คบซ้อน

 MR.AoM สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คบซ้อน MR.AoM
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พริกไทยเรียบเรียง: Flipperโปรดิวเซอร์: ต้อง พริกไทยสังกัดค่าย: 2Brothersติดต่องานแสดง: 0853453545

E | A |E | A |

 E  ฉันรู้ตัวดีว่าฉันไม่ควAรสงสัย G#m  เพราะรู้ว่าเธอคงยากจะอAธิบาย E  ที่ทิ้งฉันไว้ในโลกที่หลAบใคร ๆ G#m  ฉันคิดไปเอง หรือคิดมากไปAไหมเธอB

ฉัG#mนอ่อนแรงเหลืC#อเกินฉัAนเริ่มไม่ไหBว..

แอบอยู่ข้างเดีEยว เป็นคนที่เธอEไม่เคยเปิดแอบอยู่ข้างเดียAว ลับ ๆ เธอเรีBยกก็ต้องไปต้องอยู่มืด G#mๆ ลึก ๆ  ต้องหลC#บต้องซ่อนไว้บอกทีว่าF#m | Bทำไม..       หรือเธอคบซ้อนใคร

E | A |E | A |

 E  ไม่รู้ทำไมที่เธอยังเก็Aบฉันไว้ G#m  ทุกครั้งที่เจอใคร ๆ ทำไมAต้องอาย E  ถ้ารักกันจริงแล้วเธอจะปิAดทำไม G#m  ถ้าไม่มีใจก็ปล่อยกันไปAนะเธอB..

* | ** |

A | B |C#m | E |
F#m | B |A | B |

** | ** |

E |

 Eหรือเธอไม่มีAใจ..  B

ต้องอยู่มืด G#mๆ ลึก ๆ  ต้องหลC#บต้องซ่อนไว้บอกทีว่าF#m | Bทำไม..       หรือเธอคบซ้อนEใครคอร์ดเพลง คบซ้อน MR.AoM

เนื้อเพลง คบซ้อน MR.AoMฉันรู้ตัวดีว่าฉันไม่ควรสงสัย เพราะรู้ว่าเธอคงยากจะอธิบาย ที่ทิ้งฉันไว้ในโลกที่หลบใครๆฉันคิดไปเอง หรือคิดมากไปไหมเธอ ฉันอ่อนแรงเหลือเกิน ฉันเริ่มไม่ไหว แอบอยู่ข้างเดียว เป็นคนที่เธอไม่เคยเปิด แอบอยู่ข้างเดียว ลับๆเธอเรียกก็ต้องไป ต้องอยู่มืดๆลึกๆต้องหลบต้องซ่อนไว้ บอกทีว่าทำไม หรือเธอคบซ้อนใคร ไม่รู้ทำไมที่เธอยังเก็บฉันไว้ ทุกครั้งที่เจอใครๆทำไมต้องอาย ถ้ารักกันจริงแล้วเธอจะปิดทำไม ถ้าไม่มีใจก็ปล่อยกันไปนะเธอ หรือเธอไม่มีใจ ต้องอยู่มืดๆลึกๆต้องหลบต้องซ่อนไว้ บอกทีว่าทำไม หรือเธอคบซ้อนใคร