มากับบิ๊ก

D GERRARD, OG-ANIC, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มากับบิ๊ก - D GERRARD Feat. OG-ANIC

แล้วคุณเคยรัFmกผมบ้างหรือเปD#mล่าเมื่อไหร่จะรู้C#ซักทีCเวลาที่ทัFmกเธอก็ไม่ตอD#mบ เธอไปกับหนุ่C#มแสนดีCในตอนสุดท้Fmายเธอไม่ต้องบอD#mก ใคร ๆ เขาก็C#รู้ดี  Cสิ่งที่เธอเห็Fmนนั้นล้วนลวงหลD#mอกไม่ต้องกังวC#ล babyC

ก็เพราะว่าFm D#mแสงสี..มันบังตC#า ทำให้เธอนั้นมอCงไม่เห็นมองมาFm D#mทางนี้..มี OGC# DG 2 หนุ่มCสุดทะเล้น Fm แล้วไม่ต้องกลัวถึงหน้าพี่D#mเหมือนเอเยนต์ C# ถ้าอยากชิลล์เดี๋ยวพี่จะพCาไปเดินเล่น Fm พอน้องหิวเดี๋ยวพี่จะพD#mาไปเซเว่น  แล้C#วสุดท้ายปลายทางคือเฮCเว่น !

ก็มากับบิ๊Fmกดิ กับบิ๊กD#mดิ  กับบิ๊กC#ดิ บิ๊กดิ บิ๊กCดิงั้นมากับบิ๊Fmกดิ กับบิ๊D#mกดิ  กับบิ๊C#กดิ บิ๊กดิ บิ๊Cกดิต้องมากับบิ๊Fmกดิ กับบิ๊D#mกดิ  กับบิ๊C#กดิ บิ๊กดิ บิ๊Cกดิก็มากับบิ๊Fmกดิ กับบิ๊กD#mดิ  กับบิ๊กC#ดิ บิ๊กดิ บิ๊กCดิ

อยู่กับพี่Fmแล้วสบD#mาย ความกลัC#วน้องก็จะมลาCกอดกับผFmมไม่มีหD#mนาว รับรองC#มีแต่ความผ่อนคลาCเดินเข้ามFmา come on babyD#m มากับผC#มแล้วฟังให้ดีCถ้าเธอไหFmวถึงตอนตี่สี่D#mมัวช้าอยู่ใยC#เครื่องกำลังติดCเลย

เลยว่าจะชวFmนเธอไป GalaD#mxy to havC#e a parCtyHey ! Hands uFmp ! EveryboD#mdy โคจรC#กับผมดิCหากเขาไม่รัFmกก็ยังคงมีD#mผม ไม่ให้C#ขืนขมอีCไม่ต้องลังเFmลมัวดูท่าทีD#mผม มานี่C# ! ให้ผมจีCจีบ จีบ จีบ

** |

ถ้าเธFmอไม่มาเจอกันเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้ให้เธอ D#m ก็เป็นได้แค่เพียงละเมอ ฝันหวานที่เธอไม่เอา C# อาจเพราะว่าเธอมีเขา อาจเพราะว่าเธอไม่เหงา C อาจเพราะเธอยังไม่เมา หรือว่าเพราะอะไรไม่รู้

ควาFmมจริงคือที่แน่ ๆ มากับพี่มันก็ไม่ได้แย่เปิด GPSD#m ไม่ต้องโทรหาแม่ไม่ต้องกลัวหลงทาง พี่จะร่ายมนต์แก้AbraC# cadabra ช่วยเธอ เช็ดน้ำตาบำรุงหัวใจอัCนบอบช้ำจากการกระทำของหนุ่มแสนดี

อยากลองก็ไFmด้ เอาใจไปเลยง่าย ๆคบกับผมไม่สับสD#mไม่เหมือนอย่างเขาคุณสุขสมยังต้องการอะไรจากผC#ม เดี๋ยวผมจะหามาให้ไม่ต้องถามว่าผมน่ะใช่ไม่ใช่มากับบิ๊Cกเขยิบมาชิดใกล้ใกล้แล้วคุณจะรู้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอก

** |