กางเกงลิงสีแดง

JESSE, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กางเกงลิงสีแดง JESSE

E | E |A | D |E | E |A | D |
E A | B A |E A | B |
E A | B A |E A | B |

 Eลุกขึ้นมาซักผ้าเมื่อคืA | D Eหลังตื่นขึ้นมาจากฝันร้A | Dาย Eไม่ว่าจะทำยังไงA  วนเวียBนไม่หายไปE

 Eต้องพบกับความเสียใA | D Eอะไรไม่เป็นไปดั่งหA | Dวัง Eเจ้าเครื่องซักผ้าก็พัAง  กาละมัBงก็หายไปE

กางเกงลิEงสีแดAแฟนซื้อให้BตอนวาเลนไทEน์มีคEนเอาไปA  เอาไBปทำไมEกางเกงลิEงสีแดAง..ที่เคBยสวมใส่EมีคEนเอาไปA  เอาไBป ทำไมE

E | E |A | D |E | E |A | D |

 EคิดถึงเธอเหลือเกิA | D EหลงเพลิดเพลินฝันใA | Dฝ่ Eกางเกงลิงเจ้าอยู่ที่ใดA วาเลนไทBน์นี่เธออยู่กับใคE

E | E |A | D |E | E |A | D |
E | E |A | D | E |

** |

E | E |A | D |E | E |A | D |
E A | B A |E A | B | ( x6 ) | E |