คบซ้อน

MR.AoM, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คบซ้อน MR.AoM

E | A |E | A |

 E  ฉันรู้ตัวดีว่าฉันไม่ควAรสงสัย G#m  เพราะรู้ว่าเธอคงยากจะอAธิบาย E  ที่ทิ้งฉันไว้ในโลกที่หลAบใคร ๆ G#m  ฉันคิดไปเอง หรือคิดมากไปAไหมเธอB

ฉัG#mนอ่อนแรงเหลืC#อเกินฉัAนเริ่มไม่ไหBว..

แอบอยู่ข้างเดีEยว เป็นคนที่เธอEไม่เคยเปิดแอบอยู่ข้างเดียAว ลับ ๆ เธอเรีBยกก็ต้องไปต้องอยู่มืด G#mๆ ลึก ๆ  ต้องหลC#บต้องซ่อนไว้บอกทีว่าF#m | Bทำไม..       หรือเธอคบซ้อนใคร

E | A |E | A |

 E  ไม่รู้ทำไมที่เธอยังเก็Aบฉันไว้ G#m  ทุกครั้งที่เจอใคร ๆ ทำไมAต้องอาย E  ถ้ารักกันจริงแล้วเธอจะปิAดทำไม G#m  ถ้าไม่มีใจก็ปล่อยกันไปAนะเธอB..

* | ** |

A | B |C#m | E |
F#m | B |A | B |

** | ** |

E |

 Eหรือเธอไม่มีAใจ..  B

ต้องอยู่มืด G#mๆ ลึก ๆ  ต้องหลC#บต้องซ่อนไว้บอกทีว่าF#m | Bทำไม..       หรือเธอคบซ้อนEใคร