เหงา

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เหงา - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

A | A |

เคยเหงAากันบ้างไหม เคยรู้F#mอยู่ใช่ไหมว่าเหงBmามันโหดร้ายเกินจะเปรีEยบ

มองหาAคนข้างกาย ลองถาF#mมเขาบ้างไหมทุกคBmนรู้สึกเหงาเท่า ๆ กัE

อยากให้Aโลกเห็นใจ อยากใF#mห้คนสงสารทุกคBmนก็ต้องการเหมือน ๆE กัน

 D โอ้ใครหนอใคร..ช่างทำEเธอให้..น้ำตEาหล่นไหลหลั่งริAจึงร้อDงเพลF#mงกล่อมทั้งBmคืนส่งไปEตามสายลมโบกโบF#mย.. ถึงEเธอ

เพื่อBmนเอย..E   ชีวิตAยังมีหวังอีกยาวF#mไกลเพื่อBmนเอย..E   จะเศร้AาจะซึมกันไปF#mใยยังมีBmเรื่องราวอีกมาEกมาย...ให้ค้นAหา

A F#m | Bm E |A F#m | Bm E A | A |

ถึงรู้Aอยู่แก่ใจ ทั้งคิF#mดจนซึ้งใจทำไBmมยังเศร้าใจยังเจ็บปวE

จึงหAาโลกกว้างไกล ค้นหF#mาอยู่เพียงไหนยังไBmปไม่ถึงเพียงครึ่งEทาง

เพื่อนเหAงา เราก็เหงา  ใครเศF#mร้า ก็ปลอบใจใครโถBmม ใครจะซ้ำ ก็ช่างเขE

* | ** |