ชีวิตอยู่กับคนที่ใกล้ หัวใจอยู่กับคนที่ฝัน

 ไผ่ พงศธร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ชีวิตอยู่กับคนที่ใกล้ หัวใจอยู่กับคนที่ฝัน ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง/ดนตรี: กฤติน อมฤก

Am D | G |

หลับตาฝัAmน... ฉันยังคิดถึงเธออEmยู่แม้ไม่ได้เคียงคู่C.. อยู่ด้วยกัAmนในความเป็นจริDเมื่อความสัมพันGธ์.. จำต้องจบBmลงแล้วทุกสิ่EmเพราะวันAmนี้ในความจริง.. เราต่าDงมีคนของGใจ..

โลกก็ยัEmงเปลี่ยนไปทุกวัAmแต่ใจฉัGนไม่เปลี่ยนไปไหEmยังคิดถึEmงแต่เธอร่ำไรAmรักเธCอเหมือนเดิมอย่างDนั้น..

ใช้ชีวิCต.. อยู่Dกับคนที่ใกBmล้แต่หัวใAmจ.. เต้นอยู่Dกับคนที่ฝัGเก็บเป็นความลัEmบ..จนกว่าโลกอวสาCคนอยู่ข้BmางสองเราทุกAmวันอย่าให้มีDซักคนต้องเสียGใจ..

เก็บรักของเรAmา.. เป็นช่วงเวลาสวยEmงามเมื่อความทรงจำไถ่ถาCม.. ให้เรAmายิ้มได้ในใจD..ว่าครั้งหนึ่งเรGา.. เคยรักBmกันมาเท่าEmไหร่แม้บAmทสรุปสุดท้าย.. ไม่ได้ใช้Dชีวิตร่วมGกัน..

Am D | G |

** | ** |

คนอยู่ข้าCงสองเราAmทุกวันอย่าให้มีDซักคนต้องเสียใจ..

C D | Bm | Am D | G | G |คอร์ดเพลง ชีวิตอยู่กับคนที่ใกล้ หัวใจอยู่กับคนที่ฝัน ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง ชีวิตอยู่กับคนที่ใกล้ หัวใจอยู่กับคนที่ฝัน ไผ่ พงศธรหลับตาฝัน ฉันยังคิดถึงเธออยู่ แม้ไม่ได้เคียงคู่ อยู่ด้วยกันในความเป็นจริง เมื่อความสัมพันธ์ จำต้องจบลงแล้วทุกสิ่ง เพราะวันนี้ในความจริง เราต่างมีคนของใจ โลกก็ยังเปลี่ยนไปทุกวัน แต่ใจฉันไม่เปลี่ยนไปไหน ยังคิดถึงแต่เธอร่ำไร รักเธอเหมือนเดิมอย่างนั้น ใช้ชีวิต อยู่กับคนที่ใกล้ แต่หัวใจ เต้นอยู่กับคนที่ฝัน เก็บเป็นความลับจนกว่าโลกอวสาน คนอยู่ข้างสองเราทุกวัน อย่าให้มีซักคนต้องเสียใจ เก็บรักของเรา เป็นช่วงเวลาสวยงาม เมื่อความทรงจำไถ่ถาม ให้เรายิ้มได้ในใจ ว่าครั้งหนึ่งเรา เคยรักกันมาเท่าไหร่ แม้บทสรุปสุดท้าย ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน คนอยู่ข้างสองเราทุกวัน อย่าให้มีซักคนต้องเสียใจ