คนแค่แพ้รัก

 ก้าน ก้านแดง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนแค่แพ้รัก ก้าน ก้านแดง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปาน ประกาศิตเรียบเรียง: มาร์ค ใบเตย

F | Dm |A# | F |
F Gm | Dm |A# C | F C |

รักแท้Fของคนแค่ ๆC น้องไม่สDmน้องไปรักคA#น ลูกนายหัCว ที่อยู่บ้านไกFคนเคยใกล้กัAmน คบกันมาจนจบมอปลDmายนิ้วก้อยยังแตะไม่ไGmด้ กลายเป็GนคนนอกสายตC

วันนี้Fน้องทำให้พี่C/E..ต้องปวดร้าDmเมื่อน้องควงบ่าA#ว..บ้านไกCล เขาเดินมาหFมาคลอเคลียกัAmน หอมแก้มกัน..ต่อหน้าต่อตDmแล้วยังบอกกับเขาว่Gmา..พี่บ่าCวเป็นแค่พี่ชาF

คนแค่ ๆA# คนนี้C น้องแลไม่เห็Dmถูกเขี่ยกระเด็A#น..ออกมCาอยู่นอกหัวใFคนแค่ ๆA# น้องไม่แคCร์ ว่าไม่สาไหDmน้องไปแคร์คนบ้านไกGmล คนใกGล้เป็นตายช่างมัC

รักแท้Fของคนแค่ ๆC/E น้องไม่สDmคนแค่มันจA#น ไม่ใช่คCน..ที่เธอใฝ่Fฝันน้องไปมอบตัAmวให้ลูกชายนายหัวคนนั้Dmปลายปีจะแต่งงานกัGmน คนแCค่แพ้รักยับFเยิน

F Am | Dm | A# C | F |
C A | Dm |Gm C | F |

* | ** |

Gm Am | A# C | F |คอร์ดเพลง คนแค่แพ้รัก ก้าน ก้านแดง

เนื้อเพลง คนแค่แพ้รัก ก้าน ก้านแดงรักแท้ของคนแค่ๆน้องไม่สน น้องไปรักคน ลูกนายหัว ที่อยู่บ้านไกล คนเคยใกล้กัน คบกันมาจนจบมอปลาย นิ้วก้อยยังแตะไม่ได้ กลายเป็นคนนอกสายตา วันนี้น้องทำให้พี่ต้องปวดร้าว เมื่อน้องควงบ่าวบ้านไกล เขาเดินมาหา มาคลอเคลียกัน หอมแก้มกันต่อหน้าต่อตา แล้วยังบอกกับเขาว่าพี่บ่าวเป็นแค่พี่ชาย คนแค่ๆคนนี้ น้องแลไม่เห็น ถูกเขี่ยกระเด็นออกมาอยู่นอกหัวใจ คนแค่ๆน้องไม่แคร์ ว่าไม่สาไหร น้องไปแคร์คนบ้านไกล คนใกล้เป็นตายช่างมัน รักแท้ของคนแค่ๆน้องไม่สน คนแค่มันจน ไม่ใช่คนที่เธอใฝ่ฝัน น้องไปมอบตัวให้ลูกชายนายหัวคนนั้น ปลายปีจะแต่งงานกัน คนแค่แพ้รักยับเยิน