คิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้

 คิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้  ตั้ม วีรยุทธ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ ตั้ม วีรยุทธ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปริญญา ดำสุดเรียบเรียง: ศุภกาญจน์ พรหมเกิดติดต่องานแสดง: 0885061536

D | D | D |

ก็ยังรDอ ยังรอ ยังรอF#mเธออยู่ตรงนี้Bmที่ฉันมีGคือความเดียวดAายและความคิดถึDจำต้องไกลBmห่าง.. รอแค่ใจGหนึ่ง..เมื่อความคิดถึEmง.. มันAห้ามกันไม่ไD | D D7ด้

ก็คงทำได้Gแค่เพียง..แต่ห่วF#mงหา..ไม่ลืมแม้สายEmตา..จะเหลียAวมา..บอกรักDและคิดถึงก็คงทำได้Gแค่คอย แค่คำF#mนึงคำว่ารักและคิEm | Aดถึง โว...(แต่ทำอะไรไม่ได้D)

A |

ก็ยังรDอ ยังรอ ยังรอF#mเธออยู่ตรงนี้Bmที่ฉันมีGคือความเดียวดาAยและความห่วงหDคำว่าสองเBmรา.. เลือกเขานั้นดีGกว่าให้ความเหว่ว้Emา.. มันทำAฉันน้ำตาDเอ่อ

G A | F#m Bm |G A | D |
G A | F#m Bm |C A |

** | ** |

G A |

คำว่ารักและF#m Bm | C G/Bคิดถึง...แต่มันAเป็นไปไม่ไD | D | D | Aด้..คอร์ดเพลง คิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ ตั้ม วีรยุทธ

เนื้อเพลง คิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ ตั้ม วีรยุทธก็ยังรอ ยังรอ ยังรอเธออยู่ตรงนี้ ที่ฉันมีคือความเดียวดายและความคิดถึง จำต้องไกลห่าง รอแค่ใจหนึ่ง เมื่อความคิดถึง มันห้ามกันไม่ได้ ก็คงทำได้แค่เพียงแต่ห่วงหา ไม่ลืมแม้สายตาจะเหลียวมา บอกรักและคิดถึง ก็คงทำได้แค่คอย แค่คำนึง คำว่ารักและคิดถึง โว แต่ทำอะไรไม่ได้ ก็ยังรอ ยังรอ ยังรอเธออยู่ตรงนี้ ที่ฉันมีคือความเดียวดายและความห่วงหา คำว่าสองเรา เลือกเขานั้นดีกว่า ให้ความเหว่ว้า มันทำฉันน้ำตาเอ่อ คำว่ารักและคิดถึง แต่มันเป็นไปไม่ได้