ลมเปลี่ยนทิศ

 Big Ass สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลมเปลี่ยนทิศ Bigass บิ๊กแอส
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: อภิชาติ พรมรักษาเรียบเรียง: Big Assดนตรี: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

G#m7 | F# |G#m7 | F# |
G#m7 | F# |G#m7 | F# |

ใบBmaj7ไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่านเป็นF#สัญญานแห่งความผันเปลี่ยนทุBmaj7กๆ สิ่งคือความหมุนเวียนไม่เที่ยF#งแท้ทำBmaj7ทุกอย่างให้ดีที่สุดเพียF#งเพื่อฉุดให้เธอไม่ไปในBmaj7ที่สุดก็คงต้องหยุดและยอมF#แพ้ใจของคนหนอC#คน

ก็ไม่Bsus2รู้จะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยF#นทิศและชีวิBsus2ตจะห้ามยังไงให้เธอไม่ไปC# ไม่มีทาง

เรBmaj7ามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือA#m7เกินขอบใจนBะที่เคยมีกันมันถึG#m7งเวลายอมรับC#ความจริงเรBmaj7ามาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝัA#m7น ตั้งเท่าไรเมื่อชีวิBตคือความเป็นไปสุดท้าBmยก็ต้องจากกัน เท่านั้นF#เอง..  C#

ชีวิBmaj7ตหนึ่งกำลังเริ่มใหม่ชีF#วิตหนึ่งกำลังว่างเปล่าควBmaj7ามรู้สึกช่างทรมาณ และโหF#ดร้ายทำBmaj7ได้เพียงแต่ยอมรับมันแม้F#ต้องเจ็บจะยอมเข้าใจคงBmaj7ไม่มีอะไรเหมือนเดิม อีกต่อF#ไปใจของคนหนC#อคน

เมื่อสุดท้าBsus2ยจะห้ามยังไง สายลมย่อมเปลี่ยนF#ทิศและชีวิBsus2ตจะห้ามยังไง ก็ต้องเปลี่ยนไปC#ไม่ต่างกัน

** |

 D#m7  ผ่านพบBsus2มาเพื่อจากกัC#น เท่านั้นเอง

F# | C# | D#m7 | Bsus2 C# | F# | F# |คอร์ดเพลง ลมเปลี่ยนทิศ Big ass บิ๊ก แอส

เนื้อเพลง ลมเปลี่ยนทิศ Bigassใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสัญญานแห่งความผันเปลี่ยน ทุกๆสิ่งคือความหมุนเวียนไม่เที่ยงแท้ ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพียงเพื่อฉุดให้เธอไม่ไป ในที่สุดก็คงต้องหยุดและยอมแพ้ ใจของคนหนอคน ก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยนทิศ และชีวิตจะห้ามยังไงให้เธอไม่ไป ไม่มีทาง เรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกิน ขอบใจนะที่เคยมีกัน มันถึงเวลายอมรับความจริง เรามาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝัน ตั้งเท่าไร เมื่อชีวิตคือความเป็นไป สุดท้ายก็ต้องจากกัน เท่านั้นเอง ชีวิตหนึ่งกำลังเริ่มใหม่ ชีวิตหนึ่งกำลังว่างเปล่า ความรู้สึกช่างทรมาณ และโหดร้าย ทำได้เพียงแต่ยอมรับมัน แม้ต้องเจ็บจะยอมเข้าใจ คงไม่มีอะไรเหมือนเดิม อีกต่อไป ใจของคนหนอคน เมื่อสุดท้ายจะห้ามยังไง สายลมย่อมเปลี่ยนทิศ และชีวิตจะห้ามยังไง ก็ต้องเปลี่ยนไป ไม่ต่างกัน ผ่านพบมาเพื่อจากกัน เท่านั้นเอง