ของตายของเธอ

 ของตายของเธอ  Second Brothers  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ของตายของเธอ Second Brothers

Emaj7 | F# |G#m | G#m |
Emaj7 | F# |G#m | B |

 Emaj7   ทำเหมือนฉันF#นั้นคงไม่รู้G#mสึก    ทำG#mเช่นไรก็ได้ Emaj7   คิดว่าฉันF#นั้นง่ายใช่ไหG#mม..  ฮืBม..

 Emaj7   เห็นฉันเฉย ๆF# ยอมให้เธอพูG#mดไป    ทิ่มG#mแทงใจอยู่ทุกคำ Emaj7   แต่ไม่ใช่หัวใจF#ของฉันต้องทG#m    ฝืนBจำนนให้เธอทุกอย่าEmaj7    จะทิ้งขว้F#าง    ไม่เคยห่วBงใยกันBmaj7    กี่ครั้G#mงเห็นฉันเป็F#นของตาC#7ย..ของเธF#อ..

ลองจับดูที่หัวBใจ.. Eมันยังคงเต้นและยังหาC#m7ยใจอยู่ทุกวัF#หากเธอยังทำEเป็นไม่D#mรู้ถ้างั้นG#mคอยดูแล้C#m | F#วกันของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ

Emaj7 | F# |G#m | G#m |

 Emaj7   เป็นเหมือนของF#เล่นที่เธอเริ่มG#mเบื่อ    ไร้G#mซึ่งความสำคัญ Emaj7   ไม่เคยคิดถึF#งความรู้สึกฉันเลG#m    แล้Bวทำไมต้องทนทุกอย่Emaj7าง    จะทิ้งขว้F#าง    ไม่เคยห่วBงใยกันBmaj7    กี่ครั้G#mงเห็นฉันเป็F#นของตาC#7ย..ของเF# | F#ธอ..

** |

E | F# |

G#m | G#mM7 | G#m7 | G#m6 |

E | F# |G# | G# |

ลองจับดูที่หัวC#ใจ..  F#มันยังคงเต้นและยังหาD#m7ยใจอยู่ทุกวัG#หากเธG#อยังทำD#/Gเป็นไม่Fmรู้ถ้างั้นA#mคอยดูแล้D#m | G#วกัน

ลองจับดูที่หัวC#ใจ..  F#มันยังคงเต้นและยังหาD#m7ยใจอยู่ทุกวัG#หากเธG#อยังทำD#/Gเป็นไม่Fmรู้ถ้างั้นA#mคอยดูแล้D#m | G#วกันของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ

 F#  ของตายอย่างฉัG#mนจะไปจากเธA#m   ของตายอย่างฉัA#mนจะไปจากเธอ F#  ของตายอย่างฉัG#mนจะไปจากเธA#m   ของตายอย่างฉัA#mนจะไปจากเธอ F#  ของตายอย่างฉัG#mนจะไปจากเธA#m   ของตายอย่างฉัA#mนจะไปจากเธอ..



คอร์ดเพลง ของตายของเธอ Second Brothers

เนื้อเพลง ของตายของเธอ Second Brothersทำเหมือนฉันนั้นคงไม่รู้สึก ทำเช่นไรก็ได้ คิดว่าฉันนั้นง่ายใช่ไหม ฮืม เห็นฉันเฉยๆยอมให้เธอพูดไป ทิ่มแทงใจอยู่ทุกคำ แต่ไม่ใช่หัวใจของฉันต้องทน ฝืนจำนนให้เธอทุกอย่าง จะทิ้งขว้าง ไม่เคยห่วงใยกัน กี่ครั้งเห็นฉันเป็นของตายของเธอ ลองจับดูที่หัวใจ มันยังคงเต้นและยังหายใจอยู่ทุกวัน หากเธอยังทำเป็นไม่รู้ ถ้างั้นคอยดูแล้วกัน ของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ เป็นเหมือนของเล่นที่เธอเริ่มเบื่อ ไร้ซึ่งความสำคัญ ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกฉันเลย แล้วทำไมต้องทนทุกอย่าง จะทิ้งขว้าง ไม่เคยห่วงใยกัน กี่ครั้งเห็นฉันเป็นของตายของเธอ ลองจับดูที่หัวใจ มันยังคงเต้นและยังหายใจอยู่ทุกวัน หากเธอยังทำเป็นไม่รู้ ถ้างั้นคอยดูแล้วกัน ลองจับดูที่หัวใจ มันยังคงเต้นและยังหายใจอยู่ทุกวัน หากเธอยังทำเป็นไม่รู้ ถ้างั้นคอยดูแล้วกัน ของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ ของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ ของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ ของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ ของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ ของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ ของตายอย่างฉันจะไปจากเธอ