ลืมคนที่เคยรัก

 ลืมคนที่เคยรัก  วุฒิ ป่าบอน  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลืมคนที่เคยรัก วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เดี่ยว สงขลาเรียบเรียง: ต้น สติสังกัดค่าย: พาราฮัท

Dm | A# |F | C |Dm | A# |F | C | C |

อยากDmขอบใจเหลือเกินที่ทำให้ฉันA#เจ็บเจ็บFเจียนตายแค่ไหนเธอคงไม่Cรู้ที่รู้Dmก็คือฉัน.. ที่มันA#ยังคงรักเธอถึงแFม้ว่าเธอจะไม่เคยรักฉัC

อยาDmกให้เธอเข้าใจฉันมากกว่A#านี้สิ่Fงที่มีตอนนี้ก็คือหัวCใจที่มอDmบให้เธอเก็บไว้ แต่เธอA#กลับทิ้งมันไปต้องทำFอย่างไรเมื่อใจฉันถูกทิ้C | Cง..

ลืมDmไปแล้วหรือ คนที่เธอA#เคยรักคนที่เคFยรู้จัก คนที่บอCกรักเธอเลิกDmกันเถอะนะ พอA#แค่นี้นะคำนี้Fฟังแล้วมันช้ำใจเมื่อเธอCต้องการจะไป..จากฉัCน..

อาDmจจะเจ็บและช้ำไปอีกนาA#ฉันคFงต้องทรมานถ้ายังหายCใจชีวิDmตที่ยังเหลือ จะให้ฉันA#ทำอย่างไรเพื่อผ่าFนคืนเลวร้าย เพื่อให้ลืมCคนใจร้ายที่ฝากแผลไว้กลางใจ

Dm | A# |F | C |Dm | A# |F | C | C |

** | ** |

ฝาDmกข้อความสุดท้ายให้กับเธA#รักFเสมอถึงเธออยู่หนใดCให้เธDmอจดจำไว้ ฉันA#ไม่เคยลืมเธอแต่เธFอกลับลืมฉัน สิ่งที่เธอCทำนั้น C  เธอลืมฉันแล้วทิ้งไป..

Dm | A# |F | C |

เธอลืมฉันแล้วทิ้งDm | A# | F | Cไปเธอลืมฉันแล้วทิ้งไป

Dm | A# | F | C | ( x2 ) | C | Dm |คอร์ดเพลง ลืมคนที่เคยรัก วุฒิ ป่าบอน

เนื้อเพลง ลืมคนที่เคยรัก วุฒิ ป่าบอนอยากขอบใจเหลือเกินที่ทำให้ฉันเจ็บ เจ็บเจียนตายแค่ไหนเธอคงไม่รู้ ที่รู้ก็คือฉัน ที่มันยังคงรักเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่เคยรักฉัน อยากให้เธอเข้าใจฉันมากกว่านี้ สิ่งที่มีตอนนี้ก็คือหัวใจ ที่มอบให้เธอเก็บไว้ แต่เธอกลับทิ้งมันไป ต้องทำอย่างไรเมื่อใจฉันถูกทิ้ง ลืมไปแล้วหรือ คนที่เธอเคยรัก คนที่เคยรู้จัก คนที่บอกรักเธอ เลิกกันเถอะนะ พอแค่นี้นะ คำนี้ฟังแล้วมันช้ำใจ เมื่อเธอต้องการจะไปจากฉัน อาจจะเจ็บและช้ำไปอีกนาน ฉันคงต้องทรมานถ้ายังหายใจ ชีวิตที่ยังเหลือ จะให้ฉันทำอย่างไร เพื่อผ่านคืนเลวร้าย เพื่อให้ลืมคนใจร้าย ที่ฝากแผลไว้กลางใจ ฝากข้อความสุดท้ายให้กับเธอ รักเสมอถึงเธออยู่หนใด ให้เธอจดจำไว้ ฉันไม่เคยลืมเธอ แต่เธอกลับลืมฉัน สิ่งที่เธอทำนั้น เธอลืมฉันแล้วทิ้งไป เธอลืมฉันแล้วทิ้งไป เธอลืมฉันแล้วทิ้งไป