นตาDกิน

G F#m | G A |G F#m | Em A |
G F#m | Bm |Em A | D |

* | ** | *** |

น้ำตาไหEmลใส่ทอดAไข่ ทั้งไหม้ ทั้งเค็ม

Bm | G |F# | Bm |คอร์ดเพลง ไข่ไหม้ เบนซ์ สิงห์มิวสิค

เนื้อเพลง ไข่ไหม้ เบนซ์ สิงห์มิวสิคตะเว็นแดง ยามแลงของสุมื้อ กะคือหน้าที่ของลูกผู้หญิง เข้าครัวหาเฮ็ดแนวอยู่แนวกิน ได้งินแม่บอกให้ทอดไข่ กะเลยเฮ็ดนำคำแม่ว่า ดังไฟ ตั้งกระทะ สิทอดไข่ ไฟฮ้อน แล้วกะเทไข่ลงไป ในใจมีลางสังหรณ์บอกว่า คึดเห็นหน้าแต่อ้ายอ่ำล่ำ กะคุยเฟสนำอยู่เด้หว่างหั่น เป็นหยังคนเฮาฮักกัน คือจั่งมีลางบ่ดีแบบนี้ บ่พอคราว กะมีผู้สาวคนหนึ่งทักมา บอกเฮาว่าให้เลิกคุยกับแฟนคะเจ้า ส่งรูปมา จนตะลึงเซไปข้างเสา รูปผู้บ่าวคนที่บอกว่าฮักเฮาหว่างหั่น แม่ถาม เป็นหยังคือได้กลิ่นเหม็น แนมเห็นว่าไข่กำลังสิไหม้ น้ำตาไหลหยดลงใส่ทอดไข่ เสียใจ ทอดไข่บ่เป็นตากิน น้ำตาไหลใส่ทอดไข่ ทั้งไหม้ ทั้งเค็ม