หล่อเลย

พลพล, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หล่อเลย - พลพล พลกองเส็ง

F# F#sus4 | F# F#sus4 |F# F#sus4 | C# |

F# B | F# B |F# B | C# B |

 F# หัวใจบางทีก็ดูไม่ยุติธรรม C# ทุ่มเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์ D#m เห็นต่อใครเขามองผ่านพ้BนเลยไปC#กันจนหมด F# น้อยใจ คนเราทำไมไม่มองดี ๆ C# ฉันมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้ข้างใน D#m ขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไป  ให้BโอกาC#สสักครั้ง

 B ฉันเองไม่มีเลิศเลF#/A#ออย่างคนอื่นเขา  แต่มีฉันBเอาไว้ ไม่มีเหงาฉันรับรอC#

อาจไม่หล่F#อพอ..ให้เธอC#เหลียวแต่ว่าฉันD#mคนเดียวรักใคBรแล้วรักC#ปักหัวBใจไม่ชอบไม่เป็นF#/A#ไรแค่ขอให้ฉันG#mได้โฆษณาตัวเองC#สักหน่อยอาจดูไม่ดีF#นัก แต่ร้องเพลงC#เพราะพร้อมทำให้เธD#mอหัวเราะยิ้มได้Bทั้งวัC#ดูแลBก็ได้ เอาใจF#/A#ก็ได้อาจไม่หล่G#mอเท่าไร แต่หัวใจC#ฉันหล่อเลย

F# B | F# B |F# B | C# B |

 F# ตัวดำ แต่ใจไม่ดำ ฉันว่าก็พอ C# เหมือนเงาะถอดรูป แล้วมีแต่ทองทั้งนั้น D#m ให้ใจของเราได้ผูกพัน  ฉัBนจะทำC#ให้เธอรู้

* | ** |

B | C# |B | C# |
D#m C# |B | Bm |

* | ** | ** |

F# F#sus4 | F# F#sus4 | ( x2 ) | F# |