คิดถึงเธอ

 แก๊งปากซอย  แสน นากา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดถึงเธอ แสน นากา
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

C G | F |C G | F |

 C ใจคนไม่แน่Gนอน  มันยอกย้อFนเหลือเกินนะใจC C ใจอันไม่เท่าGไร  จะไปทางไหFนก็มีแต่เรื่องCราว  แต่ใจฉัAmน..สับสGน..วกวFนเพราะคิดถึงเธC  มันพร่ำเพ้Amอ..ถึงเธGอทุกค่ำเช้F | Fา..

 C เคยลองหักห้ามGใจ  ทนไม่ไหFว ทำไมไม่รู้Cทั้งวัน C ใจคนไม่เหมือนGกัน  เธอคิดถึงฉันFบ้างไหมเล่าคนCดี  จากกันไAmป..แสนGไกล.. มันFก็นานหลายปีC  ไม่ลืมเธAmอ..สักทีG ไม่รู้ทำไF | Fม..

อาจเป็นเพราะรัCกเธอเหลือเกิGเกิFนใจคนทนได้Cอาจเป็นเพราะรัAmกหมดทั้งใจGก็เลFยไม่เคยลืมเธGอย่าปล่อยให้ฉัAmน..ละเมอGถึงเธอข้างFเดียว..  G(คิดถึงCเธอ)  G

C G | F |C G | F |
Am G | F |Am G | F | F |

* | ** | ** |

อาจเป็นเพราะรัCกเธอเหลือเกิGเกิFนใจคนทนได้Cอาจเป็นเพราะรัAmกหมดทั้งใจGก็เลFยไม่เคยลืมเธGอย่าปล่อยให้ฉัAmน..ละเมอGถึงเธอข้างFเดียว.. GคิดถึC F G | C F Gงเธอ..คิดถึC F G | C F Gงเธอ..คิดถึงCเธอ..คอร์ดเพลง คิดถึงเธอ แสน นากา

เนื้อเพลง คิดถึงเธอ แสน นากาใจคนไม่แน่นอน มันยอกย้อนเหลือเกินนะใจ ใจอันไม่เท่าไร จะไปทางไหนก็มีแต่เรื่องราว แต่ใจฉันสับสนวกวนเพราะคิดถึงเธอ มันพร่ำเพ้อถึงเธอทุกค่ำเช้า เคยลองหักห้ามใจ ทนไม่ไหว ทำไมไม่รู้ทั้งวัน ใจคนไม่เหมือนกัน เธอคิดถึงฉันบ้างไหมเล่าคนดี จากกันไปแสนไกล มันก็นานหลายปี ไม่ลืมเธอสักที ไม่รู้ทำไม อาจเป็นเพราะรักเธอเหลือเกิน เกินใจคนทนได้ อาจเป็นเพราะรักหมดทั้งใจ ก็เลยไม่เคยลืมเธอ อย่าปล่อยให้ฉันละเมอถึงเธอข้างเดียว (คิดถึงเธอ) อาจเป็นเพราะรักเธอเหลือเกิน เกินใจคนทนได้ อาจเป็นเพราะรักหมดทั้งใจ ก็เลยไม่เคยลืมเธอ อย่าปล่อยให้ฉันละเมอถึงเธอข้างเดียว คิดถึงเธอ