ลืมได้ (แต่ไม่ใช่ตอนนี้)

 วงกลม  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลืมได้ (แต่ไม่ใช่ตอนนี้) วงกลม
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย จันสุขเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

D A | Bm G |D A | Bm G |
D A | Bm G |D A | A |

ทำไมมันยากเย็นอย่างนี้DวะกับการจะลืมใครซักคAหรือจะเป็นGเหตุผลบางอย่าAงที่คับแค้นในหัวDใจแค่เขGาคนเดียวทำไมมันยาAกมันเย็นเห็นF#mทีเรื่องอื่นลืมง่าBmยจะตายแค่ลบEmเขาทิ้งไป..  G ออกAจากความรู้Dสึก..

D |

ก็เธอเป็นคนที่ฉันDรัก แต่เธอกลับมาทิ้งกันAไปแบบไม่เหลืGอเยื่อใยอะไรAกันเลยประมาณDนี้เจ็บทุกครั้Gงทุกทีที่นึกAถึงเธอมันยากF#mเกินที่ฉันนั้นจะทำBmใจได้ก็ไม่รู้Emเมื่อไร..ที่ฉันAจะลบเลือนออกจากความDทรงจำ

แค่ขอเวลาหน่อยได้มั้Gให้ฉันลืมเธอวันนี้A ฉันคงทำไม่ได้Bmก็เธอมาทำให้รักแทบตGายจะให้ลืมกันง่าย ๆA ได้ข้ามวันข้ามคืBmแม้Gว่าเธอจะทิ้งAฉันไปทำF#mให้ฉันเสียใจมากซักBmแค่ไหนมันก็ไม่GสามารถลบเธอออกจากหัวใจAของฉันได้Dซักที

ทำไมมันทรมานอย่างนี้Dวะเมื่อไรจะลืมเธอได้เสียAทีหรือจะเป็นGอย่างนี้จนกว่าฉันAจะหมดลมหายDใจแค่เธอGคนเดียวทำไมมันยากมัAนเย็นพยายาF#mมแล้วเท่าไBmแต่ไม่มีEmวันไหนที่ฉันลืAมเธอได้ซักDวัน

** |

G A | F#m Bm |G A | D F# |
G Gm | F#m Bm |C | A |

** |

มันก็ไม่GสามารถลบเธอออกจากหัวใจAของฉันได้Dซักทีคอร์ดเพลง ลืมได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ วงกลม

เนื้อเพลง ลืมได้ แต่ไม่ใช่ตอนนี้ วงกลมทำไมมันยากเย็นอย่างนี้วะ กับการจะลืมใครซักคน หรือจะเป็นเหตุผลบางอย่างที่คับแค้นในหัวใจ แค่เขาคนเดียวทำไมมันยากมันเย็น เห็นทีเรื่องอื่นลืมง่ายจะตาย แค่ลบเขาทิ้งไป ออกจากความรู้สึก ก็เธอเป็นคนที่ฉันรัก แต่เธอกลับมาทิ้งกันไป แบบไม่เหลือเยื่อใยอะไรกันเลยประมาณนี้ เจ็บทุกครั้งทุกทีที่นึกถึงเธอ มันยากเกินที่ฉันนั้นจะทำใจได้ ก็ไม่รู้เมื่อไร ที่ฉันจะลบเลือนออกจากความทรงจำ แค่ขอเวลาหน่อยได้มั้ย ให้ฉันลืมเธอวันนี้ ฉันคงทำไม่ได้ ก็เธอมาทำให้รักแทบตาย จะให้ลืมกันง่ายๆได้ข้ามวันข้ามคืน แม้ว่าเธอจะทิ้งฉันไป ทำให้ฉันเสียใจมากซักแค่ไหน มันก็ไม่สามารถลบเธอออกจากหัวใจของฉัน ได้ซักที ทำไมมันทรมานอย่างนี้วะ เมื่อไรจะลืมเธอได้เสียที หรือจะเป็นอย่างนี้จนกว่าฉันจะหมดลมหายใจ แค่เธอคนเดียวทำไมมันยากมันเย็น พยายามแล้วเท่าไร แต่ไม่มีวันไหนที่ฉันลืมเธอได้ซักวัน มันก็ไม่สามารถลบเธอออกจากหัวใจของฉัน ได้ซักที