ของไม่จำเป็น

กี้ พงษ์ศักดิ์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ของไม่จำเป็น - กี้ พงษ์ศักดิ์

C# |

ตอC#นคบกันใหม่ ๆ อะไรก็ดูA#mดีไม่เคยทะเลD#mาะ ไปไหนก็ไปด้วยG#กันเดินเที่F#ยว ดูหนัง ฟังG#เพลงจับมืFmอแล้วควงแขนกัA#mสัญญD#mาว่าจะไม่ทิ้G#ง ทำไมมีใคC#

แต่เวลD#mาผ่านไปไม่นาG#น เธอก็แบ่Fmงใจให้คนอื่A#mถูกทิ้D#mงเหมือนของ..ที่มัF#นหมดความสำคัG#ญ..

แค่ของที่ไม่จำเป็C#น ถูกทิ้Fmงไม่มีความหมาA#mแค่ขอG#งที่เธอเลือกใช้F# โอ...Fmที่เธD#mอไม่ต้องกาG#แต่ก่อนเคยรัF#กมันสุดหัวใF#mเดี๋ยวนี้ทำไมFmถึงลืมง่ายจัA#mคิดถึD#mงมันบ้างสักครั้Fmง..อย่างน้อF#ยก็เคยเป็นของสำคัญของG#เธอ..

C# | Fm |D#m | G# |

ตอC#นคบกันใหม่ ๆ อะไรก็ดูA#mดีแต่วันนี้D#m..มันคงไม่มีอีกG#แล้วคนF#ที่เรียกว่าแฟG#ที่เคยควงแขFmน ที่เคยหยอกล้อA#mกันคิดถึงเธD#mอ..ทุกครั้G#ง น้ำตาก็ไหC#

* |

แค่ของที่ไม่จำเป็C#น ถูกทิ้Fmงไม่มีความหมาA#mแค่ขอG#งที่เธอเลือกใช้F# โอ...Fmที่เธD#mอไม่ต้องกาG#แต่ก่อนเคยรัF#กมันสุดหัวใF#mเดี๋ยวนี้ทำไมFmถึงลืมง่ายจัA#mคิดถึD#mงมันบ้างสักครั้Fmง..อย่างน้อF#ยก็เคยเป็นของสำคัญของเธG#อ..

แค่ของที่ไม่จำเป็C# Fm | D#mน..แค่ขอG#งที่ไม่จำเป็C# Fm | D#mน..แค่ขอG#งที่ไม่จำเป็F# F#m | C#น..