คึดเห็นหน้า

แขก สยาม, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

คึดเห็นหน้า - แขก สยาม

A | E |F#m | D |

 A ล่ะฟ้ากะอยู่แต่ฟ้า ดินกะอยู่แต่ดิE  บ่เคยสิใกล้กัน คืF#mอเฮาไกลกัน  ฮู้Dอยู่.. แต่ใจEยังคึดเห็นหน้า A กะใจมันคึดฮอดหลาย กะตั้งแต่มื้อน้องไกE  เฮาสองไกลกันห่าง จำใจต้องห่างทางเดิF#mน..  เพื่Dอ..ฝัEน..   A | E  ใF#mจ.. มันDยังคึดเห็นหน้า

 A มื้อสิบมื้อห่างกัน ใจอ้ายยังเหงE  นี่แม่นเฮาห่างกันจักปีแล้วF#mหล่า  ใจDอ้ายกะยังEคอยอยู่ A ไกลหลังฟ้าใจดิ้น อยากสิไปหา E ฝากลมพัดค่วมฟ้าไปหาน้อF#mงแหน่  ว่าไผDยังคอยถ่E

และยังคึดฮอAดหลาย และยังฮักน้อEงหลายคึดจนน้ำตาF#mไหล กอดใจDนั่งกับความเหEงาอ้ายยังคึดฮอดAหลาย อ้ายยังฮักน้องEหลายคอยจนน้ำตาF#mไหล.. ระเหยDไปกับลมหนาว..  D

 A สิหย่างไปไส สิไปหม่องใด๋  กะมีแต่หน้าน้องลอE  สินอน สิหลับ ก็ได้แต่คอยฝันเห็นแต่หน้F#m  สิเป็นบ้า.. น้อDงหล่Eา ฮู้บ่ A สิฮ้อนสิหนาวลมแล้ง หรือว่ามีฝนตอกหน่ำE  ใจอ้ายยังจำถึงคำสัญญา ใจเราไม่ห่F#mาง  แม้ไกลกันห่าง  น้อDงยังจำE(ได้(A | E)บ่)  (ใF#mจ.. มันDยังคึดเห็น..หน้า)

A | E |F#m | D |A | E |F#m | D |

* | ** | *** | *** |

A | E |F#m |

ว่าไผDเขาคึดเห็นหน้า