ไม่ได้ความ

 วงดูอิ้ง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ได้ความ วงดูอิ้ง
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัด ยุทรศิลป์เรียบเรียง: Boyplay Studioติดต่องานแสดง: 0878990045

D | A |G | A |

เธอเอาแต่ใจDต้องการอะไรต้องได้อย่างนั้Aถ้าไม่ใช่คนดัGง อย่าหวังจะรั้งเธอไว้Aแค่ผู้ชายติดดิDน เธอคงไม่ติดใจAมันเชยเกินไปG  มันคงข้ดใจของเธA | Aอ..

ถ้าไม่ทาหลูดปากแดGง เธอบอAกเธอไม่มีแรBmถ้าไม่ได้เขรถแต่Gง เธอบอAกว่าเธอยอมเดิDเธอชอGบผู้ชายอ่อนโยAแต่ว่าฉัF#mนหื่นกามหน้าตBmาเหมือนโจร Aถ้าGไม่ใช้ iPhone  คงAไม่ได้เดินจูงมือ..

G | A |

หน้าเน่า ๆEm เธอคงไม่เอาไม่มีทรF#mงเธอคงไม่สนใจไม่ได้ควาGม เลยตามใจเธอไม่Aทัน

D | A |G | A |
F#m | Bm |Em | A |

* |

ถ้าไม่ทาหลูดปากแดGง เธอบอAกเธอไม่มีแรBmถ้าไม่ได้เขรถแต่Gง เธอบอAกว่าเธอยอมเดิDเธอชอGบผู้ชายอ่อนโยAแต่ว่าฉัF#mนหื่นกามหน้าตBmาเหมือนโจร Aหน้Gาตาคงไม่โดAน..

ถ้าไม่ทาหลูดปากแดGง เธอบอAกเธอไม่มีแรBmถ้าไม่ได้เขรถแต่Gง เธอบอAกว่าเธอยอมเดิDเธอชอGบผู้ชายอ่อนโยAแต่ว่าฉัF#mนหื่นกามหน้าตBmาเหมือนโจร Aถ้าGไม่ใช้ iPhone  คงAไม่ได้เป็นแฟนเธอ..

D | A |G | A |D |คอร์ดเพลง ไม่ได้ความ วงดูอิ้ง

เนื้อเพลง ไม่ได้ความ วงดูอิ้งเธอเอาแต่ใจ ต้องการอะไรต้องได้อย่างนั้น ถ้าไม่ใช่คนดัง อย่าหวังจะรั้งเธอไว้ แค่ผู้ชายติดดิน เธอคงไม่ติดใจ มันเชยเกินไป มันคงข้ดใจของเธอ ถ้าไม่ทาหลูดปากแดง เธอบอกเธอไม่มีแรง ถ้าไม่ได้เขรถแต่ง เธอบอกว่าเธอยอมเดิน เธอชอบผู้ชายอ่อนโยน แต่ว่าฉันหื่นกามหน้าตาเหมือนโจร ถ้าไม่ใช้ iPhone คงไม่ได้เดินจูงมือ หน้าเน่าๆเธอคงไม่เอา ไม่มีทรงเธอคงไม่สนใจ ไม่ได้ความ เลยตามใจเธอไม่ทัน ถ้าไม่ทาหลูดปากแดง เธอบอกเธอไม่มีแรง ถ้าไม่ได้เขรถแต่ง เธอบอกว่าเธอยอมเดิน เธอชอบผู้ชายอ่อนโยน แต่ว่าฉันหื่นกามหน้าตาเหมือนโจร หน้าตาคงไม่โดน ถ้าไม่ทาหลูดปากแดง เธอบอกเธอไม่มีแรง ถ้าไม่ได้เขรถแต่ง เธอบอกว่าเธอยอมเดิน เธอชอบผู้ชายอ่อนโยน แต่ว่าฉันหื่นกามหน้าตาเหมือนโจร ถ้าไม่ใช้ iPhone คงไม่ได้เป็นแฟนเธอ