เมื่อคืน

 Season Five  The Parkinson  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เมื่อคืน Season Five feat.The Parkinson
เนื้อร้อง: สุดเขต จึงเจริญทำนอง: กานต์ นิภัทร์ กำจรปรีชาเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Season Five, The Parkinsonสังกัดค่าย: ME RECORDSติดต่องานแสดง: 0624949583, 0816139238

Gm7 C | Am7 D7b9 |
Gm7 | Fmaj7 |

 A#maj7   เรื่องเมื่อคืAm7น..ที่มันเกิด Gm7   ต้องขอโทษอีกครั้F7งที่พลั้งพลาดไป A#maj7   ดูเหมือนฉัAm7นไม่ได้ตั้งใGm7จ..

 A#maj7   แท้ที่จริAm7ง..ที่มันเกิด Gm7   มันคือความต้องกาF7รลึก ๆ ข้างใน A#maj7   ที่ไม่ยั้Am7ง ไม่ยอมห้ามใGm7จ..

 Gm7   อภัยกันได้ไหCม.. Gm7   อะไรที่ได้ทำCเกินเลย

อยากเป็นคนที่รัGm7บความผิดที่ทำCไว้ให้ฉัAm7นดูแลเธอได้ไDm7หมแค่รับฟัGmง ให้เข้าใจ C อย่าหลบกันไปแบFบนี้โปรดกลับมาให้ฉันA#ได้บอกคำ ๆC นั้นให้ฉัAm7นได้ทำให้เธอหาD7b9ยดีเรื่องเมื่อคืGm7นที่เรามี.. มันเป็นเพราะว่ารักFmaj7เธอ

 A#maj7   เหมือนน้ำมัAm7นที่ใกล้ไฟ Gm7   เรื่องผิดใจที่คนF7สองคนเผลอไป A#maj7   ปล่อยหัวใจAm7ให้เหนือเหตุผGm7ล..

* | ** |

Gm7 C | Am7 D7b9 |
Gm7 | Fmaj7 |

* |

อยากเป็นคนที่รัGm7บความผิดที่ทำCไว้ให้ฉัAm7นดูแลเธอได้ไDm7หมแค่รับฟัGmง ให้เข้าใจ C อย่าหลบกันไปแบFบนี้โปรดกลับมาให้ฉันA#ได้บอกคำ ๆC นั้นให้ฉัAm7นได้ทำให้เธอหาD7b9ยดีเรื่องเมื่อคืGm7นที่เรามี.. Cมันเป็นเพราะว่ารัDก...

** |คอร์ดเพลง เมื่อคืน Season Five feat.The Parkinson

เนื้อเพลง เมื่อคืน Season Five feat.The Parkinsonเรื่องเมื่อคืนที่มันเกิด ต้องขอโทษอีกครั้งที่พลั้งพลาดไป ดูเหมือนฉันไม่ได้ตั้งใจ แท้ที่จริงที่มันเกิด มันคือความต้องการลึกๆข้างใน ที่ไม่ยั้ง ไม่ยอมห้ามใจ อภัยกันได้ไหม อะไรที่ได้ทำเกินเลย อยากเป็นคนที่รับความผิดที่ทำไว้ ให้ฉันดูแลเธอได้ไหม แค่รับฟัง ให้เข้าใจ อย่าหลบกันไปแบบนี้ โปรดกลับมาให้ฉันได้บอกคำๆนั้น ให้ฉันได้ทำให้เธอหายดี เรื่องเมื่อคืนที่เรามี มันเป็นเพราะว่ารักเธอ เหมือนน้ำมันที่ใกล้ไฟ เรื่องผิดใจที่คนสองคนเผลอไป ปล่อยหัวใจให้เหนือเหตุผล อยากเป็นคนที่รับความผิดที่ทำไว้ ให้ฉันดูแลเธอได้ไหม แค่รับฟัง ให้เข้าใจ อย่าหลบกันไปแบบนี้ โปรดกลับมาให้ฉันได้บอกคำๆนั้น ให้ฉันได้ทำให้เธอหายดี เรื่องเมื่อคืนที่เรามี มันเป็นเพราะว่ารัก