คนในแชท

  คนในแชท   เบส-บอส   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนในแชท เบส & บอส
เนื้อร้อง/ทำนอง: หยามน้อยเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทติดต่องานแสดง: 0894442721

เป็นแค่คนในCแชท บ่มีG/Bสิทธิ์พอปานAmใด๋บ่มีสถานะใFจ บ่เห็นเส้นชัยความฮัก..ขอGงเฮา..

C G/B | Am |F G | C |

สถาCนะอ้ายเป็นได้แค่EmคนคุยควรเลิหวังAmในสิ่งที่เป็นไปEmบ่ได้ตอนที่คุFยกับอ้าย ใจเจ้Emาอยู่กับไผ๋คงได้แต่Dmทำใจ ยอมรับGมัน

บ่เป็นหยัEmง หากเจ้าสิเว้านำไAmหากเจ้Gาสิฮักผู้ใด๋F กะแล้วแต่ใจของเจ้าGเลยอยากสิหึEmง กะบ่มีสิทธิ์อิหAmยังเลยอยากสิเผFยความในให้ฟังแต่บ่กล้Dmาก็เลยบ่ทัน..บอกฮักเจ้าGไป

เป็นแค่คนในCแชท บ่มีG/Bสิทธิ์พอปานAmใด๋บ่มีสถาGนะใจF บ่เห็นเส้นชัยความฮักของGเฮากะเป็นเค่คนแอบCฮัก ได้ทักG/Bเจ้าไปแลงAmเซ้าห่วงใยเจ้าอยู่ม่องเก่Fา เบิ่งเฟสเจ้าพอได้ซื่นGใจ..

C G/B | Am G | F | G |
C G/B | Am |F | G |

* | ** |

อ้ายเป็นแค่คนในแชท..

C G/B | Am G | F G | C |คอร์ดเพลง คนในแชท เบส & บอส

เนื้อเพลง คนในแชท เบส & บอสเป็นแค่คนในแชท บ่มีสิทธิ์พอปานใด๋ บ่มีสถานะใจ บ่เห็นเส้นชัยความฮักของเฮา สถานะอ้ายเป็นได้แค่คนคุย ควรเลิหวังในสิ่งที่เป็นไปบ่ได้ ตอนที่คุยกับอ้าย ใจเจ้าอยู่กับไผ๋ คงได้แต่ทำใจ ยอมรับมัน บ่เป็นหยัง หากเจ้าสิเว้านำไผ หากเจ้าสิฮักผู้ใด๋ กะแล้วแต่ใจของเจ้าเลย อยากสิหึง กะบ่มีสิทธิ์อิหยังเลย อยากสิเผยความในให้ฟัง แต่บ่กล้าก็เลยบ่ทันบอกฮักเจ้าไป เป็นแค่คนในแชท บ่มีสิทธิ์พอปานใด๋ บ่มีสถานะใจ บ่เห็นเส้นชัยความฮักของเฮา กะเป็นเค่คนแอบฮัก ได้ทักเจ้าไปแลงเซ้า ห่วงใยเจ้าอยู่ม่องเก่า เบิ่งเฟสเจ้าพอได้ซื่นใจ อ้ายเป็นแค่คนในแชท