ของไม่จำเป็น

 กี้ พงษ์ศักดิ์  ของไม่จำเป็น  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ของไม่จำเป็น กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: กี้ พงษ์ศักดิ์โปรดิวเซอร์: กี้ พงษ์ศักดิ์

C# |

ตอC#นคบกันใหม่ ๆ อะไรก็ดูA#mดีไม่เคยทะเลD#mาะ ไปไหนก็ไปด้วยG#กันเดินเที่F#ยว ดูหนัง ฟังG#เพลงจับมืFmอแล้วควงแขนกัA#mสัญญD#mาว่าจะไม่ทิ้G#ง ทำไมมีใคC#

แต่เวลD#mาผ่านไปไม่นาG#น เธอก็แบ่Fmงใจให้คนอื่A#mถูกทิ้D#mงเหมือนของ..ที่มัF#นหมดความสำคัG#ญ..

แค่ของที่ไม่จำเป็C#น ถูกทิ้Fmงไม่มีความหมาA#mแค่ขอG#งที่เธอเลือกใช้F# โอ...Fmที่เธD#mอไม่ต้องกาG#แต่ก่อนเคยรัF#กมันสุดหัวใF#mเดี๋ยวนี้ทำไมFmถึงลืมง่ายจัA#mคิดถึD#mงมันบ้างสักครั้Fmง..อย่างน้อF#ยก็เคยเป็นของสำคัญของG#เธอ..

C# | Fm |D#m | G# |

ตอC#นคบกันใหม่ ๆ อะไรก็ดูA#mดีแต่วันนี้D#m..มันคงไม่มีอีกG#แล้วคนF#ที่เรียกว่าแฟG#ที่เคยควงแขFmน ที่เคยหยอกล้อA#mกันคิดถึงเธD#mอ..ทุกครั้G#ง น้ำตาก็ไหC#

* |

แค่ของที่ไม่จำเป็C#น ถูกทิ้Fmงไม่มีความหมาA#mแค่ขอG#งที่เธอเลือกใช้F# โอ...Fmที่เธD#mอไม่ต้องกาG#แต่ก่อนเคยรัF#กมันสุดหัวใF#mเดี๋ยวนี้ทำไมFmถึงลืมง่ายจัA#mคิดถึD#mงมันบ้างสักครั้Fmง..อย่างน้อF#ยก็เคยเป็นของสำคัญของเธG#อ..

แค่ของที่ไม่จำเป็C# Fm | D#mน..แค่ขอG#งที่ไม่จำเป็C# Fm | D#mน..แค่ขอG#งที่ไม่จำเป็F# F#m | C#น..คอร์ดเพลง ของไม่จำเป็น กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง ของไม่จำเป็น กี้ พงษ์ศักดิ์ตอนคบกันใหม่ๆอะไรก็ดูดี ไม่เคยทะเลาะ ไปไหนก็ไปด้วยกัน เดินเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง จับมือแล้วควงแขนกัน สัญญาว่าจะไม่ทิ้ง ทำไมมีใคร แต่เวลาผ่านไปไม่นาน เธอก็แบ่งใจให้คนอื่น ถูกทิ้งเหมือนของที่มันหมดความสำคัญ แค่ของที่ไม่จำเป็น ถูกทิ้งไม่มีความหมาย แค่ของที่เธอเลือกใช้ โอ ที่เธอไม่ต้องการ แต่ก่อนเคยรักมันสุดหัวใจ เดี๋ยวนี้ทำไมถึงลืมง่ายจัง คิดถึงมันบ้างสักครั้ง อย่างน้อยก็เคยเป็นของสำคัญของเธอ ตอนคบกันใหม่ๆอะไรก็ดูดี แต่วันนี้มันคงไม่มีอีกแล้ว คนที่เรียกว่าแฟน ที่เคยควงแขน ที่เคยหยอกล้อกัน คิดถึงเธอทุกครั้ง น้ำตาก็ไหล แค่ของที่ไม่จำเป็น ถูกทิ้งไม่มีความหมาย แค่ของที่เธอเลือกใช้ โอ ที่เธอไม่ต้องการ แต่ก่อนเคยรักมันสุดหัวใจ เดี๋ยวนี้ทำไมถึงลืมง่ายจัง คิดถึงมันบ้างสักครั้ง อย่างน้อยก็เคยเป็นของสำคัญของเธอ แค่ของที่ไม่จำเป็น แค่ของที่ไม่จำเป็น แค่ของที่ไม่จำเป็น