ไม่เดียงสา

Big Ass, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลมเปลี่ยนทิศ Bigass บิ๊กแอส

C# | F# |
C# | F# |C# | G# |

ส่งยิ้มC#ให้ความทรงจำดี ๆ ที่มีF#ให้กันในวันที่สอC#งเราไม่มีวันจะคืนกลับมG#ส่งยิ้มC#ให้กับความฝันFของเราที่เคยA#mตั้งใจจะไปG#ให้สุดปลายฟ้F#แต่แล้วก็พังทลาG#

ต่างเคยต่างมั่นF#ใจว่าความรักต้องแสFmนงดงามไม่ได้เผื่อF#ใจให้กับความไม่เดียG#งสา

กว่าจะรู้C#ว่าความรัFmกเป็นเช่F#นไร   G#เมื่อรู้C#ในความหมFmายของน้ำF#ตา    G#แม้C#ตอนสุดท้าFmยต้องเลิF#กราไม่ใF#mช่ความผิดของใคFmแค่วันนั้นA#7เรายังเด็กเกิD#mนกว่าจะเข้าใจG#ความรัก

F# | C# G# |

วันนี้C#เวลาก็พาให้เราผ่านมาF#ทุกสิ่งต่างได้เรียนรู้C#ในความเป็นจริง แม้มันจะสาG#อย่างน้อC#ยที่สุดความหลัFงที่มีจะเป็A#mนบทเรียนที่ดีG#และมีความหมF#ายที่ฉันและเธอไม่ลืมG#เลือน

* | ** |

C# | Cm7b5 |A#m F | F# |G# F# Fm G#/D# |

กว่าจะรู้C#ว่าความรัFmกเป็นเช่F#นไร   G#เมื่อรู้C#ในความหมFmายของน้ำF#ตา    G#แม้C#ตอนสุดท้าFmยต้องเลิF#กราไม่ใF#mช่ความผิดของใคFmแค่วันนั้นA#7เรายังเด็กเกิD#mนกว่าจFmะเข้าใF#จควาG#มรัก C#

 F# และมันไม่ใช่F#mความผิดของFmใครแค่วันนั้นA#7เรายังเด็กเกิD#mนกว่าจFmะเข้าใF#จในคG#วามรัก

C# | F# | C# | G# | C# |