ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ

 แก๊งปากซอย  แสน นากา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ แสน นากา
สังกัดค่าย: GMM Grammy

D | A |Bm | A |

จำDไม่ได้เหรอ เราAเลิกกันแล้วมันBmจบไปแล้ว เรื่องเธF#mอกับฉันละเมอGหรือเปล่า ถึงได้F#mโทรหากัBm Em  อย่าว่าอย่างงั้นอย่างงี้นะเธA

ฉัDนไม่ใช่แฟน..ของAเธออีกแล้วเธBmอมีใหม่แล้ว ลืมไF#mปแล้วเหรอก็ไหGนเธอว่า..รักเขามาF#mกไงเธBmรักเขEmา ก็โทรAไปหาเขาสิD

ฉันไม่มีอะไรDจะคุยกับเธAไม่มีเลยเธBmอ สักเรื่องก็ไม่มีGเรื่องเก่Dาของเรา ก็จบAแบบไม่ดีไม่มีGประโยชน์ รื้อฟื้นAมันไม่มีอะไรDจะคุยกับเธAเรื่องตอนนี้เหBmรอคุยไปก็เท่าGนั้นเรื่องอDนาคต มันก็Aไม่เกี่ยวกัน.กับเธอGอีกแล้Aแล้วจะคุยอะ(D A)ไร

ควาDมจำเสื่อมเหรอ เธอAทิ้งฉันแล้วบอBmกลากันแล้ว ก็เคลียF#mร์แล้วไงถ้ามันGไม่ใช่..เรื่องคอขาF#mดบาดตาBmฉันขEmอ..ได้ไหAมอย่าโทรเบอร์นี้D

** |

D | A |Bm | G |
D | A |Bm | G A | D |

** |

ไม่มีอะไรจะBm | A | Dคุย...คอร์ดเพลง ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ แสน นากา

เนื้อเพลง ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ แสน นากาจำไม่ได้เหรอ เราเลิกกันแล้ว มันจบไปแล้ว เรื่องเธอกับฉัน ละเมอหรือเปล่า ถึงได้โทรหากัน อย่าว่าอย่างงั้นอย่างงี้นะเธอ ฉันไม่ใช่แฟนของเธออีกแล้ว เธอมีใหม่แล้ว ลืมไปแล้วเหรอ ก็ไหนเธอว่ารักเขามากไงเธอ รักเขา ก็โทรไปหาเขาสิ ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ ไม่มีเลยเธอ สักเรื่องก็ไม่มี เรื่องเก่าของเรา ก็จบแบบไม่ดี ไม่มีประโยชน์ รื้อฟื้นมัน ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ เรื่องตอนนี้เหรอคุยไปก็เท่านั้น เรื่องอนาคต มันก็ไม่เกี่ยวกันกับเธออีกแล้ว แล้วจะคุยอะไร ความจำเสื่อมเหรอ เธอทิ้งฉันแล้ว บอกลากันแล้ว ก็เคลียร์แล้วไง ถ้ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย ฉันขอได้ไหมอย่าโทรเบอร์นี้ ไม่มีอะไรจะคุย