ลืมคนที่เคยรัก

วุฒิ ป่าบอน, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลืมคนที่เคยรัก - วุฒิ ป่าบอน

Dm | A# |F | C |Dm | A# |F | C | C |

อยากDmขอบใจเหลือเกินที่ทำให้ฉันA#เจ็บเจ็บFเจียนตายแค่ไหนเธอคงไม่Cรู้ที่รู้Dmก็คือฉัน.. ที่มันA#ยังคงรักเธอถึงแFม้ว่าเธอจะไม่เคยรักฉัC

อยาDmกให้เธอเข้าใจฉันมากกว่A#านี้สิ่Fงที่มีตอนนี้ก็คือหัวCใจที่มอDmบให้เธอเก็บไว้ แต่เธอA#กลับทิ้งมันไปต้องทำFอย่างไรเมื่อใจฉันถูกทิ้C | Cง..

ลืมDmไปแล้วหรือ คนที่เธอA#เคยรักคนที่เคFยรู้จัก คนที่บอCกรักเธอเลิกDmกันเถอะนะ พอA#แค่นี้นะคำนี้Fฟังแล้วมันช้ำใจเมื่อเธอCต้องการจะไป..จากฉัCน..

อาDmจจะเจ็บและช้ำไปอีกนาA#ฉันคFงต้องทรมานถ้ายังหายCใจชีวิDmตที่ยังเหลือ จะให้ฉันA#ทำอย่างไรเพื่อผ่าFนคืนเลวร้าย เพื่อให้ลืมCคนใจร้ายที่ฝากแผลไว้กลางใจ

Dm | A# |F | C |Dm | A# |F | C | C |

** | ** |

ฝาDmกข้อความสุดท้ายให้กับเธA#รักFเสมอถึงเธออยู่หนใดCให้เธDmอจดจำไว้ ฉันA#ไม่เคยลืมเธอแต่เธFอกลับลืมฉัน สิ่งที่เธอCทำนั้น C  เธอลืมฉันแล้วทิ้งไป..

Dm | A# |F | C |

เธอลืมฉันแล้วทิ้งDm | A# | F | Cไปเธอลืมฉันแล้วทิ้งไป

Dm | A# | F | C | ( x2 ) | C | Dm |