คนไม่จำเป็น

 Getsunova สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนไม่จำเป็น Getsunova เก็ตสึโนวา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปณต คุณประเสริฐเรียบเรียง: ปณต คุณประเสริฐ, คชภัค ผลธนโชติโปรดิวเซอร์: คชภัค ผลธนโชติ (พล Clash)สังกัดค่าย: WhiteMusic

A |

อยู่ตรงนี้F#m อยากเป็นคนที่เธอต้องการพยายาAม...เปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธDอรู้...ความจริงข้างในว่าฉันรัBmก...เธอมากเพียงใดE

แต่สุดท้F#mาย...ผ่านมานานแสนนานเท่าไรยังคงรAอ ยังลองทุกวิธีทุกทางเธอไม่เคยDเห็น...ฉันในสายตาเป็นเพียงลBmม.. ไม่มีตัวตE

ทำให้รู้Bmว่าทำอะไร...เธอนั้C#mนไม่เคยสนใจทำให้รู้D อยู่ไปก็ไม่มีความหมEาย

เพราะคนไม่จำเป็Dน ก็ต้องเดินจากไปEถึงแม้ว่าภายในใF#mจจะรักเธอแค่ไหAเพราะคนไม่จำเป็นD ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้  Eก็ฉันนั้นเข้าใจดีF#mว่าเธอไม่ต้องกาAยอมจากไปD..พร้อมนำตา  เป็นคนEที่ไร้ค่า... D  เพราะเป็นความจำเป็Eนของคนไม่จำเป็น

F#m | ( x2 )

ก็พอรู้F#mว่าฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอเทียบกับเธAอ...ยังไงแล็วก็ไม่คู่ควรสิ่งที่ยังDเหลือ จะทำได้คือคงต้องหBmาย...จากชีวิตเธE

* | ** |

Bm | C#m |D | D |
Bm | C#m |D | D E |

** |

F#m | ( x3 )คอร์ดเพลง คนไม่จำเป็น Getsunova เก็ตสึโนวา

เนื้อเพลง คนไม่จำเป็น Getsunova เก็ตสึโนวาอยู่ตรงนี้ อยากเป็นคนที่เธอต้องการ พยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา อยากให้เธอรู้ความจริงข้างใน ว่าฉันรักเธอมากเพียงใด แต่สุดท้ายผ่านมานานแสนนานเท่าไร ยังคงรอ ยังลองทุกวิธีทุกทาง เธอไม่เคยเห็นฉันในสายตา เป็นเพียงลม ไม่มีตัวตน ทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจ ทำให้รู้ อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ ยอมจากไปพร้อมนำตา เป็นคนที่ไร้ค่า เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น ก็พอรู้ว่าฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอ เทียบกับเธอยังไงแล็วก็ไม่คู่ควร สิ่งที่ยังเหลือ จะทำได้คือ คงต้องหายจากชีวิตเธอ