คนไม่หล่อ

วงกระบือ, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

คนไม่หล่อ วงกระบือ

Am F | C G |Am F | C G |

Am F | C G |Am F | G |
Am F | C G |Am F | G |

ฉัAmนก็แค่..ไอ้คนFเดินดิน จะไปมีCน้ำยาอะไGอยู่Amไม่หล่อ เลยว่าไม่Fมีใคร สาวไหCนสนใจสักทีGแค่Amมองมา แค่ยังพอGดีใจ สบตFาเป็นครั้งยังดีCด้วยAmหางตาเหล่มาGแค่นี้ ก็ยังทำFให้พี่ชื่นใจG

แต่Amที่เธอไม่เคFยสนใจ ไม่เห็นCอยู่ในสายตGมีAmแต่ฉันที่เฝ้าเพ้อFเป็นไป แอบคิดCไปเองทุกทีG

ให้Amทำไง ก็มันได้Gแค่นี้ ทำได้Fอย่างดีแค่มอCอยู่Amกะโบร๊ะ แถมจนGกะจนว่าไสFน้องไม่เคยเหลียGวมอง

น้องไปชอCบคนหล่Gอ ได้ไปเป็Fนตุ๊กตาหน้ารCแลว่าพี่Am..ยาจGก..เต็มทีF..ได้จับมืCอ ควงแขGน หนุ่มมาดแมFนสมาร์ทดูดีCเลยว่าพี่Am..ได้แต่เหิGดหยบชอFบ..

ทำให้นึCกอิจฉGา พ่อให้มาFแค่นี้ความหล่Cคงไม่พAmอ..ให้เธGอ..โดนใFจ..เป็นแค่หมCานั่งเห่Gา..ใบตองแห้Fง แม้ทั่งเรือบิCหรือว่าหมAmา..ที่อยากกิGนปลาป๋อFง..

Am F | C G |Am F | G |

Am F | C G |Am F | G |

* | ** | ** |

พี่ไม่หล่อหรอกน้องเหอแต่ใจพี่โด..โคตรหล่อเลย

Am F | C G | Am F | G | ( Fade Out )