กองออเยาะ หมุ่นอ่ะย๊ะ

 กองออเยาะ หมุ่นอ่ะย๊ะ  แก๊งปากซอย  เดวิด อินธี  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กองออเยาะ หมุ่นอ่ะย๊ะ เดวิด อินธี
เนื้อร้อง/ทำนอง: โจ สูงเนิน

C | Em |Am | Em |
F | Em |Dm G | C |

เลิกกันสCา.. ไปไผEmไปมันไปตามความฝัAmน..ที่มันเป็นจริงไEmด้ทางของอ้าFยมันฝุ่น  หมุ่นอุ้ยปุ้EmยทะลุยไปไปไสกะไปF อยู่กับอ้ายมันบ่เป็นตG | Gา..

เจ็บส่ำนี่C..  บ่แม่นแนEmวสิฝืนทนไอ้คำว่าจAmนมันเฮ็ดให้ฮัก..เบิ่ดEmค่าเจ้าผู้หน้Fาตาดี  หาดีกว่านี้Emกะได้ดอกหว่าอ้ายมันส่ำFผีบ้า ฟ่าวถะแFม้.. รออีหยัGง..

เมื่อฮักเฮEmามันมาถึงทางตัAmบ่เป็นดังฝัFนกะดึกมันถิ่มไปสG | Gา...

ให้มันกองFออเยาะ  ให้มันหมุ่Gนอ่ะย๊ะบ่ต้องหัวซCา..กับหัวใEmจพอส่ำขี้Amให้มันกลาFยเป็นไหง่.. ลอยหายไปGมิดซีลีบ่ต้องเป็นห่วEmงทางพี้ บ่พอตาGย..อ้ายอยู่ไAm | Amด้..

ขอบใจหลCาย.. ที่เจ้าเคยEmฮักอ้ายย้อนฮักเจ้Amาเหมิดใจ  ฝืนไล่Emให้หนีไปให้ใจคนFที่ดีกว่า  ที่เขาดูแลEmเจ้าได้พ้อความฮักFครั้งใหม่  โชคดีเด้อGหล่า.. G

F | G |C Em | Am |
F | G |Em | G | C |

* | ** | *** | ** |

C | Em | Am | Em | C |คอร์ดเพลง กองออเยาะ หมุ่นอ่ะย๊ะ เดวิด อินธี

เนื้อเพลง กองออเยาะ หมุ่นอ่ะย๊ะ เดวิด อินธีเลิกกันสา ไปไผไปมัน ไปตามความฝันที่มันเป็นจริงได้ ทางของอ้ายมันฝุ่น หมุ่นอุ้ยปุ้ยทะลุยไป ไปไสกะไป อยู่กับอ้ายมันบ่เป็นตา เจ็บส่ำนี่ บ่แม่นแนวสิฝืนทน ไอ้คำว่าจนมันเฮ็ดให้ฮักเบิ่ดค่า เจ้าผู้หน้าตาดี หาดีกว่านี้กะได้ดอกหว่า อ้ายมันส่ำผีบ้า ฟ่าวถะแม้ รออีหยัง เมื่อฮักเฮามันมาถึงทางตัน บ่เป็นดังฝันกะดึกมันถิ่มไปสา ให้มันกองออเยาะ ให้มันหมุ่นอ่ะย๊ะ บ่ต้องหัวซากับหัวใจพอส่ำขี้ ให้มันกลายเป็นไหง่ ลอยหายไปมิดซีลี บ่ต้องเป็นห่วงทางพี้ บ่พอตาย อ้ายอยู่ได้ ขอบใจหลาย ที่เจ้าเคยฮักอ้าย ย้อนฮักเจ้าเหมิดใจ ฝืนไล่ให้หนีไป ให้ใจคนที่ดีกว่า ที่เขาดูแลเจ้าได้ พ้อความฮักครั้งใหม่ โชคดีเด้อหล่า