ข้างหลัง

 ข้างหลัง  L.กฮ.  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ข้างหลัง L.กฮ. TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรีสกล สมทรงเรียบเรียง: วง L.กฮ.สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

A B | G#m C#m |A B | E |
A B | G#m C#m |A B | E |

เสื้อEตัวนั้น.. กางเกงBตัวนั้น.. ไม่กล้C#mามองมุมEห้องนั้น.. เก้าอี้Bตัวนั้น.. เธอเคC#mยนั่งร้องร้อAงเพลงด้วยBกัน  เรG#mามีกันทุกC#mวัน..ในกล่อF#mงเก่า ๆ ใบนั้นมันมีอะไรB

หนังสืEอเล่มนั้..น รองเท้าBคู่นั้น.. ไม่กล้C#mาใส่จะเปิEดเพลงนี้.. จะฟังBเพลงนั้น.. จะทำC#mอะไรเธAอคงไม่รู้Bเลย.. ว่าฉันG#mเสียใจเท่าC#mไหร่อยาF#mกจะถามอะไรBให้มากมายเลยEเธอ

คนใหม่เขาหอAมเธอไหม ก่อนนอBคนใหม่เขาง้G#mอเธอไหม เธองอC#mคนใหม่เขารู้F#mไหมว่า..ก่อนนอBนเธอต้อง...มีคนEมาคอยกวนใจคนใหม่เขารู้Aไหมว่า..เธอชอBบอะไรเขารู้G#mไหมว่า..เธอกลัC#mวอะไรเขารู้F#mไหมว่า..มีใคBรคอยทำให้เธอEทุกอย่าง

** |

A B | G#m C#m |A B | E |
A B | G#m C#m |A B | E |

** | ** |

A B | E | ( x2 )คอร์ดเพลง ข้างหลัง L.กฮ. TMG

เนื้อเพลง ข้างหลัง L.กฮ. TMGเสื้อตัวนั้น กางเกงตัวนั้น ไม่กล้ามอง มุมห้องนั้น เก้าอี้ตัวนั้น เธอเคยนั่งร้อง ร้องเพลงด้วยกัน เรามีกันทุกวัน ในกล่องเก่าๆใบนั้นมันมีอะไร หนังสือเล่มนั้น รองเท้าคู่นั้น ไม่กล้าใส่ จะเปิดเพลงนี้ จะฟังเพลงนั้น จะทำอะไร เธอคงไม่รู้เลย ว่าฉันเสียใจเท่าไหร่ อยากจะถามอะไรให้มากมายเลยเธอ คนใหม่เขาหอมเธอไหม ก่อนนอน คนใหม่เขาง้อเธอไหม เธองอน คนใหม่เขารู้ไหมว่าก่อนนอนเธอต้อง มีคนมาคอยกวนใจ คนใหม่เขารู้ไหมว่าเธอชอบอะไร เขารู้ไหมว่าเธอกลัวอะไร เขารู้ไหมว่ามีใครคอยทำให้เธอทุกอย่าง