คือบ่บอก

 คือบ่บอก พร้อมรัก จักรพล ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คือบ่บอก พร้อมรัก จักรพล ท็อปไลน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นริศ อรัญรุตม์เรียบเรียง: สมพร รัตนไพรสังกัดค่าย: TOPLINE Musicติดต่องานแสดง: 0817111059

C | Em |F | G | C |

คิดCว่าเจ้ามีใจ ทุ่มเทฮักEmไปให้เบิดบ่ยั้งแล้Fวมันเกิดอิหยัง คือมาพัGงหัวใจกันแท้มาเฮ็Cดให้ฮู้สึกฮัก แล้วตั๋วกันคัEmก หลอกได้แจบแถะก่อนสิคFบคือบ่บอกแหน่.. ว่าแค่เหงGาแค่เจ้าเผลอใจ

คิDmดว่าฮักอีหลีG..   คิดEmว่ามีใจAmให้แล้Fวกะเว้าง่าย Fmๆ..  ว่าGแค่เหงาแค่เบื่อ.. G

คือบ่บอFกคนโง่Gให้ฮู้โตCแหน่ว่าบ่เคยFแคร์  บ่GเคยฮักจักCเทือบ่เคยมีใจF คบไว้เล่น ๆGเป็Emนแค่หมู่ยามเบื่Amสิได้Fเข้าใจจักเทืGอ..ว่าเจ้าCบ่ฮัก

Fm | C |E | Am |

* | ** | *** |

บ่เคยมีใจF คบไว้เล่น ๆGเป็Emนแค่หมู่ยามเบื่Amสิได้Fเข้าใจจักเทืGอ..ว่าเจ้าCบ่ฮักสิได้Fเข้าใจจักเทืGอ..ว่าเจ้าCบ่ฮักคอร์ดเพลง คือบ่บอก พร้อมรัก จักรพล ท็อปไลน์

เนื้อเพลง คือบ่บอก พร้อมรัก จักรพล ท็อปไลน์คิดว่าเจ้ามีใจ ทุ่มเทฮักไปให้เบิดบ่ยั้ง แล้วมันเกิดอิหยัง คือมาพังหัวใจกันแท้ มาเฮ็ดให้ฮู้สึกฮัก แล้วตั๋วกันคัก หลอกได้แจบแถะ ก่อนสิคบคือบ่บอกแหน่ ว่าแค่เหงาแค่เจ้าเผลอใจ คิดว่าฮักอีหลี คิดว่ามีใจให้ แล้วกะเว้าง่ายๆว่าแค่เหงาแค่เบื่อ คือบ่บอกคนโง่ให้ฮู้โตแหน่ ว่าบ่เคยแคร์ บ่เคยฮักจักเทือ บ่เคยมีใจ คบไว้เล่นๆเป็นแค่หมู่ยามเบื่อ สิได้เข้าใจจักเทือว่าเจ้าบ่ฮัก บ่เคยมีใจ คบไว้เล่นๆเป็นแค่หมู่ยามเบื่อ สิได้เข้าใจจักเทือว่าเจ้าบ่ฮัก สิได้เข้าใจจักเทือว่าเจ้าบ่ฮัก