ลีลา (LEELA)

  GTK   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลีลา GTK
เนื้อร้อง/ทำนอง: GTKเรียบเรียง/ดนตรี: GTKโปรดิวเซอร์: GTKติดต่องานแสดง: 0890677939

E | F# |G#m | F# |
E | F# |G#m | F# |

เร็ว ๆ ได้ไหม อย่าลีEลาเธอสวยที่สุดที่มีF#มาเธออย่าทำเป็G#mนไม่เคย อย่าบ่นเหงาเลยแบบนี้F#น่ะพอจะมีสิทธิ์ไหมไม่หล่อเท่าไหร่แต่ว่าพี่โอนEไว โอนไวเพราะเธอ เพราะเธอมันโดนF#ใจ โดนใจไหนเลข บัญชีล่ะ พี่จะโอนG#mไป โอนไป.. F#

1E 2 3 for free time we sippin' LeoแมวF#บ้านพี่มี มีลูกชุ้บ แล้วก็ลีโอ.. G#m  โน.. โอ้เย้..  F#

เธอแบบว่าตูมE ๆ  ตูม ๆตรงเสปคเลยแบบว่าอูมF# ๆ  อูม ๆเวลาเธออัพรูป เราก็ ซูมG#m ๆ  ซูม ๆF#น เบ เบ้เบ

เธอแบบว่าขาวE ๆ  ขาว ๆอากาศ อากาศมันหนาF#ว ๆ  หนาว ๆพี่ไม่ใหญ่ แต่ว่าพี่ยาG#mว ๆ  ยาว ๆ ..F#

** |

แล้วพี่จะพา จะพาเธอนั่งE Jet นั่ง Jetแหวน นาฬิกา หรือว่ากระทั่งF#เพชรพี่จะนั่งเช็ดพาเธอจิบ ไวG#mน์อยู่บนเรือยอชอ่อนล้าเมื่อไหF#ร่ ก็เพียงแค่จอดจะ ๆ ๆ ๆ จอด เช็G#mด ๆ เช็ด ๆ ๆ ๆ เพชรแล้วก็พาเธอนั่ง JeEt Jet Jet Jet JetWe can make love แบบ ว่า เอี๊G#mยด ๆ ๆ ๆอย่าเล่F#นตัวได้ไหม..

** |

เร็ว ๆ ได้ไหม อย่าลีEลาเธอสวยที่สุดที่มีF#มาเธออย่าทำเป็G#mนไม่เคย อย่าบ่นเหงาเลยแบบนี้F#น่ะพอจะมีสิทธิ์ไหม

แล้วพี่ จะพาเธอ.. ไปนั่งE Jet นั่ง Jetwe can make love นั่งF# ... นั่ง...ไม่ต้องกังวลใG#mจ พี่ต้องการแค่กอดมีไม่มากมาF#ย มีเพียงแค่ 7 เรือยอช

** |คอร์ดเพลง ลีลา GTK

เนื้อเพลง ลีลา GTKเร็วๆได้ไหม อย่าลีลา เธอสวยที่สุดที่มีมา เธออย่าทำเป็นไม่เคย อย่าบ่นเหงาเลย แบบนี้น่ะพอจะมีสิทธิ์ไหม ไม่หล่อเท่าไหร่แต่ว่าพี่โอนไว โอนไว เพราะเธอ เพราะเธอมันโดนใจ โดนใจ ไหนเลข บัญชีล่ะ พี่จะโอนไป โอนไป 1 2 3 for free time we sippin' Leo แมวบ้านพี่มี มีลูกชุ้บ แล้วก็ลีโอ โน โอ้เย้ เธอแบบว่าตูมๆตูมๆตรงเสปคเลยแบบว่าอูมๆอูมๆเวลาเธออัพรูป เราก็ ซูมๆซูมๆโน เบ เบ้เบ เธอแบบว่าขาวๆขาวๆอากาศ อากาศมันหนาวๆหนาวๆพี่ไม่ใหญ่ แต่ว่าพี่ยาวๆยาวๆแล้วพี่จะพา จะพาเธอนั่ง Jet นั่ง Jet แหวน นาฬิกา หรือว่ากระทั่งเพชร พี่จะนั่งเช็ด พาเธอจิบ ไวน์อยู่บนเรือยอช อ่อนล้าเมื่อไหร่ ก็เพียงแค่จอด จะๆๆๆจอด เช็ดๆเช็ดๆๆๆเพชร แล้วก็พาเธอนั่ง Jet Jet Jet Jet Jet We can make love แบบ ว่า เอี๊ยดๆๆๆอย่าเล่นตัวได้ไหม เร็วๆได้ไหม อย่าลีลา เธอสวยที่สุดที่มีมา เธออย่าทำเป็นไม่เคย อย่าบ่นเหงาเลย แบบนี้น่ะพอจะมีสิทธิ์ไหม แล้วพี่ จะพาเธอ ไปนั่ง Jet นั่ง Jet we can make love นั่ง นั่ง ไม่ต้องกังวลใจ พี่ต้องการแค่กอด มีไม่มากมาย มีเพียงแค่ 7 เรือยอช