ไม่ได้ความ

วงดูอิ้ง, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

ไม่ได้ความ - วงดูอิ้ง

D | A |G | A |

เธอเอาแต่ใจDต้องการอะไรต้องได้อย่างนั้Aถ้าไม่ใช่คนดัGง อย่าหวังจะรั้งเธอไว้Aแค่ผู้ชายติดดิDน เธอคงไม่ติดใจAมันเชยเกินไปG  มันคงข้ดใจของเธA | Aอ..

ถ้าไม่ทาหลูดปากแดGง เธอบอAกเธอไม่มีแรBmถ้าไม่ได้เขรถแต่Gง เธอบอAกว่าเธอยอมเดิDเธอชอGบผู้ชายอ่อนโยAแต่ว่าฉัF#mนหื่นกามหน้าตBmาเหมือนโจร Aถ้าGไม่ใช้ iPhone  คงAไม่ได้เดินจูงมือ..

G | A |

หน้าเน่า ๆEm เธอคงไม่เอาไม่มีทรF#mงเธอคงไม่สนใจไม่ได้ควาGม เลยตามใจเธอไม่Aทัน

D | A |G | A |
F#m | Bm |Em | A |

* |

ถ้าไม่ทาหลูดปากแดGง เธอบอAกเธอไม่มีแรBmถ้าไม่ได้เขรถแต่Gง เธอบอAกว่าเธอยอมเดิDเธอชอGบผู้ชายอ่อนโยAแต่ว่าฉัF#mนหื่นกามหน้าตBmาเหมือนโจร Aหน้Gาตาคงไม่โดAน..

ถ้าไม่ทาหลูดปากแดGง เธอบอAกเธอไม่มีแรBmถ้าไม่ได้เขรถแต่Gง เธอบอAกว่าเธอยอมเดิDเธอชอGบผู้ชายอ่อนโยAแต่ว่าฉัF#mนหื่นกามหน้าตBmาเหมือนโจร Aถ้าGไม่ใช้ iPhone  คงAไม่ได้เป็นแฟนเธอ..

D | A |G | A |D |