เชิดสิงโต

Bigass, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เชิดสิงโต Bigass บิ๊กแอส

G#m | C# |G#m | D# | D# |
G# | G# |G# | G# |
G# | G# |G# | G# |

ปีนG#ขึ้นฟ้า เพื่อไปให้ถึง..ที่จุดหมC#ายแบกเอG#าความหวังของใครต่อใคร ลากขึ้นไปC#

ผู้คนตะโกA#mนโห่ร้องมองฉัD#นกันใหญ่เสียงกลองกระหน่ำA#m เร่งเร้า ปลุกใจD#

ใครจะรู้Fm ลึก ๆ ฉันคิดถึงอะไรบ่าของฉัC#นมันแบกอะไรยิ่งสูงก็G#ยิ่งสั่น ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่น..หัวใจCป่ายปีนอยู่บนฟ้Fmา ข้างกายเหลือเพียงเทวดาทั้งที่เป็C#นคนธรรมดาไม่รู้ว่G#าที่สุด..ฉันจะต้องตกต้องหล่นเมื่อใC D#ไม่รู้เลยจริง ๆ

G# | G# |G# | G# |

แรงG#แค่นี้ หัวใจเท่านั้น..ที่ยังไหC#มันคือG#สิ่งนี้..ที่เลือกมาแล้ว ก็ต้องไปC#

* |

ใครจะรู้Fm ลึก ๆ ฉันคิดถึงอะไรบ่าของฉัC#นมันแบกอะไรยิ่งสูงก็G#ยิ่งสั่น ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่น..หัวใจCเมื่อมันคือชีวิFmตที่ฉันไม่มีทางบ่ายเบี่ยงเสี่ยงแค่ไหC#น มันก็ต้องไปให้มันถึG#งที่สุดแม้มันต้องหนักต้องเหนื่อยเท่าไC (D#)ร..สุดท้ายก็ต้องเชิด

G# | G# |G# | G# |
G# | G# |A#m | A#m |C# | C# |G# | G# |
Fm | Fm |A#7 | A#7 | C# | C# | D D# |

* | ** |

 Fm C#            ต้องขึ้นG# Cไป..       แค่ไหนก็ต้อFm C#งสู้ฉันต้องG# Cไป..         สุดท้ายมันต้องเชิด

G# | D#/G |F# | C# |
G# | D#/G |F# | C# |

ปีG#นขึ้นฟ้D#/Gา เพื่อไปให้ถึF#ง..ที่จุดหมาC#ไม่มีG#สิทธิ์ท้D#/Gอ หัวใจจะขF#อ..เชิดต่อC# C#m | G#ไป