เมื่อคืน

Season Five, The Parkinsonแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เมื่อคืน - Season Five feat.The Parkinson

Gm7 C | Am7 D7b9 |
Gm7 | Fmaj7 |

 A#maj7   เรื่องเมื่อคืAm7น ที่มันเกิด Gm7   ต้องขอโทษอีกครั้F7งที่พลั้งพลาดไป A#maj7   ดูเหมือนฉัAm7นไม่ได้ตั้งใGm7จ..

 A#maj7   แท้ที่จริAm7ง ที่มันเกิด Gm7   มันคือความต้องกาF7รลึก ๆ ข้างใน A#maj7   ที่ไม่ยั้Am7ง ไม่ยอมห้ามใGm7จ..

 Gm7   อภัยกันได้ไหCม.. Gm7   อะไรที่ได้ทำCเกินเลย

อยากเป็นคนที่รัGm7บความผิดที่ทำCไว้ให้ฉัAm7นดูแลเธอได้ไDm7หมแค่รับฟัGmง ให้เข้าใจ C อย่าหลบกันไปแบFบนี้โปรดกลับมาให้ฉันA#ได้บอกคำ ๆC นั้นให้ฉัAm7นได้ทำให้เธอหาD7b9ยดีเรื่องเมื่อคืGm7นที่เรามี..มันเป็นเพราะว่ารัFmaj7กเธอ

 A#maj7   เหมือนน้ำมัAm7นที่ใกล้ไฟ Gm7   เรื่องผิดใจที่คนF7สองคนเผลอไป A#maj7   ปล่อยหัวใจAm7ให้เหนือเหตุผGm7ล..

* | ** |

Gm7 C | Am7 D7b9 |
Gm7 | Fmaj7 |

* |

อยากเป็นคนที่รัGm7บความผิดที่ทำCไว้ให้ฉัAm7นดูแลเธอได้ไDm7หมแค่รับฟัGmง ให้เข้าใจ C อย่าหลบกันไปแบFบนี้โปรดกลับมาให้ฉันA#ได้บอกคำ ๆC นั้นให้ฉัAm7นได้ทำให้เธอหาD7b9ยดีเรื่องเมื่อคืGm7นที่เรามี.. Cมันเป็นเพราะว่ารัDก...

** |