คำขอ

 ไอดิน อภินันท์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำขอ ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นุ ภานุวัฒน์เรียบเรียง/ดนตรี: สมศักดิ์ พิลารัตน์สังกัดค่าย: ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ติดต่องานแสดง: 0895006725, 0637569915

Cm A# G# Gm | Cm |

G# A# | D# Cm |
Fm Gm | Cm |A# Gm | Cm |

นี่เป็นคำขCmอ..ของคนชื่อรGmอ สกุลหวังCmดีที่บ่อยากเห็นน้องเจ็บกว่านี้D#บ่อยากเห็นน้องมีน้ำGmตาเท่าที่อ้ายรู้A# ทุกวันเขามอGmงน้องหมดราFmคาด้วยกาA#รแอบไปคบหD#า..คนอื่นเข้ามFmา..เป็นเจ้าขอGmงใจ

อ้ายคนห่วงใCmย อยากขอให้ใGmจเจ้าลองคิดCmดูกับความรักที่เจ้าเป็นอD#ยู่บวก ลบ คูณ หาร เบิ่งดู้คนGmไคสิฮักเขาต่A#อ หรือเซาฮักต่Gmอ เจ็บพอแล้วFmไป่ลองเช็A#ดน้ำตาที่ไหD#ก่อนตัดสินใFmจ.. ว่ายังD#ไหวอยู่..

Gm | Cm A# | Fm Gm | Cm |

เซาฮักเขาได้บ่G#.. เซาA#ฮักเขาได้บ่Cm..เสียงจากคนที่เจ้A#าบ่ง้G#แต่อ้ายกะขอA#ด้วยความหวัGmงดีแค่ชายคนหนึ่A#บ่อยากเห็นเจ้าต้องเจ็บเหงาCmฟรีจากการถูกเขาย่ำยีFmอยากให้คนดีA#เซาฮักเขาได้Gบ่

นี่เป็นคำขCmอ..ที่อ้ายนั้นห่Gmอด้วยความห่วงใCmทุกคราที่น้ำตาเจ้าไหD#อ้ายทนบ่ไหA#วในทางเดิGmนต่อหวังว่าคนดีA# สิรับคำร้อGmงของคนที่Fmรอด้วยกาA#รบอกใจให้พD#เซาฮักเขาต่A#อ ตามคำขอD#อ้าย

Cm A# | G# A# |Cm A# | Gm Cm |
G# A# | D# Cm |Fm Gm | Cm |

* | ** |

หวังว่าคนดีA# สิรับคำร้อCmงของคนที่Fmรอด้วยกาA#รบอกใจให้พD#เซาฮักเขาต่A#อ.. ตามคำขอD#อ้าย..

Cm | Fm | G# A# | Cm A# | Cm |คอร์ดเพลง คำขอ ไอดิน อภินันท์

เนื้อเพลง คำขอ ไอดิน อภินันท์ นี่เป็นคำขอของคนชื่อรอ สกุลหวังดี ที่บ่อยากเห็นน้องเจ็บกว่านี้ บ่อยากเห็นน้องมีน้ำตา เท่าที่อ้ายรู้ ทุกวันเขามองน้องหมดราคา ด้วยการแอบไปคบหา คนอื่นเข้ามาเป็นเจ้าของใจ อ้ายคนห่วงใย อยากขอให้ใจเจ้าลองคิดดู กับความรักที่เจ้าเป็นอยู่ บวก ลบ คูณ หาร เบิ่งดู้คนไค สิฮักเขาต่อ หรือเซาฮักต่อ เจ็บพอแล้วไป่ ลองเช็ดน้ำตาที่ไหล ก่อนตัดสินใจ ว่ายังไหวอยู่ เซาฮักเขาได้บ่ เซาฮักเขาได้บ่ เสียงจากคนที่เจ้าบ่ง้อ แต่อ้ายกะขอด้วยความหวังดี แค่ชายคนหนึ่ง บ่อยากเห็นเจ้าต้องเจ็บเหงาฟรี จากการถูกเขาย่ำยี อยากให้คนดีเซาฮักเขาได้บ่ นี่เป็นคำขอที่อ้ายนั้นห่อด้วยความห่วงใย ทุกคราที่น้ำตาเจ้าไหล อ้ายทนบ่ไหวในทางเดินต่อ หวังว่าคนดี สิรับคำร้องของคนที่รอ ด้วยการบอกใจให้พอ เซาฮักเขาต่อ ตามคำขออ้าย หวังว่าคนดี สิรับคำร้องของคนที่รอ ด้วยการบอกใจให้พอ เซาฮักเขาต่อ ตามคำขออ้าย