รักไม่มีทางออก

 พลอยชมพู สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักไม่มีทางออก พลอยชมพู
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล

C | Bm Em |Am Bm | C | D |

ความรัCก.. ที่ฉันเคยใฝ่ฝัBmความรักEmดี ๆ อย่างนั้Amน  ไม่Dเคยมีอยู่จริงGใช่ไหมกี่ครั้Cง.. ที่รักไม่เป็นอย่างใBmยิ่งฉัEmนรักมากแค่ไหAmน  ก็เหมืDอนยิ่งทำผิดไปGทุกที

รักCที่พยายามไขว่คว้ายิ่งตามหBmาก็เหมือนยิ่งไกลออกไEmติดอยู่ตรAmงที่เดิม อย่างคBmนหลงทางที่มองCไม่เห็นอะไร

อยู่Dในรักนี้Cที่ไม่เหลือทาD/Cงให้เดินทางออBmกไม่มีให้ฉันEmไปความเจ็Amบที่ฉัน..ไม่อาB7จบอกใครให้รู้Em..และเข้าDm Gใจอยู่ในวังวนCที่มีแค่เพียงน้ำตาไม่เคBmยตื่นจากฝันร้าA#dim Am   มีแต่คำถามที่ไร้คำตอDบ..    ว่าฉันต้องทำอย่างไร

C | D |

ความรัCก.. ที่สวยงามดั่งความฝัBmคงไม่Emใช่สำหรับฉัAmน  คงไม่Dดีพอจะได้Gรักใครกี่ครั้Cง.. ที่ทุ่มเทไปหมดใBmทุกครั้Emงที่ความไว้ใจAm.. ทำร้ายDหัวใจตัวเอG

* | ** |

Em C |

 G   ว่าฉันDต้องทำอย่Am | Cางไร...

** |

C | Bm Em |Am Bm | C |คอร์ดเพลง รักไม่มีทางออก พลอยชมพู

เนื้อเพลง รักไม่มีทางออก พลอยชมพูความรัก ที่ฉันเคยใฝ่ฝัน ความรักดีๆอย่างนั้น ไม่เคยมีอยู่จริงใช่ไหม กี่ครั้ง ที่รักไม่เป็นอย่างใจ ยิ่งฉันรักมากแค่ไหน ก็เหมือนยิ่งทำผิดไปทุกที รักที่พยายามไขว่คว้า ยิ่งตามหาก็เหมือนยิ่งไกลออกไป ติดอยู่ตรงที่เดิม อย่างคนหลงทาง ที่มองไม่เห็นอะไร อยู่ในรักนี้ที่ไม่เหลือทางให้เดิน ทางออกไม่มีให้ฉันไป ความเจ็บที่ฉัน ไม่อาจบอกใครให้รู้และเข้าใจ อยู่ในวังวนที่มีแค่เพียงน้ำตา ไม่เคยตื่นจากฝันร้าย มีแต่คำถามที่ไร้คำตอบ ว่าฉันต้องทำอย่างไร ความรัก ที่สวยงามดั่งความฝัน คงไม่ใช่สำหรับฉัน คงไม่ดีพอจะได้รักใคร กี่ครั้ง ที่ทุ่มเทไปหมดใจ ทุกครั้งที่ความไว้ใจ ทำร้ายหัวใจตัวเอง ว่าฉันต้องทำอย่างไร