คำเว้าสู่ขวัญ

ไมค์ ภิรมย์พร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คำเว้าสู่ขวัญ ไมค์ ภิรมย์พร

F | Am |A# | C |

เฮ็Fดหยังอยู่ อยู่Amไสอ้าย กินข้าDmวแล้วยังแล้วเวียกหรือยัA#ง แลงอยากกินหยัGmง มื้อนี้เป็นจั่งใด๋C

บ่Fซำบาย หายAmแล้วไป๋ กินยาDmแล้วบ้อเป็นใด๋แนน้Gmอ งานซงคือบ่C อย่าเพิ่งท้อเด้อFอ้าย

อาจสิเป็นคำเว้Gmา..ธรรมดา ธรรมดาคือบ่มีอิหยัFแต่บ่ฮู้เป็นหยัGmง พอได้ยิน พอได้ฟังอ้ายฮู้สึกดีหลาCย..

ยิ่งเป็นคำว่าฮัFก..จากปากของเจ้Cแค่คึดฮอดคำเว้Dmาแล้วอ้ายกะเซาเมื่อยใจCมากกว่าคำว่าฮัA#ก คือความห่วงใAmเติมช่องว่างหัวใGmจให้เฮายังอยู่นำกัCอยากได้ยิDmนไปดน ๆ .Am.จนข่วนชีวิDmตเฮาหล่นจากAm G#mกันย้อนคำเว้Gmาของเจ้าคือคำสู่ขวัCญ..ของหัวใจอ้าF

เจ้Fาฮู้บ่ ยามAmอ้ายท้อ กะคึดพ้Dmอคำนางที่เคยได้ฟัA#ง แล้วจั๊กพลัGmงอ้ายมันมาแต่ไสCบ่Fได้ยิน จั๊Amกมื้อหนึ่ง  ซงบ่ลึ้Dmงหัวใจ  Cกินข้าวบ่แซGmบ หลับตาบ่ได้Cคือขาดหยังไปจั๊กFอย่าง

F Am | Dm |A# Am | Gm C |

F | Am |A# | C |

* | ** | ** | ** |

F | Am | A# | C | F Am | F |