คือบ่บอก

พร้อมรัก จักรพล, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

คือบ่บอก - พร้อมรัก จักรพล ท็อปไลน์

C | Em |F | G | C |

คิดCว่าเจ้ามีใจ ทุ่มเทฮักEmไปให้เบิดบ่ยั้งแล้Fวมันเกิดอิหยัง คือมาพัGงหัวใจกันแท้มาเฮ็Cดให้ฮู้สึกฮัก แล้วตั๋วกันคัEmก หลอกได้แจบแถะก่อนสิคFบคือบ่บอกแหน่.. ว่าแค่เหงGาแค่เจ้าเผลอใจ

คิDmดว่าฮักอีหลีG..   คิดEmว่ามีใจAmให้แล้Fวกะเว้าง่าย Fmๆ..  ว่าGแค่เหงาแค่เบื่อ.. G

คือบ่บอFกคนโง่Gให้ฮู้โตCแหน่ว่าบ่เคยFแคร์  บ่GเคยฮักจักCเทือบ่เคยมีใจF คบไว้เล่น ๆGเป็Emนแค่หมู่ยามเบื่Amสิได้Fเข้าใจจักเทืGอ..ว่าเจ้าCบ่ฮัก

Fm | C |E | Am |

* | ** | *** |

บ่เคยมีใจF คบไว้เล่น ๆGเป็Emนแค่หมู่ยามเบื่Amสิได้Fเข้าใจจักเทืGอ..ว่าเจ้าCบ่ฮักสิได้Fเข้าใจจักเทืGอ..ว่าเจ้าCบ่ฮัก