มากับบิ๊ก

 D GERRARD  OG-ANIC  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มากับบิ๊ก D GERRARD Feat. OG-ANIC
เนื้อร้อง/ทำนอง: D GERRARD, OG-ANICเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: D GERRARDติดต่องานแสดง: 0654409098

แล้วคุณเคยรัFmกผมบ้างหรือเปD#mล่าเมื่อไหร่จะรู้C#ซักทีCเวลาที่ทัFmกเธอก็ไม่ตอD#mบ เธอไปกับหนุ่C#มแสนดีCในตอนสุดท้Fmายเธอไม่ต้องบอD#mก ใคร ๆ เขาก็C#รู้ดี  Cสิ่งที่เธอเห็Fmนนั้นล้วนลวงหลD#mอกไม่ต้องกังวC#ล babyC

ก็เพราะว่าFm D#mแสงสี..มันบังตC#า ทำให้เธอนั้นมอCงไม่เห็นมองมาFm D#mทางนี้..มี OGC# DG 2 หนุ่มCสุดทะเล้น Fm แล้วไม่ต้องกลัวถึงหน้าพี่D#mเหมือนเอเยนต์ C# ถ้าอยากชิลล์เดี๋ยวพี่จะพCาไปเดินเล่น Fm พอน้องหิวเดี๋ยวพี่จะพD#mาไปเซเว่น  แล้C#วสุดท้ายปลายทางคือเฮCเว่น !

ก็มากับบิ๊Fmกดิ กับบิ๊กD#mดิ  กับบิ๊กC#ดิ บิ๊กดิ บิ๊กCดิงั้นมากับบิ๊Fmกดิ กับบิ๊D#mกดิ  กับบิ๊C#กดิ บิ๊กดิ บิ๊Cกดิต้องมากับบิ๊Fmกดิ กับบิ๊D#mกดิ  กับบิ๊C#กดิ บิ๊กดิ บิ๊Cกดิก็มากับบิ๊Fmกดิ กับบิ๊กD#mดิ  กับบิ๊กC#ดิ บิ๊กดิ บิ๊กCดิ

อยู่กับพี่Fmแล้วสบD#mาย ความกลัC#วน้องก็จะมลาCกอดกับผFmมไม่มีหD#mนาว รับรองC#มีแต่ความผ่อนคลาCเดินเข้ามFmา come on babyD#m มากับผC#มแล้วฟังให้ดีCถ้าเธอไหFmวถึงตอนตี่สี่D#mมัวช้าอยู่ใยC#เครื่องกำลังติดCเลย

เลยว่าจะชวFmนเธอไป GalaD#mxy to havC#e a parCtyHey ! Hands uFmp ! EveryboD#mdy โคจรC#กับผมดิCหากเขาไม่รัFmกก็ยังคงมีD#mผม ไม่ให้C#ขืนขมอีCไม่ต้องลังเFmลมัวดูท่าทีD#mผม มานี่C# ! ให้ผมจีCจีบ จีบ จีบ

** |

ถ้าเธFmอไม่มาเจอกันเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้ให้เธอ D#m ก็เป็นได้แค่เพียงละเมอ ฝันหวานที่เธอไม่เอา C# อาจเพราะว่าเธอมีเขา อาจเพราะว่าเธอไม่เหงา C อาจเพราะเธอยังไม่เมา หรือว่าเพราะอะไรไม่รู้

ควาFmมจริงคือที่แน่ ๆ มากับพี่มันก็ไม่ได้แย่เปิด GPSD#m ไม่ต้องโทรหาแม่ไม่ต้องกลัวหลงทาง พี่จะร่ายมนต์แก้AbraC# cadabra ช่วยเธอ เช็ดน้ำตาบำรุงหัวใจอัCนบอบช้ำจากการกระทำของหนุ่มแสนดี

อยากลองก็ไFmด้ เอาใจไปเลยง่าย ๆคบกับผมไม่สับสD#mไม่เหมือนอย่างเขาคุณสุขสมยังต้องการอะไรจากผC#ม เดี๋ยวผมจะหามาให้ไม่ต้องถามว่าผมน่ะใช่ไม่ใช่มากับบิ๊Cกเขยิบมาชิดใกล้ใกล้แล้วคุณจะรู้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอก

** |คอร์ดเพลง มากับบิ๊ก DGERRARD Feat. OGANIC

เนื้อเพลง มากับบิ๊ก D GERRARD Feat. OG ANICแล้วคุณเคยรักผมบ้างหรือเปล่า เมื่อไหร่จะรู้ซักที เวลาที่ทักเธอก็ไม่ตอบ เธอไปกับหนุ่มแสนดี ในตอนสุดท้ายเธอไม่ต้องบอก ใครๆเขาก็รู้ดี สิ่งที่เธอเห็นนั้นล้วนลวงหลอก ไม่ต้องกังวล baby ก็เพราะว่าแสงสี มันบังตา ทำให้เธอนั้นมองไม่เห็น มองมาทางนี้ มี OG DG 2 หนุ่มสุดทะเล้น แล้วไม่ต้องกลัวถึงหน้าพี่เหมือนเอเยนต์ ถ้าอยากชิลล์เดี๋ยวพี่จะพาไปเดินเล่น พอน้องหิวเดี๋ยวพี่จะพาไปเซเว่น แล้วสุดท้ายปลายทางคือเฮเว่น ! ก็มากับบิ๊กดิ กับบิ๊กดิ กับบิ๊กดิ บิ๊กดิ บิ๊กดิ งั้นมากับบิ๊กดิ กับบิ๊กดิ กับบิ๊กดิ บิ๊กดิ บิ๊กดิ ต้องมากับบิ๊กดิ กับบิ๊กดิ กับบิ๊กดิ บิ๊กดิ บิ๊กดิ ก็มากับบิ๊กดิ กับบิ๊กดิ กับบิ๊กดิ บิ๊กดิ บิ๊กดิ อยู่กับพี่แล้วสบาย ความกลัวน้องก็จะมลาย กอดกับผมไม่มีหนาว รับรองมีแต่ความผ่อนคลาย เดินเข้ามา come on baby มากับผมแล้วฟังให้ดี ถ้าเธอไหวถึงตอนตี่สี่ มัวช้าอยู่ใยเครื่องกำลังติดเลย เลยว่าจะชวนเธอไป Galaxy to have a party Hey ! Hands up ! Everybody โคจรกับผมดิ หากเขาไม่รักก็ยังคงมีผม ไม่ให้ขืนขมอีก ไม่ต้องลังเลมัวดูท่าทีผม มานี่ ! ให้ผมจีบ จีบ จีบ จีบ ถ้าเธอไม่มาเจอกัน เซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้ให้เธอ ก็เป็นได้แค่เพียงละเมอ ฝันหวานที่เธอไม่เอา อาจเพราะว่าเธอมีเขา อาจเพราะว่าเธอไม่เหงา อาจเพราะเธอยังไม่เมา หรือว่าเพราะอะไรไม่รู้ ความจริงคือที่แน่ๆมากับพี่มันก็ไม่ได้แย่ เปิด GPS ไม่ต้องโทรหาแม่ ไม่ต้องกลัวหลงทาง พี่จะร่ายมนต์แก้ Abra cadabra ช่วยเธอ เช็ดน้ำตา บำรุงหัวใจอันบอบช้ำ จากการกระทำของหนุ่มแสนดี อยากลองก็ได้ เอาใจไปเลยง่ายๆคบกับผมไม่สับสน ไม่เหมือนอย่างเขาคุณสุขสม ยังต้องการอะไรจากผม เดี๋ยวผมจะหามาให้ ไม่ต้องถามว่าผมน่ะใช่ไม่ใช่ มากับบิ๊กเขยิบมาชิดใกล้ใกล้ แล้วคุณจะรู้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอก