คนไม่จำเป็น

Getsunova, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนไม่จำเป็น - Getsunova เก็ตสึโนวา

A |

อยู่ตรงนี้F#m อยากเป็นคนที่เธอต้องการพยายาAม...เปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธDอรู้...ความจริงข้างในว่าฉันรัBmก...เธอมากเพียงใดE

แต่สุดท้F#mาย...ผ่านมานานแสนนานเท่าไรยังคงรAอ ยังลองทุกวิธีทุกทางเธอไม่เคยDเห็น...ฉันในสายตาเป็นเพียงลBmม.. ไม่มีตัวตE

ทำให้รู้Bmว่าทำอะไร...เธอนั้C#mนไม่เคยสนใจทำให้รู้D อยู่ไปก็ไม่มีความหมEาย

เพราะคนไม่จำเป็Dน ก็ต้องเดินจากไปEถึงแม้ว่าภายในใF#mจจะรักเธอแค่ไหAเพราะคนไม่จำเป็นD ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้  Eก็ฉันนั้นเข้าใจดีF#mว่าเธอไม่ต้องกาAยอมจากไปD..พร้อมนำตา  เป็นคนEที่ไร้ค่า... D  เพราะเป็นความจำเป็Eนของคนไม่จำเป็น

F#m | ( x2 )

ก็พอรู้F#mว่าฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอเทียบกับเธAอ...ยังไงแล็วก็ไม่คู่ควรสิ่งที่ยังDเหลือ จะทำได้คือคงต้องหBmาย...จากชีวิตเธE

* | ** |

Bm | C#m |D | D |
Bm | C#m |D | D E |

** |

F#m | ( x3 )