คู่ชีวิต

 คู่ชีวิต  Cocktail  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คู่ชีวิต Cocktail ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: COCKTAILดนตรี: ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัยโปรดิวเซอร์: นัย ธงสินธุศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

F | C |A# | C |
F | C |A# | C A# C |

เธFอคือทุกสิ่งในความจริงในความฝัA#น.. คือทุกอย่าง..เหมือนใจต้องกาDmร เธอเป็นนิทาCน..ที่ฉันอ่าA#น.. ก่อนหลับตาCและนอนฝัน

เธอFคือหัวใจไม่ว่าใครไม่อาจเทีA#ยม..เทียบเท่าเธอช่างโชคดีที่เจDmอ.. ได้ตกหลุมรักเธCอ..ได้มีเธA#อ..เคียงข้างกัC

 Dm  คงจะมีเพียงทำให้โลกนั้Cนหยุดหมุน   เพียงเธอสA#บ..ตCา..ฉัFน... Dm  คงจะมีเพียงเธอที่หยุดหัวCใจของฉัน   ไว้ตรงนี้A#.. ตรงที่เธCอ..

เธFอเพียงคนเดียว และเพียงเธC/Eอที่ต้องการฉันจะทำDmทุก ๆ ทางด้วยวิญญาCณและหัวใจนั่นA#คือฉันจะรักเธอไม่ว่Amาเป็นเมื่อไDmร สถานใGmด..ทั้งหัวใA#จฉันมีเธอCเพียงคนเดียว

F | C |A# | C |

เธFอคือรักจริงฉันยอมทิ้งทุก ๆ อย่A#าง..เพียงเพื่อเธอ..ดั่งฟ้าให้มาเจDmอ.. ให้เธอคู่Cกับฉัน..ให้เราได้เดิA#นเคียงข้างกันนับจากนี้C..

* | ** |

A# C | Dm |A# C |Dm |
A# C | Am Dm |Gm | A# C |

จะทุAmกข์..หรือยามที่เธอDmนั้นสุขใจยามป่วยไข้A#หรือสุขกาCยสบายดีFฉันอยู่ตรงนี้A..และจะมีแต่เธอDmทุกวินาทีจะอยู่ใกA#ล้ ไม่ห่างไกลจะเคียงชิA#ดไม่ห่างไป ไม่ไปไหCน...

เธGอเพียงคนเดียว และเพียงเธD/F#อที่ต้องการฉันจะทำEmทุก ๆ ทางด้วยวิญญาDณและหัวใจนั่นCคือฉันจะรักเธอไม่ว่Bmาเป็นเมื่อไEmร สถานใAmด..ทั้งหัวใCจฉันมีเธDอเพียง..

เธอGเพียงคนเดียว และเพียงเธD/F#อ เพียงเธอที่รอฉันจะขอEmภาวนา..ต่อหน้าฟ้าDอันแสนไกลนั่นCคือฉันจะรักเธอไม่ว่Bmาเป็นเมื่อไEmร สถานใAmด..เกิดชาติไหCน..ฉันมีเธDอ มีเธอเพียง..คนเดียว

G | D | C | D | G |คอร์ดเพลง คู่ชีวิต Cocktail ค็อกเทล

เนื้อเพลง คู่ชีวิต Cocktail ค็อกเทลเธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝัน คือทุกอย่าง เหมือนใจต้องการ เธอเป็นนิทาน ที่ฉันอ่าน ก่อนหลับตาและนอนฝัน เธอคือหัวใจ ไม่ว่าใครไม่อาจเทียมเทียบเท่าเธอ ช่างโชคดีที่เจอ ได้ตกหลุมรักเธอ ได้มีเธอเคียงข้างกัน คงจะมีเพียงทำให้โลกนั้นหยุดหมุน เพียงเธอสบตาฉัน คงจะมีเพียงเธอที่หยุดหัวใจของฉัน ไว้ตรงนี้ ตรงที่เธอ เธอเพียงคนเดียว และเพียงเธอที่ต้องการ ฉันจะทำทุกๆทางด้วยวิญญาณและหัวใจ นั่นคือฉันจะรักเธอ ไม่ว่าเป็นเมื่อไร สถานใด ทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียว เธอคือรักจริง ฉันยอมทิ้งทุกๆอย่างเพียงเพื่อเธอ ดั่งฟ้าให้มาเจอ ให้เธอคู่กับฉัน ให้เราได้เดินเคียงข้างกันนับจากนี้ จะทุกข์หรือยามที่เธอนั้นสุขใจ ยามป่วยไข้หรือสุขกายสบายดี ฉันอยู่ตรงนี้และจะมีแต่เธอทุกวินาที จะอยู่ใกล้ ไม่ห่างไกล จะเคียงชิดไม่ห่างไป ไม่ไปไหน เธอเพียงคนเดียว และเพียงเธอที่ต้องการ ฉันจะทำทุกๆทางด้วยวิญญาณและหัวใจ นั่นคือฉันจะรักเธอ ไม่ว่าเป็นเมื่อไร สถานใด ทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียง เธอเพียงคนเดียว และเพียงเธอ เพียงเธอที่รอ ฉันจะขอภาวนาต่อหน้าฟ้าอันแสนไกล นั่นคือฉันจะรักเธอ ไม่ว่าเป็นเมื่อไร สถานใด เกิดชาติไหนฉันมีเธอ มีเธอเพียงคนเดียว