คำหล่า

แขก สยาม, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

คำหล่า - แขก สยาม ดอกไม้ลายแคน

หล่F#mาล๊าลา ลาลาหล่Dล๊าลา ลาลาหล่Eา เลย เลย คำหล่F#mหล่F#mาล๊าลา ลาลาหล่Dล๊าลา ลาลาหล่Eา เลย เลย น้องF#mหล่า

F#mยู่น้องอยู่ หม่องใด๋ น้องเป็น คนไสเจ้Dาผู้คนไค สิมีใจแหน่บ่คนEหน้าตาบ่หล่อคืออ้F#mายมัF#mกละมัก แท้เด่ น้องผู้คนเท่กะใจDอ้ายมันเซ อยากสิขอเป็นแฟนเนาEะหล่าเนอะ ควงแขนนำF#mอ้าย

มักDละกะมัก ฮักน้องหมดใจสาAบานให้เกิบอ้ายหายมักDละกะมัก บ่ได้มักแต่ใจ เบิดEทั้งไส้ทั้งตับ

สิบอกอีแม่ไปขAอ.. สิอ้อนอีพ่อไปแต่F#mง..สินสอดค่าดอDงของน้องสิแพงได้หอมแก้มแดEง อ้ายสิมืนสู้ตายบ้าน กะบ่ต้องถูA.. ผ้ากะบ่ต้องซัF#mก..ข้าว กะบ่ต้องหุDง บ่ต้องหุง บ่ต้องหุงมื้อใดมียุEง สิกางมุ้งให้นอนหนาวสิกอดให้อุ่Aน ละให้อุ่น ละให้อุ่นฮ้อนพัดลมบ่หมุF#mน กะสิคอยพัดวีอยากกินแนวใด๋D สิหาให้คนดีสิต้ม ผัด หมก จี่Eกะตามใจเจ้าเลยหล่า

หล่F#mาล๊าลา ลาลาหล่Dล๊าลา ลาลาหล่Eา เน๊าะ เน๊าะ น้องหF#mล่า

แก้F#mมกะนวล ๆ  ตากะใส ๆซอDมเบิ่งบาดใด๋ มะเหลือใจแท้น้อแฮEงยามยิ้มละเนาะ มักหลF#mายอยF#mากสิเป็นแฟน  น้องสิว่าใด๋หรืDอว่ามีไผในใจแล้วบ่เห็นEใจอ้ายบ่น้อ คำF#mนาง

** | *** | * |

F#m | D |E | F#m |

** | *** |

บ้านกะบ่ต้องถูA บ่ต้องถู บ่ต้องถูผ้ากะบ่ต้องซัF#mก บ่ต้องซัก บ่ต้องซักข้าวกะบ่ต้องหุDง บ่ต้องหุง บ่ต้องหุงมื้อใดมียุEง สิกางมุ้งให้นอนหนาวสิกอดให้อุ่Aน ละให้อุ่น ละให้อุ่นฮ้อนพัดลมบ่หมุF#mน กะสิคอยพัดวีอยากกินแนวใด๋D สิหาให้คนดีสิต้ม ผัด หมก จี่Eกะตามใจเจ้าเลยหล่า

* |