คนลืมช้า

 คนลืมช้า  แต้ ศิลา  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนลืมช้า แต้ ศิลา

Gm | Cm |F | A# | D |

   พGmยายามเท่าไหร่  อยากจะลืCmมเธอไป D  เจ็บแค่ไหน  ทำไGmมยังคิดถึง Gm  จึงยอมให้เธอทำร้าย ทั้งที่รู้Cmดี D  ทรมานอย่างนี้  ใยGmถึงไม่จำ..

หรืออาจจะเป็นเพราะคำว่ารัCmก..เธอมากไปDสุดท้ายต้องกลายเป็นแGm | Gmบบนี้

มันผิดที่ฉันเป็นคนลืมช้Cmา ต้องเข้าใจFเธอมันลืมง่าย ก็ไปกับเขA#า ขอให้โชคดีGmยังลืมไม่ลง ก็คงเป็นฉัCmน.. คนนี้Fทำไม่ได้ซักที ต้องเจ็บไปอย่างนี้A#..นานเท่าไGmไม่อยากจะต้องเสียCmใจ..จนตาDย..จะลืมยังไงใจกลับGm | Gmจำ

คนมันลืมช้าคงได้แต่ร้Cmอง..ไห้ครำครวFเฝ้าแต่หวนนึกถึงความหลัA#ง..ยังฝังใจGmเธอคนลืมง่าย ก็คงจะไม่Cm.. ไม่ต้Fองสนใจไม่ต้องห่วงว่าฉันจะเจ็บถึงเจ็บแค่ไหน ปวดแค่ไหA#น.. ไม่ต้องแคGmร์และคงจะไม่โทษCmใคร  โทษฉันเอDง..ที่มันยังรัGm | Gmกเธอ

Cm | F |A# | Gm |
Cm | D |Gm | Gm |

* | ** |

หรือฉันจะต้องเสีCmยใจ..จนวันตาDมันไม่ง่ายคนลืมช้Gmคอร์ดเพลง คนลืมช้า แต้ ศิลา

เนื้อเพลง คนลืมช้า แต้ ศิลาพยายามเท่าไหร่ อยากจะลืมเธอไป เจ็บแค่ไหน ทำไมยังคิดถึง จึงยอมให้เธอทำร้าย ทั้งที่รู้ดี ทรมานอย่างนี้ ใยถึงไม่จำ หรืออาจจะเป็นเพราะคำว่ารักเธอมากไป สุดท้ายต้องกลายเป็นแบบนี้ มันผิดที่ฉันเป็นคนลืมช้า ต้องเข้าใจ เธอมันลืมง่าย ก็ไปกับเขา ขอให้โชคดี ยังลืมไม่ลง ก็คงเป็นฉัน คนนี้ ทำไม่ได้ซักที ต้องเจ็บไปอย่างนี้นานเท่าไร ไม่อยากจะต้องเสียใจจนตาย จะลืมยังไงใจกลับจำ คนมันลืมช้าคงได้แต่ร้องไห้ครำครวญ เฝ้าแต่หวนนึกถึงความหลังยังฝังใจ เธอคนลืมง่าย ก็คงจะไม่ ไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องห่วงว่าฉันจะเจ็บ ถึงเจ็บแค่ไหน ปวดแค่ไหน ไม่ต้องแคร์ และคงจะไม่โทษใคร โทษฉันเอง ที่มันยังรักเธอ หรือฉันจะต้องเสียใจจนวันตาย มันไม่ง่ายคนลืมช้า