ของตายของเธอ

Second Brothersแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ของตายของเธอ Second Brothers

Emaj7 | F# |G#m | G#m |
Emaj7 | F# |G#m | B |

 Emaj7   ทำเหมือนฉันF#นั้นคงไม่รู้G#mสึก    ทำG#mเช่นไรก็ได้ Emaj7   คิดว่าฉันF#นั้นง่ายใช่ไหG#mม..  ฮืBม..

 Emaj7   เห็นฉันเฉย ๆF# ยอมให้เธอพูG#mดไป    ทิ่มG#mแทงใจอยู่ทุกคำ Emaj7   แต่ไม่ใช่หัวใจF#ของฉันต้องทG#m    ฝืนBจำนนให้เธอทุกอย่าEmaj7    จะทิ้งขว้F#าง    ไม่เคยห่วBงใยกันBmaj7    กี่ครั้G#mงเห็นฉันเป็F#นของตาC#7ย..ของเธF#อ..

ลองจับดูที่หัวBใจ.. Eมันยังคงเต้นและยังหาC#m7ยใจอยู่ทุกวัF#หากเธอยังทำEเป็นไม่D#mรู้ถ้างั้นG#mคอยดูแล้C#m | F#วกันของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ

Emaj7 | F# |G#m | G#m |

 Emaj7   เป็นเหมือนของF#เล่นที่เธอเริ่มG#mเบื่อ    ไร้G#mซึ่งความสำคัญ Emaj7   ไม่เคยคิดถึF#งความรู้สึกฉันเลG#m    แล้Bวทำไมต้องทนทุกอย่Emaj7าง    จะทิ้งขว้F#าง    ไม่เคยห่วBงใยกันBmaj7    กี่ครั้G#mงเห็นฉันเป็F#นของตาC#7ย..ของเF# | F#ธอ..

** |

E | F# |

G#m | G#mM7 | G#m7 | G#m6 |

E | F# |G# | G# |

ลองจับดูที่หัวC#ใจ..  F#มันยังคงเต้นและยังหาD#m7ยใจอยู่ทุกวัG#หากเธG#อยังทำD#/Gเป็นไม่Fmรู้ถ้างั้นA#mคอยดูแล้D#m | G#วกัน

ลองจับดูที่หัวC#ใจ..  F#มันยังคงเต้นและยังหาD#m7ยใจอยู่ทุกวัG#หากเธG#อยังทำD#/Gเป็นไม่Fmรู้ถ้างั้นA#mคอยดูแล้D#m | G#วกันของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ

 F#  ของตายอย่างฉัG#mนจะไปจากเธA#m   ของตายอย่างฉัA#mนจะไปจากเธอ F#  ของตายอย่างฉัG#mนจะไปจากเธA#m   ของตายอย่างฉัA#mนจะไปจากเธอ F#  ของตายอย่างฉัG#mนจะไปจากเธA#m   ของตายอย่างฉัA#mนจะไปจากเธอ..