ขุนแผนน้อยใจ

 วงกระบือ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขุนแผนน้อยใจ วงกระบือ

E |

พี่มีขุนแผEน แต่เขาล่ะมันแขG#mวนขุนช้าC#mจึงทำให้น้องหลงทAางตกหลุมพราBงขุนช้างเสียนี่C#mพี่โสไม่ไC#mด้ เล่ห์กลอุบC#7ายก็ไม่มีF#mหน้าตาก็พอดูเข้าทีG#mแต่คำแหลงพี่ไม่กินหัวใB

เฝ้าคอยจีบน้อEง.. มาตั้งสอG#mงปีหวาC#mแต่น้องก็ทำเย็นชAา ไม่เห็นเลยว่Bาจะมีเยื่อEใยไอ้หนุ่มกรุงเทC#mพ มาเหยียบท้องที่C#7..ไม่ทันเท่าไF#mก็ทำให้น้องเปลี่ยนไปG#mอ้อร้ออิตาBย คล้ายปลาEกระดี่

อยากโร้จริง ๆF#mเขาแหลงไอ้ไรB น้องจึงใจC#mอ่อนหรือว่าพูดจากะล่อAน แหลงหวานแหลงอ่อBน้องจึงญาEติดีไอ้แหลงตรง ๆC#m พูดจริงทำจริC#7งกับพี่พรรค์นี้F#mมันจืดมันชืดสิ้นดีEไม่ใช่สเป็Aค..น้องเลยใช่Bไหม

อยากถอดขุนแผEแล้วหันล่ะไปแขG#mวนขุนช้าC#mก็ให้มันโร้ซะบ้Aาง..ว่าช้างชนช้าBง จะเป็นอย่างEไรแต่ไม่ใช่พี่C#m แก่งแย่งชิงดีC#7 ไม่ได้อะไF#mไปนั่งทำหวากให้หนำใจG#mสะอื้นเมื่อไBรให้คิดถึงพี่บ่Eาว

E G#m | C#m |A B | E |
C#m C#7 | F#m |G#m B | E |

* | ** |

C#m C#7 | F#m | G#m B | E |คอร์ดเพลง ขุนแผนน้อยใจ วงกระบือ

เนื้อเพลง ขุนแผนน้อยใจ กระบือพี่มีขุนแผน แต่เขาล่ะมันแขวนขุนช้าง จึงทำให้น้องหลงทาง ตกหลุมพรางขุนช้างเสียนี่ พี่โสไม่ได้ เล่ห์กลอุบายก็ไม่มี หน้าตาก็พอดูเข้าที แต่คำแหลงพี่ไม่กินหัวใจ เฝ้าคอยจีบน้อง มาตั้งสองปีหวา แต่น้องก็ทำเย็นชา ไม่เห็นเลยว่าจะมีเยื่อใย ไอ้หนุ่มกรุงเทพ มาเหยียบท้องที่ไม่ทันเท่าไร ก็ทำให้น้องเปลี่ยนไป อ้อร้ออิตาย คล้ายปลากระดี่ อยากโร้จริงๆเขาแหลงไอ้ไร น้องจึงใจอ่อน หรือว่าพูดจากะล่อน แหลงหวานแหลงอ่อน น้องจึงญาติดี ไอ้แหลงตรงๆพูดจริงทำจริงกับพี่พรรค์นี้ มันจืดมันชืดสิ้นดี ไม่ใช่สเป็คน้องเลยใช่ไหม อยากถอดขุนแผน แล้วหันล่ะไปแขวนขุนช้าง ก็ให้มันโร้ซะบ้าง ว่าช้างชนช้าง จะเป็นอย่างไร แต่ไม่ใช่พี่ แก่งแย่งชิงดี ไม่ได้อะไร ไปนั่งทำหวากให้หนำใจ สะอื้นเมื่อไรให้คิดถึงพี่บ่าว