ไม่เดียงสา

  Big Ass   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลมเปลี่ยนทิศ Bigass บิ๊กแอส
เนื้อร้อง: เหนือวงศ์ทำนอง: อภิชาติ พรมรักษาเรียบเรียง: Big Assดนตรี: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

C# | F# |
C# | F# |C# | G# |

ส่งยิ้มC#ให้ความทรงจำดี ๆ ที่มีF#ให้กันในวันที่สอC#งเราไม่มีวันจะคืนกลับมG#ส่งยิ้มC#ให้กับความฝันFของเราที่เคยA#mตั้งใจจะไปG#ให้สุดปลายฟ้F#แต่แล้วก็พังทลาG#

ต่างเคยต่างมั่นF#ใจว่าความรักต้องแสFmนงดงามไม่ได้เผื่อF#ใจให้กับความไม่เดียG#งสา

กว่าจะรู้C#ว่าความรัFmกเป็นเช่F#นไร   G#เมื่อรู้C#ในความหมFmายของน้ำF#ตา    G#แม้C#ตอนสุดท้าFmยต้องเลิF#กราไม่ใF#mช่ความผิดของใคFmแค่วันนั้นA#7เรายังเด็กเกิD#mนกว่าจะเข้าใจG#ความรัก

F# | C# G# |

วันนี้C#เวลาก็พาให้เราผ่านมาF#ทุกสิ่งต่างได้เรียนรู้C#ในความเป็นจริง แม้มันจะสาG#อย่างน้อC#ยที่สุดความหลัFงที่มีจะเป็A#mนบทเรียนที่ดีG#และมีความหมF#ายที่ฉันและเธอไม่ลืมG#เลือน

* | ** |

C# | Cm7b5 |A#m F | F# |G# F# Fm G#/D# |

กว่าจะรู้C#ว่าความรัFmกเป็นเช่F#นไร   G#เมื่อรู้C#ในความหมFmายของน้ำF#ตา    G#แม้C#ตอนสุดท้าFmยต้องเลิF#กราไม่ใF#mช่ความผิดของใคFmแค่วันนั้นA#7เรายังเด็กเกิD#mนกว่าจFmะเข้าใF#จควาG#มรัก C#

 F# และมันไม่ใช่F#mความผิดของFmใครแค่วันนั้นA#7เรายังเด็กเกิD#mนกว่าจFmะเข้าใF#จในคG#วามรัก

C# | F# | C# | G# | C# |คอร์ดเพลง ลมเปลี่ยนทิศ Big ass บิ๊ก แอส

เนื้อเพลง ลมเปลี่ยนทิศ Bigass บิ๊กแอสส่งยิ้มให้ความทรงจำดีๆที่มีให้กัน ในวันที่สองเราไม่มีวันจะคืนกลับมา ส่งยิ้มให้กับความฝันของเรา ที่เคยตั้งใจจะไปให้สุดปลายฟ้า แต่แล้วก็พังทลาย ต่างเคยต่างมั่นใจว่าความรักต้องแสนงดงาม ไม่ได้เผื่อใจให้กับความไม่เดียงสา กว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไร เมื่อรู้ในความหมายของน้ำตา แม้ตอนสุดท้ายต้องเลิกรา ไม่ใช่ความผิดของใคร แค่วันนั้นเรายังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจความรัก วันนี้เวลาก็พาให้เราผ่านมาทุกสิ่ง ต่างได้เรียนรู้ในความเป็นจริง แม้มันจะสาย อย่างน้อยที่สุดความหลังที่มี จะเป็นบทเรียนที่ดีและมีความหมาย ที่ฉันและเธอไม่ลืมเลือน กว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไร เมื่อรู้ในความหมายของน้ำตา แม้ตอนสุดท้ายต้องเลิกรา ไม่ใช่ความผิดของใคร แค่วันนั้นเรายังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจความรัก และมันไม่ใช่ความผิดของใคร แค่วันนั้นเรายังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจในความรัก