หมาเหมือนเดิม

 วงกลม  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หมาเหมือนเดิม วงกลม
สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999, 0805205222

Am | Em |F | G |

ถึAmงรักกันแค่ไหน แต่ฉัEmนก็ยังไม่ใช่วันนี้Fคนที่เธอรัก ไม่ใช่ฉัCฉันAmรักเธอเกือบตาย สุดท้ายEmต้องร้างลาเธอFทำเหมือนฉัน..เป็นตัวอะไรG

บอกฉัAmนว่ารัก ฉันเข้EmาใจดีขอบคุDmณที่เธอ..มีใจCให้กันแต่คำAmว่ารัก.. ที่เธอEmเคยบอกฉันไปบอFกกับคนอื่G

ต่อให้รักให้ตาCย เธอคEmงไม่เอาAmหรอกเมื่อเธอไม่ชอDmบคนอย่างฉัน เธอไม่ต้องกาGรักมากเท่าไรC แต่มันE7ก็ยังได้เAmพื่อนเราคDmงจะเหมืGอน.. เพื่อFนมันแลเรGา..ว่าหมาเหมือนเดิC

แม้Amว่าวันนี้.. เราคEmงต้องเลิกกันแต่ขFอให้รู้ว่าฉัน..ยังรักเธCเธAmอยังอยู่กับฉัน ยังอยู่Emข้าง ๆ กันฉันยังFไม่ตาย ไม่ตาย โปรดรับรู้G

* | ** |

Am | Em |F | C |
Am | Em |F | G |

** |

Am | Em |F | Fm | C |คอร์ดเพลง หมาเหมือนเดิม วงกลม

เนื้อเพลง หมาเหมือนเดิม วงกลมถึงรักกันแค่ไหน แต่ฉันก็ยังไม่ใช่ วันนี้คนที่เธอรัก ไม่ใช่ฉัน ฉันรักเธอเกือบตาย สุดท้ายต้องร้างลา เธอทำเหมือนฉันเป็นตัวอะไร บอกฉันว่ารัก ฉันเข้าใจดี ขอบคุณที่เธอมีใจให้กัน แต่คำว่ารัก ที่เธอเคยบอกฉัน ไปบอกกับคนอื่น ต่อให้รักให้ตาย เธอคงไม่เอาหรอก เมื่อเธอไม่ชอบคนอย่างฉัน เธอไม่ต้องการ รักมากเท่าไร แต่มันก็ยังได้เพื่อน เราคงจะเหมือน เพื่อนมันแลเรา ว่าหมาเหมือนเดิม แม้ว่าวันนี้ เราคงต้องเลิกกัน แต่ขอให้รู้ว่าฉันยังรักเธอ เธอยังอยู่กับฉัน ยังอยู่ข้างๆกัน ฉันยังไม่ตาย ไม่ตาย โปรดรับรู้