เชิดสิงโต

 Big Ass สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เชิดสิงโต Bigass บิ๊กแอส
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์, พูนศักดิ์ จตุระบุล, เดชา โคนาโลเรียบเรียง: Big Assดนตรี: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

G#m | C# |G#m | D# | D# |
G# | G# |G# | G# |
G# | G# |G# | G# |

ปีนG#ขึ้นฟ้า เพื่อไปให้ถึง..ที่จุดหมC#ายแบกเอG#าความหวังของใครต่อใคร ลากขึ้นไปC#

ผู้คนตะโกA#mนโห่ร้องมองฉัD#นกันใหญ่เสียงกลองกระหน่ำA#m เร่งเร้า ปลุกใจD#

ใครจะรู้Fm ลึก ๆ ฉันคิดถึงอะไรบ่าของฉัC#นมันแบกอะไรยิ่งสูงก็G#ยิ่งสั่น ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่น..หัวใจCป่ายปีนอยู่บนฟ้Fmา ข้างกายเหลือเพียงเทวดาทั้งที่เป็C#นคนธรรมดาไม่รู้ว่G#าที่สุด..ฉันจะต้องตกต้องหล่นเมื่อใC D#ไม่รู้เลยจริง ๆ

G# | G# |G# | G# |

แรงG#แค่นี้ หัวใจเท่านั้น..ที่ยังไหC#มันคือG#สิ่งนี้..ที่เลือกมาแล้ว ก็ต้องไปC#

* |

ใครจะรู้Fm ลึก ๆ ฉันคิดถึงอะไรบ่าของฉัC#นมันแบกอะไรยิ่งสูงก็G#ยิ่งสั่น ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่น..หัวใจCเมื่อมันคือชีวิFmตที่ฉันไม่มีทางบ่ายเบี่ยงเสี่ยงแค่ไหC#น มันก็ต้องไปให้มันถึG#งที่สุดแม้มันต้องหนักต้องเหนื่อยเท่าไC (D#)ร..สุดท้ายก็ต้องเชิด

G# | G# |G# | G# |
G# | G# |A#m | A#m |C# | C# |G# | G# |
Fm | Fm |A#7 | A#7 | C# | C# | D D# |

* | ** |

 Fm C#            ต้องขึ้นG# Cไป..       แค่ไหนก็ต้อFm C#งสู้ฉันต้องG# Cไป..         สุดท้ายมันต้องเชิด

G# | D#/G |F# | C# |
G# | D#/G |F# | C# |

ปีG#นขึ้นฟ้D#/Gา เพื่อไปให้ถึF#ง..ที่จุดหมาC#ไม่มีG#สิทธิ์ท้D#/Gอ หัวใจจะขF#อ..เชิดต่อC# C#m | G#ไปคอร์ดเพลง เชิดสิงโต Big ass บิ๊ก แอส

เนื้อเพลง เชิดสิงโต Bigass บิ๊กแอสปีนขึ้นฟ้า เพื่อไปให้ถึงที่จุดหมาย แบกเอาความหวังของใครต่อใคร ลากขึ้นไป ผู้คนตะโกนโห่ร้องมองฉันกันใหญ่ เสียงกลองกระหน่ำ เร่งเร้า ปลุกใจ ใครจะรู้ ลึกๆฉันคิดถึงอะไร บ่าของฉันมันแบกอะไร ยิ่งสูงก็ยิ่งสั่น ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่นหัวใจ ป่ายปีนอยู่บนฟ้า ข้างกายเหลือเพียงเทวดา ทั้งที่เป็นคนธรรมดา ไม่รู้ว่าที่สุดฉันจะต้องตกต้องหล่นเมื่อใด ไม่รู้เลยจริงๆแรงแค่นี้ หัวใจเท่านั้นที่ยังไหว มันคือสิ่งนี้ที่เลือกมาแล้ว ก็ต้องไป ใครจะรู้ ลึกๆฉันคิดถึงอะไร บ่าของฉันมันแบกอะไร ยิ่งสูงก็ยิ่งสั่น ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่นหัวใจ เมื่อมันคือชีวิตที่ฉันไม่มีทางบ่ายเบี่ยง เสี่ยงแค่ไหน มันก็ต้องไป ให้มันถึงที่สุด แม้มันต้องหนักต้องเหนื่อยเท่าไร สุดท้ายก็ต้องเชิด ต้องขึ้นไป แค่ไหนก็ต้องสู้ ฉันต้องไป สุดท้ายมันต้องเชิด ปีนขึ้นฟ้า เพื่อไปให้ถึงที่จุดหมาย ไม่มีสิทธิ์ท้อ หัวใจจะขอเชิดต่อไป