คนในแชท

เบส-บอส, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

คนในแชท - เบส & บอส

เป็นแค่คนในCแชท บ่มีG/Bสิทธิ์พอปานAmใด๋บ่มีสถานะใFจ บ่เห็นเส้นชัยความฮัก..ขอGงเฮา..

C G/B | Am |F G | C |

สถาCนะอ้ายเป็นได้แค่EmคนคุยควรเลิหวังAmในสิ่งที่เป็นไปEmบ่ได้ตอนที่คุFยกับอ้าย ใจเจ้Emาอยู่กับไผ๋คงได้แต่Dmทำใจ ยอมรับGมัน

บ่เป็นหยัEmง หากเจ้าสิเว้านำไAmหากเจ้Gาสิฮักผู้ใด๋F กะแล้วแต่ใจของเจ้าGเลยอยากสิหึEmง กะบ่มีสิทธิ์อิหAmยังเลยอยากสิเผFยความในให้ฟังแต่บ่กล้Dmาก็เลยบ่ทัน..บอกฮักเจ้าGไป

เป็นแค่คนในCแชท บ่มีG/Bสิทธิ์พอปานAmใด๋บ่มีสถาGนะใจF บ่เห็นเส้นชัยความฮักของGเฮากะเป็นเค่คนแอบCฮัก ได้ทักG/Bเจ้าไปแลงAmเซ้าห่วงใยเจ้าอยู่ม่องเก่Fา เบิ่งเฟสเจ้าพอได้ซื่นGใจ..

C G/B | Am G | F | G |
C G/B | Am |F | G |

* | ** |

อ้ายเป็นแค่คนในแชท..

C G/B | Am G | F G | C |