ไม่มีอีกแล้ว

 มหาหิงค์  ไม่มีอีกแล้ว  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีอีกแล้ว เอ มหาหิงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอ มหาหิงค์เรียบเรียง: สุเทพ หะขุนทด

D |

จากนาทีGที่เธอบอกลา หยดน้ำตาDไม่เคยจางหายบอกตัวเอEmงยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปCแค่ไม่มีเธD

พยายามGทำความเข้าใจ..ว่าเราDมันคงไม่คู่ควรที่จะชวนEmเธอมาร่วมทางที่ไม่ได้โรCยด้วยกลีบดอกDไม้

 Em  ต่อจากนี้...ต้องเดิDนเพียงลำพัG   วันที่ไAmม่มีเธอC..อยู่ข้างฉัD

ไม่มีอีกแล้Gว.. สายตาคู่นั้Dน..ที่คอยห่วงใยฉัEmน.. ในวันที่เดียวดาCร่อDงรอยความรัGก.. ที่มันได้เกิดขึ้นDในใจพยายามลบมันEmเท่าไหร่  สุดท้ายฉันก็ไม่เคยCลืมเธอจากไปแล้Gว..  และฉันต้องปวดใจDแค่ไหนมันคงไม่เป็Emนอะไรเมื่อเธอต้องการจะไปC..   ฉันCmเข้าใจดีG

D |

เธอคงคิดGว่าฉันนั้นลืมง่ายเธอคงคิดDว่าฉันนั้นสุขใจไม่มีควาEmมสุขใดเท่าตอนที่เราได้อCยู่..ด้วยDกัน

ในวันนี้Gที่ฉันเดินออกมาบางเวลDาทำเหมือนไม่ใส่ใจอยากจะขEmอเวลาพักใจสักนิดให้หาCยเหนื่Dอย

 Em  ต่อจากนี้.. เธอคงต้องดูDแลตัวเอG   ไม่มีฉัAmนที่คอCยอยู่ข้างDเธอ

** |

 G# เมื่อก่อนเคยรักยังไง  ตอนนี้D#ก็ยังคงเหมือนเดิม.. G# ฉันคงรักใครไม่ได้อีกDแล้ว

G D | G D | G D |
Am Bm | C D |

ไม่มีอีกแล้Gว.. สายตาคู่นั้Dน..ที่คอยห่วงใยฉัEmน.. ในวันที่เดียวดาCร่องDรอยความรัGก.. ที่มันยังติดตรึงDในใจพยายามลบมันEmเท่าไหร่  สุดท้ายฉันก็ไม่เคยCลืมเธอจากไปแล้Gว  และฉันต้องปวดใจDแค่ไหน..มันคงไม่เป็นEmอะไรเมื่อเธอต้องการจะไปC..  ฉันCmเข้าใจดีG..คอร์ดเพลง ไม่มีอีกแล้ว เอ มหาหิงค์

เนื้อเพลง ไม่มีอีกแล้ว เอ มหาหิงค์จากนาทีที่เธอบอกลา หยดน้ำตาไม่เคยจางหาย บอกตัวเองยังไงชีวิตต้องเดินต่อไป แค่ไม่มีเธอ พยายามทำความเข้าใจว่าเรามันคงไม่คู่ควร ที่จะชวนเธอมาร่วมทาง ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้ ต่อจากนี้ต้องเดินเพียงลำพัง วันที่ไม่มีเธออยู่ข้างฉัน ไม่มีอีกแล้ว สายตาคู่นั้น ที่คอยห่วงใยฉัน ในวันที่เดียวดาย ร่องรอยความรัก ที่มันได้เกิดขึ้นในใจ พยายามลบมันเท่าไหร่ สุดท้ายฉันก็ไม่เคยลืม เธอจากไปแล้ว และฉันต้องปวดใจแค่ไหน มันคงไม่เป็นอะไร เมื่อเธอต้องการจะไป ฉันเข้าใจดี เธอคงคิดว่าฉันนั้นลืมง่าย เธอคงคิดว่าฉันนั้นสุขใจ ไม่มีความสุขใดเท่าตอนที่เราได้อยู่ด้วยกัน ในวันนี้ที่ฉันเดินออกมา บางเวลาทำเหมือนไม่ใส่ใจ อยากจะขอเวลาพักใจสักนิดให้หายเหนื่อย ต่อจากนี้ เธอคงต้องดูแลตัวเอง ไม่มีฉันที่คอยอยู่ข้างเธอ เมื่อก่อนเคยรักยังไง ตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิม ฉันคงรักใครไม่ได้อีกแล้ว ไม่มีอีกแล้ว สายตาคู่นั้น ที่คอยห่วงใยฉัน ในวันที่เดียวดาย ร่องรอยความรัก ที่มันยังติดตรึงในใจ พยายามลบมันเท่าไหร่ สุดท้ายฉันก็ไม่เคยลืม เธอจากไปแล้ว และฉันต้องปวดใจแค่ไหน มันคงไม่เป็นอะไร เมื่อเธอต้องการจะไป ฉันเข้าใจดี