หล่อเลย

 พลพล  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หล่อเลย พลพล พลกองเส็ง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย, กรณ์ มหาดำรงค์กุล, วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์ดนตรี: sโปรดิวเซอร์: ปัณฑพล ประสารราชกิจ, ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย, กรณ์ มหาดำรงค์กุลสังกัดค่าย: genie records

F# F#sus4 | F# F#sus4 |F# F#sus4 | C# |

F# B | F# B |F# B | C# B |

 F# หัวใจบางทีก็ดูไม่ยุติธรรม C# ทุ่มเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์ D#m เห็นต่อใครเขามองผ่านพ้BนเลยไปC#กันจนหมด F# น้อยใจ คนเราทำไมไม่มองดี ๆ C# ฉันมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้ข้างใน D#m ขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไป  ให้BโอกาC#สสักครั้ง

 B ฉันเองไม่มีเลิศเลF#/A#ออย่างคนอื่นเขา  แต่มีฉันBเอาไว้ ไม่มีเหงาฉันรับรอC#

อาจไม่หล่F#อพอ..ให้เธอC#เหลียวแต่ว่าฉันD#mคนเดียวรักใคBรแล้วรักC#ปักหัวBใจไม่ชอบไม่เป็นF#/A#ไรแค่ขอให้ฉันG#mได้โฆษณาตัวเองC#สักหน่อยอาจดูไม่ดีF#นัก แต่ร้องเพลงC#เพราะพร้อมทำให้เธD#mอหัวเราะยิ้มได้Bทั้งวัC#ดูแลBก็ได้ เอาใจF#/A#ก็ได้อาจไม่หล่G#mอเท่าไร แต่หัวใจC#ฉันหล่อเลย

F# B | F# B |F# B | C# B |

 F# ตัวดำ แต่ใจไม่ดำ ฉันว่าก็พอ C# เหมือนเงาะถอดรูป แล้วมีแต่ทองทั้งนั้น D#m ให้ใจของเราได้ผูกพัน  ฉัBนจะทำC#ให้เธอรู้

* | ** |

B | C# |B | C# |
D#m C# |B | Bm |

* | ** | ** |

F# F#sus4 | F# F#sus4 | ( x2 ) | F# |คอร์ดเพลง หล่อเลย พลพล พลกองเส็ง

เนื้อเพลง หล่อเลย พลพล พลกองเส็งหัวใจบางทีก็ดูไม่ยุติธรรม ทุ่มเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์ เห็นต่อใครเขามองผ่านพ้นเลยไปกันจนหมด น้อยใจ คนเราทำไมไม่มองดีๆฉันมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้ข้างใน ขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไป ให้โอกาสสักครั้ง ฉันเองไม่มีเลิศเลออย่างคนอื่นเขา แต่มีฉันเอาไว้ ไม่มีเหงาฉันรับรอง อาจไม่หล่อพอให้เธอเหลียว แต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วรักปักหัวใจ ไม่ชอบไม่เป็นไร แค่ขอให้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อย อาจดูไม่ดีนัก แต่ร้องเพลงเพราะ พร้อมทำให้เธอหัวเราะยิ้มได้ทั้งวัน ดูแลก็ได้ เอาใจก็ได้ อาจไม่หล่อเท่าไร แต่หัวใจฉันหล่อเลย ตัวดำ แต่ใจไม่ดำ ฉันว่าก็พอ เหมือนเงาะถอดรูป แล้วมีแต่ทองทั้งนั้น ให้ใจของเราได้ผูกพัน ฉันจะทำให้เธอรู้