คำขอ

ไอดิน อภินันท์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คำขอ - ไอดิน อภินันท์

Cm A# G# Gm | Cm |

G# A# | D# Cm |
Fm Gm | Cm |A# Gm | Cm |

นี่เป็นคำขCmอ..ของคนชื่อรGmอ สกุลหวังCmดีที่บ่อยากเห็นน้องเจ็บกว่านี้D#บ่อยากเห็นน้องมีน้ำGmตาเท่าที่อ้ายรู้A# ทุกวันเขามอGmงน้องหมดราFmคาด้วยกาA#รแอบไปคบหD#า..คนอื่นเข้ามFmา..เป็นเจ้าขอGmงใจ

อ้ายคนห่วงใCmย อยากขอให้ใGmจเจ้าลองคิดCmดูกับความรักที่เจ้าเป็นอD#ยู่บวก ลบ คูณ หาร เบิ่งดู้คนGmไคสิฮักเขาต่A#อ หรือเซาฮักต่Gmอ เจ็บพอแล้วFmไป่ลองเช็A#ดน้ำตาที่ไหD#ก่อนตัดสินใFmจ.. ว่ายังD#ไหวอยู่..

Gm | Cm A# | Fm Gm | Cm |

เซาฮักเขาได้บ่G#.. เซาA#ฮักเขาได้บ่Cm..เสียงจากคนที่เจ้A#าบ่ง้G#แต่อ้ายกะขอA#ด้วยความหวัGmงดีแค่ชายคนหนึ่A#บ่อยากเห็นเจ้าต้องเจ็บเหงาCmฟรีจากการถูกเขาย่ำยีFmอยากให้คนดีA#เซาฮักเขาได้Gบ่

นี่เป็นคำขCmอ..ที่อ้ายนั้นห่Gmอด้วยความห่วงใCmทุกคราที่น้ำตาเจ้าไหD#อ้ายทนบ่ไหA#วในทางเดิGmนต่อหวังว่าคนดีA# สิรับคำร้อGmงของคนที่Fmรอด้วยกาA#รบอกใจให้พD#เซาฮักเขาต่A#อ ตามคำขอD#อ้าย

Cm A# | G# A# |Cm A# | Gm Cm |
G# A# | D# Cm |Fm Gm | Cm |

* | ** |

หวังว่าคนดีA# สิรับคำร้อCmงของคนที่Fmรอด้วยกาA#รบอกใจให้พD#เซาฮักเขาต่A#อ.. ตามคำขอD#อ้าย..

Cm | Fm | G# A# | Cm A# | Cm |