คนลืมช้า

แต้ ศิลา, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

คนลืมช้า - แต้ ศิลา

Gm | Cm |F | A# | D |

   พGmยายามเท่าไหร่  อยากจะลืCmมเธอไป D  เจ็บแค่ไหน  ทำไGmมยังคิดถึง Gm  จึงยอมให้เธอทำร้าย ทั้งที่รู้Cmดี D  ทรมานอย่างนี้  ใยGmถึงไม่จำ..

หรืออาจจะเป็นเพราะคำว่ารัCmก..เธอมากไปDสุดท้ายต้องกลายเป็นแGm | Gmบบนี้

มันผิดที่ฉันเป็นคนลืมช้Cmา ต้องเข้าใจFเธอมันลืมง่าย ก็ไปกับเขA#า ขอให้โชคดีGmยังลืมไม่ลง ก็คงเป็นฉัCmน.. คนนี้Fทำไม่ได้ซักที ต้องเจ็บไปอย่างนี้A#..นานเท่าไGmไม่อยากจะต้องเสียCmใจ..จนตาDย..จะลืมยังไงใจกลับGm | Gmจำ

คนมันลืมช้าคงได้แต่ร้Cmอง..ไห้ครำครวFเฝ้าแต่หวนนึกถึงความหลัA#ง..ยังฝังใจGmเธอคนลืมง่าย ก็คงจะไม่Cm.. ไม่ต้Fองสนใจไม่ต้องห่วงว่าฉันจะเจ็บถึงเจ็บแค่ไหน ปวดแค่ไหA#น.. ไม่ต้องแคGmร์และคงจะไม่โทษCmใคร  โทษฉันเอDง..ที่มันยังรัGm | Gmกเธอ

Cm | F |A# | Gm |
Cm | D |Gm | Gm |

* | ** |

หรือฉันจะต้องเสีCmยใจ..จนวันตาDมันไม่ง่ายคนลืมช้Gm