ขอให้หลบมา

วงกระบือ, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

ขอให้หลบมา - วงกระบือ

ตอใดเล่าหนEา น้องอิหลบมG#mาบ้านเรC#mรู้หม้าBยพ่อเฒ่Aา.. แม่เฒ่Bาแกเฝ้าคอยEรอตั้งแต่น้องสาAว.. ไปเรียC#mนอยู่ กทมF#m.บ้านเรBาเงียบเหงาจริงหนEทุกคนยังรอBวันน้องหลบมG#7า..

ฟ้ามือวันใดE รู้ไหมหัวใG#mจมันเหงาหงC#mอยคิดถึงแต่น้อBงไม่ใช่น้อAยังจำร่องรอBยคืนวันผ่านEมาเคยมีสองAเรา.. เคลียเคล้C#mาใต้แสงจันF#mทราฝากดาBวและเดือนข้ามฟ้Eา..ช่วยบอกเธอว่Bา..บ้านนาเฝ้าEคอย

กี่ปีแล้วหนAอ ที่น้อBงไม่ส่งข่าวC#mคราวอยู่ไหนน้องAสาว พี่บ่าBวหวังเหวิดดวงใจEพ่อเฒ่า แม่เAฒ่า ทุกคBนยังห่วงC#mใยถ้าน้องหลงทางผิดไF#mทุกคนอภัBย ขอให้หลบEมา..B

พี่ขอสัญญEา ถ้าน้องหลบมG#mาวันไหC#mจะคอยดูแBลรักษาใAสิ่งที่เสียไBป จะไม่ทวงถาEถึงเรียนไม่จAบ ไม่มีใครว่C#mา ให้น้องบายใF#mลืมสิ่Bงไม่ดีผ่านไปEเริ่มต้นกันใหBม่..ที่บ้านของEเรา.. (B)

E G#m | C#m B | A B | E |
A C#m | F#m B | E B | E |

* | ** |

A C#m | F#m B | E B | E | A B E |